Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Eşhas:şahıslar; kişiler; kimseler devam

terimler Eşhudat:şahitlik devam

terimler Eşkâl:biçimler; suretler; tarzlar devam

terimler Etfal:Çocuklar, sübyanlar. devam

terimler Evkaf:vakıflar devam

terimler Evlatlık:Birinin yasayla evlat hakkı tanıdığı kimse. devam

terimler Evleviyet:tercihli; haydihaydi; öncelikle devam

terimler Evlilik Birliği:Karı ve kocadan oluşan topluluk. devam

terimler Evrâk:yapraklar; kağıtlar; arşiv devam

terimler Evrâkı müsbite:ispat edici belgeler; tesbit edici yazılar; tapu kütüğünü tamamlayan belgeler devam

terimler Evsaf:nitelikler devam

terimler Evsafı mümeyyize:belirgin nitelikler devam

terimler Evvel-be-evvel:Herşeyden önce devam

terimler Evvelâ:birinci olarak; herşeyden önce; ilk önce devam

terimler Evvelemirde:herşeyden evvel; işin başlangıcında; ilk iş olarak devam

terimler Ezcümle:özellikle; özet olarak; sözün kısası; toplucası devam

terimler Ezmân:zamanlar, vakitler; anlar; çağlar devam

terimler Fıtrî:tabii; yaradılışındaki; doğasındaki devam

terimler Faal Nedâmet:Suç işleyen bir kimsenin suçundan sonra pişmanlık duyarak işlediği fiilin sonucunu önlemeye çalışm devam

terimler Fahh:Ağ, kapan, tuzak devam

terimler Fâhiş:aşırı; ağır; çok fazla devam

terimler Fail:Hareketi gerçekleştiren kişi (özne), suç işleyen kimse, eden, yapan. devam

terimler Faili Meçhul:Kimin yaptığı belli olmayan veya bilinmeyen. devam

terimler Failimuhtar:Yaptıklarından sorumlu olacak durumda ve yaşta olan (kimse), başına buyruk. devam

terimler Fakr-u zaruret:Fakirlik ve çaresizlik devam

terimler Faraziye:Hukuk meselelerini, muayyen bir sistemin esaslarına muvakıf ve tenakuzlara mahal vermeyecek tarzda devam

terimler Fariğ:bir şeyi veya hakkı başkasına devreden; ferağda bulunan; feragat eden; ta devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın