Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İfa (Ifa) Nedir? İfa (Ifa) Hakkında Kısaca Bilgi

İfa (Ifa) Terimi Hakkında Bilgiler

İfa (Ifa)Hukuk Terimi Olarak İfa (Ifa):
Ödeme; yerine getirme; bir işi yapma; edim

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müzayede: artırma; açık artırma devam et

  box Husûsat: bakımlar; işler; şekiller; yollar; konular; meseleler; maddeler devam et

  box Celpname: yargılamada,davacı,davalı,tanık,bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı devam et

  box Şüphe: Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık, kuruntu, işkil, şüphe, acaba. devam et

  box İcbar etme: Zorlama devam et

  box Sigorta primi: Sigorta ettirenin sigortacıya ödemekle yükümlü olduğu ücrettir. devam et

  box Menafiiumumiye: Kamu yararı devam et

  box Hukukun Sistemi: Kapsam ve özellikleri açısından birbirinden farklı olan çeşitli ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarını, düzen ve ayrıma tabi tutmak. devam et