Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

terimler Belleme:1. Binek hayvanını soğuktan korumak için beline sarılan veya eyerin altına konulan keçe, meşinlenm devam

terimler Benlik:Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet. devam

terimler Berid:227 metreye eşit olan eski uzunluk ölçüsü. devam

terimler Bertaraf:Kaldırılmış, giderilmiş. devam

terimler Beşeriyet:İnsanlık. devam

terimler Beyanname:Bir kimsenin resmi bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge. Bildirge. devam

terimler Beyhude:Yararsız, anlamsız. Boşuna. devam

terimler Beynelmilel:Uluslararası. devam

terimler Bilakis:Tersine olarak, tam tersine, tersine, aksine. devam

terimler Bildiri:Resmi bir makam, kurum veya resmi olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgil devam

terimler Bilfiil:Fiilen, doğrudan doğruya, iş olarak, iş edinerek, gerçekten, eylemli olarak devam

terimler Binaenaleyh:Bundan dolayı, bundan ötürü, bunun için, bunun üzerine. devam

terimler Bitap:Bitkin, yorgun, güçsüz, kuvvetsiz, halsiz. devam

terimler Blok:Politik çıkarları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğu. devam

terimler Bolşevik:Bolşeviklik yanlısı kimse, Bolşeviklikle ilgisi olan kimse. Rus komünisti. devam

terimler Bolşevik İhtilali:Çarlık Rusyası'nda Gregoryen Takvimi'ne göre 25 Ekim 1917'de, (Miladi takvime göre 7 Kasım 1917) P devam

terimler Bolşeviklik:Rusya'da yirminci yüzyıl başlarında doğan ve Lenin tarafından gerçekleştirilen kominist hareket. devam

terimler Bor:Atom numarası 5, atom ağırlığı 10,8, yoğunluğu 2,45 olan, tabiatta bor asidi veya boratlar durumun devam

terimler Boraks:Yoğunlaşmış borik asitten türeyen sodyum tuzu. devam

terimler Bühtan:Kara çalma, iftira. devam

terimler Bürokratik:Devlette bir işin yönetilmesi işlemi. devam

terimler Cebren:Zorla. devam

terimler Celadet:Yiğitlik, kahramanlık. devam

terimler Cemiyet:Dernek, toplum. devam

terimler Cenk:Kahramanca mücadele, çarpışma, savaş. Büyük çaba, uğraş, kavga, çekişme. devam

terimler Cenup:Güney. devam

terimler Cephe:Üzerinde savaşın sürdüğü bölge, savaş bölgesi. devam

DİĞER SAYFALAR:

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 701

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın