Eğitim Siteleri
21 Ekim 2016 Cuma

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüMültezem : gerekli görülen; kayırılan... devam et

  terimler sözlüğüMülzem : bağlı... devam et

  terimler sözlüğüMümas : Temas eden. Değinen... devam et

  terimler sözlüğüMümâselet : benzeme; benzeyiş; andırma... devam et

  terimler sözlüğüMümasil : örnek; misâl; benzeyen; andıran... devam et

  terimler sözlüğüMümellek-ün-leh : kendisine bir şey temlik olunan kimse... devam et

  terimler sözlüğüMümellik : temlik eden; mülk olarak veren kişi... devam et

  terimler sözlüğüMümessil : temsil eden; temsilci... devam et

  terimler sözlüğüMümeyyiz : sezgin; temyiz eden; iyiyi kötüden ayırma yeteneğine (temyiz... devam et

  terimler sözlüğüMümtâz : üstün; ayrıcalıklı; imtiyazlı... devam et

  terimler sözlüğüMümteni : çekinen; imtina eden; olamaz;... devam et

  terimler sözlüğüMün'akit olmak : bir sözleşmenin kurulması; akdin oluşması; üzerind... devam et

  terimler sözlüğüMünakale : Bir taşınmazla ilgili yeni kayıtla eski kayıt arasında bağlantı kurma.... devam et

  terimler sözlüğüMünakasa : Artırma ve eksiltme.... devam et

  terimler sözlüğüMünasip : Uygun... devam et

  terimler sözlüğüMünâzaa : uyuşmazlık; çekişme; anlaşmazlık... devam et

  terimler sözlüğüMünaziünfih : niza konusu; uyuşmazlık konusu olan şey; dava konusu... devam et

  terimler sözlüğüMünbais : doğan; ileri gelen... devam et

  terimler sözlüğüMüncer : sonuçlanan; şu veya bu sonuca varan... devam et

  terimler sözlüğüMüncezib : Beriye çekilen, cezbedilen.... devam et

  terimler sözlüğüMündemic : içinde bulunan; (içinde)yatan... devam et

  terimler sözlüğüMünderecat : içerik; kapsam; içindekiler... devam et

  terimler sözlüğüMünferiden : tek tek; ayrı ayrı; tek başına... devam et

  terimler sözlüğüMünfesih : infisah etmiş; bozulmuş; dağılmış... devam et

  terimler sözlüğüMünhal : Boş, görevlisi bulunmayan.... devam et

  terimler sözlüğüMünhasır : ..ye özgü; ..ye ayrılmış; ..ye mahsus; sınırl... devam et

  terimler sözlüğüMünkasem : bölünmüş... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   57 58 59 60 61 62 63   SONRAKİ   »»

  Kız Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2508

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın