Eğitim Siteleri
24 Ekim 2016 Pazartesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüMütalaa : Adli davada bilirkişilerin verdikleri fikirler... devam et

  terimler sözlüğüMüteaddit : birden fazla; çeşitli... devam et

  terimler sözlüğüMüteahhidünbih : taahüt edilen,yapılması istenilen şey... devam et

  terimler sözlüğüMüteahhit : taahhüt eden; yüklenici; belli bir inşaatı (eseri) yapmay... devam et

  terimler sözlüğüMüteallik : ilişkin; bir şeye dair; ilgili... devam et

  terimler sözlüğüMüteamel : alışılagelmiş... devam et

  terimler sözlüğüMütebaki : geriye kalan; artan... devam et

  terimler sözlüğüMütecaviz : Devletlerarası hukukuna göre meşru müdafaa dışında olarakdiğer bir dev... devam et

  terimler sözlüğüMütedâir : dair olan; ilişkin; değin... devam et

  terimler sözlüğüMütedavil : elden ele geçen; dönen; dolaşan; tedavül eden... devam et

  terimler sözlüğüMüteferri : eklenti; eklenmiş; ekli; ilişkin; aynı kökten... devam et

  terimler sözlüğüMüteferriât : teferruat; ayrıntı... devam et

  terimler sözlüğüMüteferrik : dağınık; çeşitli; ayrı ayrı; türlü... devam et

  terimler sözlüğüMütegayyib : kaybolmuş; yitmiş... devam et

  terimler sözlüğüMütehammil : tahammüllü; dayanıklı... devam et

  terimler sözlüğüMütehassıl : doğan; hasıl olan; meydana gelen... devam et

  terimler sözlüğüMütehavvil : değişken; kararsız... devam et

  terimler sözlüğüMütekabiliyet : karşılıklılık... devam et

  terimler sözlüğüMütekabiliyet Esası : Bir devletin, başka bir devletin vatandaşlarına uygulad... devam et

  terimler sözlüğüMütemadi : Failin harekete geçmesiylehitam bulmıyarak, icrası bir müddet uzayan s... devam et

  terimler sözlüğüMütemadiyen : Devamli olarak... devam et

  terimler sözlüğüMütemâyil : eğilimli; taraflı görünen... devam et

  terimler sözlüğüMütemeddin : Medeni, görgülü, terakki etmiş, şehirleşmiş olan, bedeviliği, göçebeli... devam et

  terimler sözlüğüMütemekkin : Yerleşen, ikamet eden, sakin olan... devam et

  terimler sözlüğüMütemerrid : temerrüde düşen (kimse); yapması gereken bir şeyi yapma... devam et

  terimler sözlüğüMütemmim Cüz : Bir bütünün vazgeçilmez parçası, tamamlayıcı parça; mahalli örf ve ade... devam et

  terimler sözlüğüMütenakıs : çelişik... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   60 61 62 63 64 65 66   SONRAKİ   »»

  Arabalı Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2508

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın