Eğitim Siteleri

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimlerÇarlık: Rus imparatorlarının ve Bulgar krallarının hâkimiyetindeki ülkeler.

  terimlerÇavuş: Onbaşıdan sonra gelen ve görevi manga komutanlığı olan erbaş.

  terimlerÇehre: Yüz, görünüş.

  terimlerÇeki: Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan, 225,978 kilogram olan ağırlık ölçü birimi.

  terimlerÇelebi: Osmanlılarda XV. yüzyıla kadar padişah oğullarına, Mevlana soyundan gelenlere verilen san.

  terimlerÇete: Ordu birliklerinden olmayan silahlı küçük birlik.

  terimlerDâhi: Son derece sezişli, uyanık, kavrayışlı. Olağanüstü işler başaracak, pek önemli ve şaşılacak işler yapacak kadar bilgili, zeki ve iradel

  terimlerDâhilî: İçle ilgili, içerdeki, iç, içten, içeriye ait.

  terimlerDâhiliye Nazırı: Osmanlı Devleti'nde içişleri bakanı.

  terimlerDalalet: İyilikten, doğruluktan çıkma, sapma, sapınç, sapkınlık, doğru yoldan ayrılma.

  terimlerDamping: Düşürmek, indirmek.

  terimlerDarbe: Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükümeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönet

  terimlerDarülfünun: Üniversite.

  terimlerDeha: İnsan zekasının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey. Dâhilik.

  terimlerDelege: Bir devlet veya bir kurul adına bir işi sonuçlandırmak üzere gönderilen kişi, murahhas, elçi. Yetkili. Temsilci.

  terimlerDemeç: Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat.

  terimlerDemokrasi: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık.

  terimlerDerviş: Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse.

  terimlerDevalüasyon: Para değerinin, altın ve yabancı bir paraya göre, düşürülmesi.

  terimlerDevlet: Siyasal iktidarın örgütlenmesi ve belirlenmesi ile ilgili kuralların tümü.

  terimlerDevrim: Bir kurumun ya ad toplumsal sistemi genellikle zor kullanarak yıkıp, yerine eskisinden farklı bir kurum ya da toplumsal sistem oluşturma.

  terimlerDiktatör: Büyün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse. Zorba.

  terimlerDikte: Bir başkasına o anda söyleyerek yazdırma, yazdırım.

  terimlerDimağ: Beyin, bilinç, zihin.

  terimlerDiplomasi: Milletlerarası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü, yabancı bir ülkede ve milletlerarası toplantılarda ülkesini temsil etme işi ve s

  terimlerDiplomat: Milletlerarası konularda ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse.

  terimlerDirektif: Yönerge.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6 7   SONRAKİ   »»

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 650

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın