Eğitim Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerMuvâcehe: yüzleştirme; yüz yüze gelme

  terimlerMuvafık: uygun; yerinde

  terimlerMuvafakat: uygun görme; onama; razı olma; rızası olma

  terimlerMuvafık: Uygun; yerinde

  terimlerMuvakkat: geçici; süreksiz

  terimlerMuvâzaa: danışıklı işlem

  terimlerMuvâzene: denge

  terimlerMuzâf: izafe edilmiş; bağlı; bağlanmış; katılmış; yönelik

  terimlerMübâdele: bir şeyin başka bir şeyle değiştirilmesi; değiştirme; değiş-tokuş; değişim

  terimlerMübaşir: Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın emirlerini bildiren, evrak getirip götüren görevli, çağrıcı

  terimlerMübayaa: satın alma

  terimlerMübâyenet: birbirine zıt olan şeyler, kaideler, iddialar, hükümler arasındaki görünüş

  terimlerMübâyin: zıt; aykırı; ters

  terimlerMübeyyin: gösterir

  terimlerMübrez: Gösterilmiş, meydana konulmuş, ibraz olunmuş.

  terimlerMücâvir: komşu olan; yanında bulunan

  terimlerMücbir: zorlayıcı; zorlayan

  terimlerMücbir Sebep: 1- Herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, borçlunun iradesi d

  terimlerMücerred: soyut; genel

  terimlerMücmel: kısa ve öz olarak anlatılmış; açıklanmadıkça ne anlama geldiği anlaşılamayan ibare

  terimlerMüctemian: topluca; toplu olarak

  terimlerMüdafaaname: Savunmanın yazılı olduğu belgesi

  terimlerMüdafi: Savunucu; savunan; savunman, vekâlet ilişkisi olmaksızın yasa gereği şüpheli ve sanığı savunan avukata verilen yasal isim.

  terimlerMüdahale: Bir dava sonucu verilecek olan kararın, dolaylı olarak etkileyeceği üçüncü kişilerin davaya katılmaları.

  terimlerMüdahalenin men'i: Taşınır veya taşınmaz bir mala karşı yapılan maddi elatma veya sataşmanın, ayni hakka dayanılar

  terimlerMüdahil: Davaya katılan

  terimlerMüddea: davacının dava ettiği şey; dava konusu

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   55 56 57 58 59 60 61   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın