Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Müsavi:eşit; eş düzeyde; aynı seviyede devam

terimler Müseccel:tescilli; yazılmış; kayıtlı; damgalanmış devam

terimler Müsnet:İsnat edilmiş; yüklenmiş. devam

terimler Müspet Edim:borçlunun, belli bir şeyi yapmak ya da vermek şeklinde olumlu bir davranış biçimi ile yerine getir devam

terimler Müstacel:ivedi; tez; hemen yapılması gerekli devam

terimler Müstacelen:ivedi olarak; acele olarak devam

terimler Müstaceliyet:ivedilik; acil olma hali devam

terimler Müstafi:İsteğiyle işten çekilmiş, istifa etmiş devam

terimler Müstagallât-ı mevkufe:hayır kurumlarına gerekli geliri sağlamak üzere vakfedilmiş mallar devam

terimler Müstahsil:Üretimle uğraşan kimse, yetiştirici devam

terimler Müstakil:Bağımsız, kullanış yönünden başka bir yapı ile bağlantısı olmayan, belli kişi veya kişiler için ay devam

terimler Müstantik:Sorgu yargıcı devam

terimler Müstebit:Zorba, despot devam

terimler Müstedi:Dilekçe veren, istida eden kimse devam

terimler Müstehak:hak eden devam

terimler Müstehik:istihkak sahibi; hak kazanmış; haketmiş; layık devam

terimler Müstelzim:gerektirici; doğurucu; sonuç doğurucu devam

terimler Müstemir:Sürekli, kesintisiz devam

terimler Müstemiren:Sürekli,aralıksız devam

terimler Müstemleke:Sömürge devam

terimler Müsteniden:dayanarak; bir şeye dayanarak; delil göstererek devam

terimler Müstesna:ayrık; istisna olan; kural dışı devam

terimler Müşâ':ortaklar arasında beraberce kullanıldığı halde paylara ayrılmamış şey; ortak mal devam

terimler Müşâbehet:benzeyiş; benzeme devam

terimler Müşâbih:benzeyiş; benzeme devam

terimler Müşârün-ileyh:adı geçen; anılan; ilim ve resmi mevkii yüksek olan kimse devam

terimler Müşkilât:zorluk; güçlük devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın