Eğitim Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerMütemadiyen: Devamli olarak

  terimlerMütemâyil: eğilimli; taraflı görünen

  terimlerMütemeddin: Medeni, görgülü, terakki etmiş, şehirleşmiş olan, bedeviliği, göçebeliği bırakıp medenileşmiş olan, medeni uygar halde bulunan, şehirl

  terimlerMütemekkin: Yerleşen, ikamet eden, sakin olan

  terimlerMütemerrid: temerrüde düşen (kimse); yapması gereken bir şeyi yapmamakta direnen

  terimlerMütemmim Cüz: Bir bütünün vazgeçilmez parçası, tamamlayıcı parça; mahalli örf ve adete göre, bir nesnenin esaslı unsuru olan, o nesne yok edilmedikçe v

  terimlerMütenakıs: çelişik

  terimlerMütenasip: uygun; denk

  terimlerMüterâfik: beraber bulunan; karışık; birlikte

  terimlerMüterettib: sıralanmış; ait olan; .....üstüne düşen; gereken; meydana gelen; dolayı; meydana gelen

  terimlerMütesarlülfesat: çabuk bozulan

  terimlerMüteselsil: Birbirini izleyen, zincirleme, dayanışmalı, ardı ardına.

  terimlerMüteselsil Sorumluluk: Birden çok kimsenin, bir borcun veya zararın (tamamının) ödenmesinden, zincirleme olarak ve tek başına sorumlu olması.

  terimlerMütevakkıf: bağlı

  terimlerMüteveffâ: vefat etmiş; miras bırakan

  terimlerMütevelli: bir vakfın yönetiminin kendisine verildiği kişi; vakıf yönetim kurulu

  terimlerMütevellit: doğan; ileri gelen

  terimlerMüttefik-un-aleyh: üzerine ittifak edilmiş; anlaşma sağlanmış

  terimlerMüttehaz: verilen; ittihaz olunan; kabul edilen; yürürlükte bulunan

  terimlerMüttehit: birleşik

  terimlerMüvekkil: 1- Vekâlet veren, avukatın vekilliğini yaptığı kişi. 2- Kendisini vekil ile temsil ettiren kişi; vekil eden.

  terimlerMüvezzi: dağıtıcı

  terimlerMüzaheret: yardım; koruma

  terimlerMüzakere: Karşılıklı konuşma, tartışma.

  terimlerMüzayaka: Sıkıntı, darlık, parasızlık.

  terimlerMüzayede: artırma; açık artırma

  terimlerMüzekkere: Yargılama makamının, bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazı, istem yazısı.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   61 62 63 64 65 66 67   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın