Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Müddeaaleyh:davalı; hakkında dava açılan kişi devam

terimler Müddeabih:Hukuk davasının konusu, talep edilen şey. devam

terimler Müddei:davacı; iddia eden kişi devam

terimler Müddei aleyh:davalı; hakkında dava açılan kişi devam

terimler Müddei umumi:savcı devam

terimler Müddeiumumiye:Cumhuriyet savcısı. devam

terimler Müddetname:Hükümlünün cezasını formüle eden Cezaevine girilmesi ve çıkılması gereken zamanla beraber, yasal c devam

terimler Müdrik:İdrak eden. devam

terimler Müebbet:sonsuz; süresiz devam

terimler Müeccel:vadeli; vadeye bağlanmış; zamanı henüz gelmemiş devam

terimler Müeccel Borç:İfa zamanı henüz gelmemiş, ifası henüz istenemeyecek borç. devam

terimler Müeddî:tediye eden; eda eden; doğuran devam

terimler Müesses:kurulmuş; kurulu; tesis edilmiş devam

terimler Müessese:kuruluş devam

terimler Müessir:tesir eden; etkili; tesirli devam

terimler Müeyyid:teyid eden; doğrulayan; kuvvetlendiren devam

terimler Müeyyide:yaptırım; destek; hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak ve devam

terimler Müflis:iflas eden kişi; mahkemelerce iflasına karar verilen kimsedir devam

terimler Müfrez:Bütünden ayrılmış devam

terimler Mühür:Bazı kişi ve kurumların, yaptıkları işlemi veya koruma altına a devam

terimler Mükellef:yükümlü; ödevli; görevli devam

terimler Mükellefiyet:yükümlülük; bir kimseye veya bir şeye yükletilen yüküm; görev devam

terimler Mükerrer:Tekrarlanmış, yenilenmiş devam

terimler Mükerrir:Tekerrür. devam

terimler Müktesebat:Edinilen, kazanılan bilgiler, edinç, kazanım. devam

terimler Müktesep:Kazanılmış kazanılmış hak devam

terimler Müktesip:iktisap eden; kazanan; edinen devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın