Eğitim Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerMüsavi: eşit; eş düzeyde; aynı seviyede

  terimlerMüseccel: tescilli; yazılmış; kayıtlı; damgalanmış

  terimlerMüsnet: İsnat edilmiş; yüklenmiş.

  terimlerMüspet Edim: borçlunun, belli bir şeyi yapmak ya da vermek şeklinde olumlu bir davranış biçimi ile yerine getireceği edim türü

  terimlerMüstacel: ivedi; tez; hemen yapılması gerekli

  terimlerMüstacelen: ivedi olarak; acele olarak

  terimlerMüstaceliyet: ivedilik; acil olma hali

  terimlerMüstafi: İsteğiyle işten çekilmiş, istifa etmiş

  terimlerMüstagallât-ı mevkufe: hayır kurumlarına gerekli geliri sağlamak üzere vakfedilmiş mallar

  terimlerMüstahsil: Üretimle uğraşan kimse, yetiştirici

  terimlerMüstakil: Bağımsız, kullanış yönünden başka bir yapı ile bağlantısı olmayan, belli kişi veya kişiler için ayrılmış olan.

  terimlerMüstantik: Sorgu yargıcı

  terimlerMüstebit: Zorba, despot

  terimlerMüstedi: Dilekçe veren, istida eden kimse

  terimlerMüstehak: hak eden

  terimlerMüstehik: istihkak sahibi; hak kazanmış; haketmiş; layık

  terimlerMüstelzim: gerektirici; doğurucu; sonuç doğurucu

  terimlerMüstemir: Sürekli, kesintisiz

  terimlerMüstemiren: Sürekli,aralıksız

  terimlerMüstemleke: Sömürge

  terimlerMüsteniden: dayanarak; bir şeye dayanarak; delil göstererek

  terimlerMüstesna: ayrık; istisna olan; kural dışı

  terimlerMüşâ': ortaklar arasında beraberce kullanıldığı halde paylara ayrılmamış şey; ortak mal

  terimlerMüşâbehet: benzeyiş; benzeme

  terimlerMüşâbih: benzeyiş; benzeme

  terimlerMüşârün-ileyh: adı geçen; anılan; ilim ve resmi mevkii yüksek olan kimse

  terimlerMüşkilât: zorluk; güçlük

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   59 60 61 62 63 64 65   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın