Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Mündemic:içinde bulunan; (içinde)yatan devam

terimler Münderecat:içerik; kapsam; içindekiler devam

terimler Münferiden:tek tek; ayrı ayrı; tek başına devam

terimler Münfesih:infisah etmiş; bozulmuş; dağılmış devam

terimler Münhal:Boş, görevlisi bulunmayan. devam

terimler Münhasır:..ye özgü; ..ye ayrılmış; ..ye mahsus; sınırlanmış; ayrılm devam

terimler Münkasem:bölünmüş devam

terimler Münkati:kesilen; kesilmiş; kesik; aralıklı devam

terimler Münkir:inkar eden devam

terimler Münselip:kaybetme, keybeden devam

terimler Müntakil:intikal eden; geçen devam

terimler Müntehap:Seçilen,seçilmiş bulunan devam

terimler Müntehî:nihayet bulan; sona eren; son; en son; bir şeyi tamamlayan devam

terimler Müntehir:İntihar eden. Özkıyımda bulunan devam

terimler Mürâdif:eş anlam; aynı anlam devam

terimler Mürafaa (murafaa):sözlü duruşma; genellikle Yargıtay'da veya İdare Mahkeme'lerinde yapılan duru& devam

terimler Müraselât:gönderilen şeyler; mektuplar; yazışmalar devam

terimler Mürettep:tertip edilmiş; düzenlenmiş devam

terimler Mürtebit:bağlantılı; ilişkili; ilgili devam

terimler Mürtefi:kaldırma kaldırılmış devam

terimler Mürtehin:rehin alacaklısı; ipotek hakkına sahip devam

terimler Mürur hakkı:geçit hakkı devam

terimler Müruru zaman:zaman aşımı; bir davanın açılması veya hükmün yerine getirilmesi içi devam

terimler Müsaade:izin; yardım; uygun olma; serbestlik devam

terimler Müsadere:Kendiliğinden suç teşkil eden veya suçta kullanılan eşyanın zoralımı. Zoralım; bir kimsenin taşını devam

terimler Müsamaha:hoş görme; göz yumma; tolerans tanıma devam

terimler Müsâvât:eşitlik devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın