Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

terimler Cihan:Dünya. devam

terimler Cumhuriyet:Milletin, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri a devam

terimler Cüda:Vatan, aile gibi çok sevilen şeylerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan. devam

terimler Cülusuhümayun:Osmanlılarda tahta çıkacak şehzadenin padişahlığının ilan edilmesi dolayısıyla yapılan merasim. devam

terimler Cüzi:Azıcık, çok az. devam

terimler Cüzütam:Birlik (Askerî). devam

terimler Çağdaş:Çağımızda olan, çağımıza uymuş. devam

terimler Çarık:1. Kurutulmuş sığır derisinden yapılan arkası kapalı terliğe benzer ayakkabı. 2. İşlenmemiş sığ devam

terimler Çarlık:Rus imparatorlarının ve Bulgar krallarının hâkimiyetindeki ülkeler. devam

terimler Çavuş:Onbaşıdan sonra gelen ve görevi manga komutanlığı olan erbaş. devam

terimler Çehre:Yüz, görünüş. devam

terimler Çeki:Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan, 225,978 kilogram olan ağırlık ölçü biri devam

terimler Çelebi:Osmanlılarda XV. yüzyıla kadar padişah oğullarına, Mevlana soyundan gelenlere verilen san. devam

terimler Çete:Ordu birliklerinden olmayan silahlı küçük birlik. devam

terimler Dâhi:Son derece sezişli, uyanık, kavrayışlı. Olağanüstü işler başaracak, pek önemli ve şaşılacak işler devam

terimler Dâhilî:İçle ilgili, içerdeki, iç, içten, içeriye ait. devam

terimler Dâhiliye Nazırı:Osmanlı Devleti'nde içişleri bakanı. devam

terimler Dalalet:İyilikten, doğruluktan çıkma, sapma, sapınç, sapkınlık, doğru yoldan ayrılma. devam

terimler Damping:Düşürmek, indirmek. devam

terimler Darbe:Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükümeti istifa et devam

terimler Darülfünun:Üniversite reformu öncesinde İstanbul Üniversitesinin eski adı. devam

terimler Deha:İnsan zekasının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey. Dâhilik. devam

terimler Delege:Bir devlet veya bir kurul adına bir işi sonuçlandırmak üzere gönderilen kişi, murahhas, elçi. Yetk devam

terimler Demeç:Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat. devam

terimler Demokrasi:Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık. devam

terimler Derviş:Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse. devam

terimler Devalüasyon:Para değerinin, altın ve yabancı bir paraya göre, düşürülmesi. devam

DİĞER SAYFALAR:

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 701

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın