Oyun Siteleri

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimlerAti: Gelecek.

  terimlerAtlantik: Atlas Okyanusu.

  terimlerAvaze: Kökeni Farsça olan ve bağırma, yüksek, ün, şöhret, nam anlamlarına gelen söz.

  terimlerAyaklanma: Yasalara ve emirlere karşı gelme (İsyan).

  terimlerAyrıcalıklı: Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu (İmtiyaz). Bir ülkenin egemen olan ulusa göre sayılan az olan topluluk.

  terimlerAzamet: 1- Büyüklük, ululuk. 2- Görkem, heybet. 3- Gurur.

  terimlerAzınlık (Ekalliyet): İçinde yaşadıkları toplumda nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan dil, din gibi etnik köken gibi özellikleriyle farklı olan kesim.

  terimlerAzimkâr: İradeli, gayretli, istençli, kararlı.

  terimlerAziz: Saygın; Sevgili.

  terimlerBabıâli: Osmanlı Devleti'nde İstanbul'da sadaret (Başbakanlık), dâhiliye ve hariciye nezaretleri (İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları) ile Şûray

  terimlerBahriye: Bir devletin deniz güçlerinin ve kuruluşlarının bütünü.

  terimlerBahriye Nazırı: Osmanlı Devleti'nde deniz bakanı.

  terimlerBani: 1- Kurucu (kimse). 2- Yapan (kimse).

  terimlerBanker: Para, altın vb. taşınır değerlerin ticaretiyle uğraşan kimse.

  terimlerBargâh: İçine izinle girilen yer, otağ, yüksek divan.

  terimlerBaro: Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek kuruluşu.

  terimlerBasiret: Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, sağgörü, önsezi, vizyon.

  terimlerBaşvekil: Başbakan.

  terimlerBatarya: En küçük topçu birliği.

  terimlerBatman: 7,692 kilogram olan ağırlık ölçü birimi.

  terimlerBedbaht: Mutsuz, bahtsız, talihsiz.

  terimlerBedbahtlık: Mutsuzluk, bahtsızlık.

  terimlerBedhah: Başkasının kötülüğünü isteyen, kötü kalpli, kötü niyetli.

  terimlerBehemehâl: Herhâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka.

  terimlerBeher: Her bir.

  terimlerBeis: 1- Engel, uymazlık. 2- Kötülük, zarar.

  terimlerBeliğ: 1- Yeter ölçüde olan, çok. 2- Düzgün, açık, güzel, sanatlı bir şekilde maksadını anlatan, düzgün söz söyleyen.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 701

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın