Yazılı Sınav Soruları

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerMüşteki: Şikayette bulunan, şahsî davacı. İlgili makama derdini aktaran.

  terimlerMüştemilât: eklenti

  terimlerMüşterâ: iştira edilmiş; satın alınmışmüşterek mülkiyet: Birden çok kişinin, kanun veya hukuki işlem nedeniyle, bir mala, fiilen bölüşmedikleri

  terimlerMüşterek: Pay üzerinde tasarruf edilebilen ortaklık hali.

  terimlerMüşterek Mülkiyet: Birden çok kişinin, kanun veya hukuki işlem nedeniyle, bir mala, fiilen bölüşmedikleri belirli paylar oranında malik olmaları

  terimlerMütakabil: Tekâbül eyleyen, karşı karşıya gelen, karşılıklı durum arzeden.

  terimlerMütâlaa: Görüş; irdeleme; düşünce.

  terimlerMütalaa: Adli davada bilirkişilerin verdikleri fikirler

  terimlerMüteaddit: birden fazla; çeşitli

  terimlerMüteahhidünbih: taahüt edilen,yapılması istenilen şey

  terimlerMüteahhit: taahhüt eden; yüklenici; belli bir inşaatı (eseri) yapmayı üstlenen

  terimlerMüteallik: ilişkin; bir şeye dair; ilgili

  terimlerMüteamel: alışılagelmiş

  terimlerMütebaki: geriye kalan; artan

  terimlerMütecaviz: Devletlerarası hukukuna göre meşru müdafaa dışında olarakdiğer bir devlete silahla tecavüz eden devletin durumudur.

  terimlerMütedâir: dair olan; ilişkin; değin

  terimlerMütedavil: elden ele geçen; dönen; dolaşan; tedavül eden

  terimlerMüteferri: eklenti; eklenmiş; ekli; ilişkin; aynı kökten

  terimlerMüteferriât: teferruat; ayrıntı

  terimlerMüteferrik: dağınık; çeşitli; ayrı ayrı; türlü

  terimlerMütegayyib: kaybolmuş; yitmiş

  terimlerMütehammil: tahammüllü; dayanıklı

  terimlerMütehassıl: doğan; hasıl olan; meydana gelen

  terimlerMütehavvil: değişken; kararsız

  terimlerMütekabiliyet: karşılıklılık

  terimlerMütekabiliyet Esası: Bir devletin, başka bir devletin vatandaşlarına uyguladığı hukuki veya fiili bir davranış biçimine karş&

  terimlerMütemadi: Failin harekete geçmesiylehitam bulmıyarak, icrası bir müddet uzayan suçtur; kanuna muhalif olarak bir kimseyi tevkif ve hapsetmek, memnu silah t

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   60 61 62 63 64 65 66   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın