eğitim sitesi

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimlerDevlet: Siyasal iktidarın örgütlenmesi ve belirlenmesi ile ilgili kuralların tümü.

  terimlerDevrim: Bir kurumun ya ad toplumsal sistemi genellikle zor kullanarak yıkıp, yerine eskisinden farklı bir kurum ya da toplumsal sistem oluşturma.

  terimlerDiktatör: Büyün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse. Zorba.

  terimlerDikte: Bir başkasına o anda söyleyerek yazdırma, yazdırım.

  terimlerDimağ: Beyin, bilinç, zihin.

  terimlerDiplomasi: Milletlerarası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü, yabancı bir ülkede ve milletlerarası toplantılarda ülkesini temsil etme işi ve s

  terimlerDiplomat: Milletlerarası konularda ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse.

  terimlerDirektif: Yönerge.

  terimlerDirhem: 3,25 gram gelen bir ağırlık ölçüsü, okkanın 400'de biri.

  terimlerDiriklik: Geçici bir zaman içinde de olsa doygunluk elde etmek ya da gerginlikten kurtulmak için bir davranış yolu izlemede gösterilen direnç.

  terimlerDogma: Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi.

  terimlerDogmatizim: Bir takım düşünceleri her zaman geçerli ve değişmez doğrular olarak kabul etmek.

  terimlerDoktrin: Öğreti.

  terimlerDominyon: Büyük Britanya İmparatorluğu'nun başülke olan İngiltere ile aynı haklara sahip denizaşırı parçalan (Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda).

  terimlerDurağan: Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit. Etkin olmayan, gelişmemiş.

  terimlerDuyun-u Umumiye: Genel Borçlar. Osmanlı Devleti'nin Batı ülkelerinden aldığı borçlara karşılık, ilgili ülkelerin alacaklarını toplamak için kurdukları

  terimlerEbediyen: Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar.

  terimlerEcdat: Geçmişteki büyükler, atalar.

  terimlerEcnebi: Yabancı, daha çok Batılıları anlatır.

  terimlerEdep: Toplum töresine uygun davranma.

  terimlerEfzun: Yunan Ordusunda asker.

  terimlerEgemenlik: Milletin ve onun tüzel kişiliği olan devletin yetkilerinin hepsi, hükümranlık, hakimiyet.

  terimlerEklektik: Seçmecilik, Çeşitli görüşlerden seçilmiş fikirleri bir araya toplama.

  terimlerEkmek Karnesi: İkinci Dünya Savaşının devam ettiği yıllarda yoksulluk nedeniyle halkın ekmeğini alabilmesi için verilen kame.

  terimlerEkonomi: Bir toplumun, bir ülkenin üretim, dağıtım, tüketim işlerinin tümü.

  terimlerEksarh: 1- Doğu Kilisesinde başpapaza verilen san. 2- Bizans imparatorluğunun, Afrika ve italya'daki valilerine verilen ad.

  terimlerEkselans: Bakanlık ve elçilikten başlayarak cumhurbaşkanlığına kadar yükselen, yüksek makam sahibi yabancılara verilen şeref unvanı.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   2 3 4 5 6 7 8   SONRAKİ   »»

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 701

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın