Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

terimler Devlet:Siyasal iktidarın örgütlenmesi ve belirlenmesi ile ilgili kuralların tümü. devam

terimler Devrim:Bir kurumun ya ad toplumsal sistemi genellikle zor kullanarak yıkıp, yerine eskisinden farklı bir devam

terimler Diktatör:Büyün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse. Zorba. devam

terimler Dikte:Bir başkasına o anda söyleyerek yazdırma, yazdırım. devam

terimler Dimağ:Beyin, bilinç, zihin. devam

terimler Diplomasi:Milletlerarası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü, yabancı bir ülkede ve milletlerarası topl devam

terimler Diplomat:Milletlerarası konularda ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse. devam

terimler Direktif:Yönerge. devam

terimler Dirhem:3,25 gram gelen bir ağırlık ölçüsü, okkanın 400'de biri. devam

terimler Diriklik:Geçici bir zaman içinde de olsa doygunluk elde etmek ya da gerginlikten kurtulmak için bir davranı devam

terimler Dogma:Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi devam

terimler Dogmatizim:Bir takım düşünceleri her zaman geçerli ve değişmez doğrular olarak kabul etmek. devam

terimler Doktrin:Öğreti. devam

terimler Dominyon:Büyük Britanya İmparatorluğu'nun başülke olan İngiltere ile aynı haklara sahip denizaşırı parçalan devam

terimler Durağan:Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit. Etkin olmayan, gelişmemiş. devam

terimler Duyun-u Umumiye:Genel Borçlar. Osmanlı Devleti'nin Batı ülkelerinden aldığı borçlara karşılık, ilgili ülkelerin al devam

terimler Ebediyen:Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar. devam

terimler Ecdat:Geçmişteki büyükler, atalar. devam

terimler Ecnebi:Yabancı, daha çok Batılıları anlatır. devam

terimler Edep:Toplum töresine uygun davranma. devam

terimler Efzun:Yunan Ordusunda asker. devam

terimler Egemenlik:Milletin ve onun tüzel kişiliği olan devletin yetkilerinin hepsi, hükümranlık, hakimiyet. devam

terimler Eklektik:Seçmecilik, Çeşitli görüşlerden seçilmiş fikirleri bir araya toplama. devam

terimler Ekmek Karnesi:İkinci Dünya Savaşının devam ettiği yıllarda yoksulluk nedeniyle halkın ekmeğini alabilmesi için v devam

terimler Ekonomi:Bir toplumun, bir ülkenin üretim, dağıtım, tüketim işlerinin tümü. devam

terimler Eksarh:1- Doğu Kilisesinde başpapaza verilen san. 2- Bizans imparatorluğunun, Afrika ve italya'daki va devam

terimler Ekselans:Bakanlık ve elçilikten başlayarak cumhurbaşkanlığına kadar yükselen, yüksek makam sahibi yabancıla devam

DİĞER SAYFALAR:

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 701

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın