Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Müşteki:Şikayette bulunan, şahsî davacı. İlgili makama derdini aktaran. devam

terimler Müştemilât:eklenti devam

terimler Müşterâ:iştira edilmiş; satın alınmışmüşterek mülkiyet: Birden çok kişinin, kanun veya hukuki işlem nedeni devam

terimler Müşterek:Pay üzerinde tasarruf edilebilen ortaklık hali. devam

terimler Müşterek Mülkiyet:Birden çok kişinin, kanun veya hukuki işlem nedeniyle, bir mala, fiilen bölüşmedikleri belirli pay devam

terimler Mütakabil:Tekâbül eyleyen, karşı karşıya gelen, karşılıklı durum arzeden. devam

terimler Mütâlaa:Görüş; irdeleme; düşünce. devam

terimler Mütalaa:Adli davada bilirkişilerin verdikleri fikirler devam

terimler Müteaddit:birden fazla; çeşitli devam

terimler Müteahhidünbih:taahüt edilen,yapılması istenilen şey devam

terimler Müteahhit:taahhüt eden; yüklenici; belli bir inşaatı (eseri) yapmayı üstlenen devam

terimler Müteallik:ilişkin; bir şeye dair; ilgili devam

terimler Müteamel:alışılagelmiş devam

terimler Mütebaki:geriye kalan; artan devam

terimler Mütecaviz:Devletlerarası hukukuna göre meşru müdafaa dışında olarakdiğer bir devlete silahla tecavüz eden de devam

terimler Mütedâir:dair olan; ilişkin; değin devam

terimler Mütedavil:elden ele geçen; dönen; dolaşan; tedavül eden devam

terimler Müteferri:eklenti; eklenmiş; ekli; ilişkin; aynı kökten devam

terimler Müteferriât:teferruat; ayrıntı devam

terimler Müteferrik:dağınık; çeşitli; ayrı ayrı; türlü devam

terimler Mütegayyib:kaybolmuş; yitmiş devam

terimler Mütehammil:tahammüllü; dayanıklı devam

terimler Mütehassıl:doğan; hasıl olan; meydana gelen devam

terimler Mütehavvil:değişken; kararsız devam

terimler Mütekabiliyet:karşılıklılık devam

terimler Mütekabiliyet Esası:Bir devletin, başka bir devletin vatandaşlarına uyguladığı hukuki ve devam

terimler Mütemadi:Failin harekete geçmesiylehitam bulmıyarak, icrası bir müddet uzayan suçtur; kanuna muhalif olarak devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın