Oyun Siteleri
25 Ekim 2016 Salı

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüMütenasip : uygun; denk... devam et

  terimler sözlüğüMüterâfik : beraber bulunan; karışık; birlikte... devam et

  terimler sözlüğüMüterettib : sıralanmış; ait olan; .....üstüne düşen; gereken; ... devam et

  terimler sözlüğüMütesarlülfesat : çabuk bozulan... devam et

  terimler sözlüğüMüteselsil : Birbirini izleyen, zincirleme, dayanışmalı, ardı ardına.... devam et

  terimler sözlüğüMüteselsil Sorumluluk : Birden çok kimsenin, bir borcun veya zararın (tamamının... devam et

  terimler sözlüğüMütevakkıf : bağlı... devam et

  terimler sözlüğüMüteveffâ : vefat etmiş; miras bırakan... devam et

  terimler sözlüğüMütevelli : bir vakfın yönetiminin kendisine verildiği kişi; vak... devam et

  terimler sözlüğüMütevellit : doğan; ileri gelen... devam et

  terimler sözlüğüMüttefik-un-aleyh : üzerine ittifak edilmiş; anlaşma sağlanmış... devam et

  terimler sözlüğüMüttehaz : verilen; ittihaz olunan; kabul edilen; yürürlükte bulunan... devam et

  terimler sözlüğüMüttehit : birleşik... devam et

  terimler sözlüğüMüvekkil : 1- Vekâlet veren, avukatın vekilliğini yaptığı kişi. 2- Kendisini... devam et

  terimler sözlüğüMüvezzi : dağıtıcı... devam et

  terimler sözlüğüMüzaheret : yardım; koruma... devam et

  terimler sözlüğüMüzakere : Karşılıklı konuşma, tartışma.... devam et

  terimler sözlüğüMüzayaka : Sıkıntı, darlık, parasızlık.... devam et

  terimler sözlüğüMüzayede : artırma; açık artırma... devam et

  terimler sözlüğüMüzekkere : Yargılama makamının, bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bi... devam et

  terimler sözlüğüNafaka : Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla b... devam et

  terimler sözlüğüNafaka yükümü : bir kimsenin kanunun öngördüğü yoksulluğa düşmüş o... devam et

  terimler sözlüğüNâfıa : bayındırlık işleri... devam et

  terimler sözlüğüNagamât : Nağmeler, ağhenkler, güzel sesler.... devam et

  terimler sözlüğüNağahani : ansızın... devam et

  terimler sözlüğüNahiye : bucak; bölge; kenar; kısım; çevre... devam et

  terimler sözlüğüNail olmak : erişmek; kavuşmak... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   61 62 63 64 65 66 67   SONRAKİ   »»

  Kız Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2508

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın