Yazılı Sınav Soruları

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerMülâhaza: düşünce; görüş

  terimlerMülâhazât: düşünceler

  terimlerMülatefe: Birbirine latife etmek. Şakalaşmak. İltifat etmek.

  terimlerMülga: Kaldırılmış, ilgâ edilmiş.

  terimlerMülhak evkaf (vakıf): vakıf yöneticileri(mütevelliler) tarafından yönetilen ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlenen vakıflar

  terimlerMülki: ülke ile ilgili; ülke yönetimine ilişkin

  terimlerMülkiyet hakkı: Kişiye, kanunların öngördüğü sınırlar içinde, sahibi olduğu maldan ve malın hukuki ve doğal ürünlerinde

  terimlerMültezem: gerekli görülen; kayırılan

  terimlerMülzem: bağlı

  terimlerMümas: Temas eden. Değinen

  terimlerMümâselet: benzeme; benzeyiş; andırma

  terimlerMümasil: örnek; misâl; benzeyen; andıran

  terimlerMümellek-ün-leh: kendisine bir şey temlik olunan kimse

  terimlerMümellik: temlik eden; mülk olarak veren kişi

  terimlerMümessil: temsil eden; temsilci

  terimlerMümeyyiz: sezgin; temyiz eden; iyiyi kötüden ayırma yeteneğine (temyiz gücüne) sahip kimse.

  terimlerMümtâz: üstün; ayrıcalıklı; imtiyazlı

  terimlerMümteni: çekinen; imtina eden; olamaz;

  terimlerMün'akit olmak: bir sözleşmenin kurulması; akdin oluşması; üzerinde anlaşma yapılmak

  terimlerMünakale: Bir taşınmazla ilgili yeni kayıtla eski kayıt arasında bağlantı kurma. (tedavül)

  terimlerMünakasa: Artırma ve eksiltme.

  terimlerMünasip: Uygun

  terimlerMünâzaa: uyuşmazlık; çekişme; anlaşmazlık

  terimlerMünaziünfih: niza konusu; uyuşmazlık konusu olan şey; dava konusu

  terimlerMünbais: doğan; ileri gelen

  terimlerMüncer: sonuçlanan; şu veya bu sonuca varan

  terimlerMüncezib: Beriye çekilen, cezbedilen.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   57 58 59 60 61 62 63   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın