Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

terimler Ati:Gelecek. devam

terimler Atlantik:Atlas Okyanusu. devam

terimler Avaze:Kökeni Farsça olan ve bağırma, yüksek, ün, şöhret, nam anlamlarına gelen söz. devam

terimler Ayaklanma:Yasalara ve emirlere karşı gelme (İsyan). devam

terimler Ayrıcalıklı:Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu (İmtiyaz). Bir ülkenin egemen olan ulusa göre sayılan a devam

terimler Azamet:1- Büyüklük, ululuk. 2- Görkem, heybet. 3- Gurur. devam

terimler Azınlık (Ekalliyet):İçinde yaşadıkları toplumda nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan dil, din gibi etnik köken gibi öz devam

terimler Azimkâr:İradeli, gayretli, istençli, kararlı. devam

terimler Aziz:Saygın; Sevgili. devam

terimler Babıâli:Osmanlı Devleti'nde İstanbul'da sadaret (Başbakanlık), dâhiliye ve hariciye nezaretleri (İçişleri devam

terimler Bahriye:Bir devletin deniz güçlerinin ve kuruluşlarının bütünü. devam

terimler Bahriye Nazırı:Osmanlı Devleti'nde deniz bakanı. devam

terimler Bani:1- Kurucu (kimse). 2- Yapan (kimse). devam

terimler Banker:Para, altın vb. taşınır değerlerin ticaretiyle uğraşan kimse. devam

terimler Bargâh:İçine izinle girilen yer, otağ, yüksek divan. devam

terimler Baro:Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek kuruluşu. devam

terimler Basiret:Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, sağgör devam

terimler Başvekil:Başbakan. devam

terimler Batarya:En küçük topçu birliği. devam

terimler Batman:7,692 kilogram olan ağırlık ölçü birimi. devam

terimler Bedbaht:Mutsuz, bahtsız, talihsiz. devam

terimler Bedbahtlık:Mutsuzluk, bahtsızlık. devam

terimler Bedhah:Başkasının kötülüğünü isteyen, kötü kalpli, kötü niyetli. devam

terimler Behemehâl:Herhâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka. devam

terimler Beher:Her bir. devam

terimler Beis:1- Engel, uymazlık. 2- Kötülük, zarar. devam

terimler Beliğ:1- Yeter ölçüde olan, çok. 2- Düzgün, açık, güzel, sanatlı bir şekilde maksadını anlatan, düzg devam

DİĞER SAYFALAR:

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 701

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın