Eğitim Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerMüddeaaleyh: davalı; hakkında dava açılan kişi

  terimlerMüddeabih: Hukuk davasının konusu, talep edilen şey.

  terimlerMüddei: davacı; iddia eden kişi

  terimlerMüddei aleyh: davalı; hakkında dava açılan kişi

  terimlerMüddei umumi: savcı

  terimlerMüddeiumumiye: Cumhuriyet savcısı.

  terimlerMüddetname: Hükümlünün cezasını formüle eden Cezaevine girilmesi ve çıkılması gereken zamanla beraber, yasal ceza indirimlerini de konu eden savcılık

  terimlerMüdrik: İdrak eden.

  terimlerMüebbet: sonsuz; süresiz

  terimlerMüeccel: vadeli; vadeye bağlanmış; zamanı henüz gelmemiş

  terimlerMüeccel Borç: İfa zamanı henüz gelmemiş, ifası henüz istenemeyecek borç.

  terimlerMüeddî: tediye eden; eda eden; doğuran

  terimlerMüesses: kurulmuş; kurulu; tesis edilmiş

  terimlerMüessese: kuruluş

  terimlerMüessir: tesir eden; etkili; tesirli

  terimlerMüeyyid: teyid eden; doğrulayan; kuvvetlendiren

  terimlerMüeyyide: yaptırım; destek; hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak ve zorlamak için yasalara konulan hükümler; bir kura

  terimlerMüflis: iflas eden kişi; mahkemelerce iflasına karar verilen kimsedir

  terimlerMüfrez: Bütünden ayrılmış

  terimlerMühür: Bazı kişi ve kurumların, yaptıkları işlemi veya koruma altına aldıkları eşyayı belgelendirmek i

  terimlerMükellef: yükümlü; ödevli; görevli

  terimlerMükellefiyet: yükümlülük; bir kimseye veya bir şeye yükletilen yüküm; görev

  terimlerMükerrer: Tekrarlanmış, yenilenmiş

  terimlerMükerrir: Tekerrür.

  terimlerMüktesebat: Edinilen, kazanılan bilgiler, edinç, kazanım.

  terimlerMüktesep: Kazanılmış kazanılmış hak

  terimlerMüktesip: iktisap eden; kazanan; edinen

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   56 57 58 59 60 61 62   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın