Yazılı Sınav Soruları

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimlerBelleme: 1. Binek hayvanını soğuktan korumak için beline sarılan veya eyerin altına konulan keçe, meşinlenmiş keçe. 2. Eyerin üstüne konulan yas

  terimlerBenlik: Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet.

  terimlerBerid: 227 metreye eşit olan eski uzunluk ölçüsü.

  terimlerBertaraf: Kaldırılmış, giderilmiş.

  terimlerBeşeriyet: İnsanlık.

  terimlerBeyanname: Bir kimsenin resmi bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge. Bildirge.

  terimlerBeyhude: Yararsız, anlamsız. Boşuna.

  terimlerBeynelmilel: Uluslararası.

  terimlerBilakis: Tersine olarak, tam tersine, tersine, aksine.

  terimlerBildiri: Resmi bir makam, kurum veya resmi olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, dek

  terimlerBilfiil: Fiilen, doğrudan doğruya, iş olarak, iş edinerek, gerçekten, eylemli olarak

  terimlerBinaenaleyh: Bundan dolayı, bundan ötürü, bunun için, bunun üzerine.

  terimlerBitap: Bitkin, yorgun, güçsüz, kuvvetsiz, halsiz.

  terimlerBlok: Politik çıkarları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğu.

  terimlerBolşevik: Bolşeviklik yanlısı kimse, Bolşeviklikle ilgisi olan kimse. Rus komünisti.

  terimlerBolşevik İhtilali: Çarlık Rusyası'nda Gregoryen Takvimi'ne göre 25 Ekim 1917'de, (Miladi takvime göre 7 Kasım 1917) Petrograd'daki Kışlık Saray'ın Lenin önder

  terimlerBolşeviklik: Rusya'da yirminci yüzyıl başlarında doğan ve Lenin tarafından gerçekleştirilen kominist hareket.

  terimlerBor: Atom numarası 5, atom ağırlığı 10,8, yoğunluğu 2,45 olan, tabiatta bor asidi veya boratlar durumunda bulunan basit element.

  terimlerBoraks: Yoğunlaşmış borik asitten türeyen sodyum tuzu.

  terimlerBühtan: Kara çalma, iftira.

  terimlerBürokratik: Devlette bir işin yönetilmesi işlemi.

  terimlerCebren: Zorla.

  terimlerCeladet: Yiğitlik, kahramanlık.

  terimlerCemiyet: Dernek, toplum.

  terimlerCenk: Kahramanca mücadele, çarpışma, savaş. Büyük çaba, uğraş, kavga, çekişme.

  terimlerCenup: Güney.

  terimlerCephe: Üzerinde savaşın sürdüğü bölge, savaş bölgesi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 701

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın