eğitim sitesi

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimlerBeyhude: Yararsız, anlamsız. Boşuna.

  terimlerBeynelmilel: Uluslararası.

  terimlerBilakis: Tersine olarak, tam tersine, tersine, aksine.

  terimlerBildiri: Resmi bir makam, kurum veya resmi olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, dek

  terimlerBilfiil: Fiilen, doğrudan doğruya, iş olarak, iş edinerek, gerçekten, eylemli olarak

  terimlerBinaenaleyh: Bundan dolayı, bundan ötürü, bunun için, bunun üzerine.

  terimlerBitap: Bitkin, yorgun, güçsüz, kuvvetsiz, halsiz.

  terimlerBlok: Politik çıkarları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğu.

  terimlerBolşevik: Bolşeviklik yanlısı kimse, Bolşeviklikle ilgisi olan kimse. Rus komünisti.

  terimlerBolşevik İhtilali: Çarlık Rusyası'nda Gregoryen Takvimi'ne göre 25 Ekim 1917'de, (Miladi takvime göre 7 Kasım 1917) Petrograd'daki Kışlık Saray'ın Lenin önder

  terimlerBolşeviklik: Rusya'da yirminci yüzyıl başlarında doğan ve Lenin tarafından gerçekleştirilen kominist hareket.

  terimlerBühtan: Kara çalma, iftira.

  terimlerBürokratik: Devlette bir işin yönetilmesi işlemi.

  terimlerCebren: Zorla.

  terimlerCeladet: Yiğitlik, kahramanlık.

  terimlerCemiyet: Dernek, toplum.

  terimlerCenk: Kahramanca mücadele, çarpışma, savaş. Büyük çaba, uğraş, kavga, çekişme.

  terimlerCenup: Güney.

  terimlerCephe: Üzerinde savaşın sürdüğü bölge, savaş bölgesi.

  terimlerCihan: Dünya.

  terimlerCumhuriyet: Milletin, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi.

  terimlerCüda: Vatan, aile gibi çok sevilen şeylerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan.

  terimlerCülusuhümayun: Osmanlılarda tahta çıkacak şehzadenin padişahlığının ilan edilmesi dolayısıyla yapılan merasim.

  terimlerCüzi: Azıcık, çok az.

  terimlerCüzütam: Birlik (Askerî).

  terimlerÇağdaş: Çağımızda olan, çağımıza uymuş.

  terimlerÇarık: Kurutulmuş sığır derisinden yapılan arkası kapalı terliğe benzer ayakkabı.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 650

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın