Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Mülâhaza:düşünce; görüş devam

terimler Mülâhazât:düşünceler devam

terimler Mülatefe:Birbirine latife etmek. Şakalaşmak. İltifat etmek. devam

terimler Mülga:Kaldırılmış, ilgâ edilmiş. devam

terimler Mülhak evkaf (vakıf):vakıf yöneticileri(mütevelliler) tarafından yönetilen ve Vakıflar Genel Müdürlü devam

terimler Mülki:ülke ile ilgili; ülke yönetimine ilişkin devam

terimler Mülkiyet hakkı:Kişiye, kanunların öngördüğü sınırlar içinde, sahibi olduğu maldan v devam

terimler Mültezem:gerekli görülen; kayırılan devam

terimler Mülzem:bağlı devam

terimler Mümas:Temas eden. Değinen devam

terimler Mümâselet:benzeme; benzeyiş; andırma devam

terimler Mümasil:örnek; misâl; benzeyen; andıran devam

terimler Mümellek-ün-leh:kendisine bir şey temlik olunan kimse devam

terimler Mümellik:temlik eden; mülk olarak veren kişi devam

terimler Mümessil:temsil eden; temsilci devam

terimler Mümeyyiz:sezgin; temyiz eden; iyiyi kötüden ayırma yeteneğine (temyiz gücüne) sahip kimse. devam

terimler Mümtâz:üstün; ayrıcalıklı; imtiyazlı devam

terimler Mümteni:çekinen; imtina eden; olamaz; devam

terimler Mün'akit olmak:bir sözleşmenin kurulması; akdin oluşması; üzerinde anlaşma yapılmak devam

terimler Münakale:Bir taşınmazla ilgili yeni kayıtla eski kayıt arasında bağlantı kurma. (tedavül) devam

terimler Münakasa:Artırma ve eksiltme. devam

terimler Münasip:Uygun devam

terimler Münâzaa:uyuşmazlık; çekişme; anlaşmazlık devam

terimler Münaziünfih:niza konusu; uyuşmazlık konusu olan şey; dava konusu devam

terimler Münbais:doğan; ileri gelen devam

terimler Müncer:sonuçlanan; şu veya bu sonuca varan devam

terimler Müncezib:Beriye çekilen, cezbedilen. devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın