Eğitim Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler Eşhas:şahıslar; kişiler; kimseler devam

  terimler Eşhudat:şahitlik devam

  terimler Eşkâl:biçimler; suretler; tarzlar devam

  terimler Etfal:Çocuklar, sübyanlar. devam

  terimler Evkaf:vakıflar devam

  terimler Evlatlık:Birinin yasayla evlat hakkı tanıdığı kimse. devam

  terimler Evleviyet:tercihli; haydihaydi; öncelikle devam

  terimler Evlilik Birliği:Karı ve kocadan oluşan topluluk. devam

  terimler Evrâk:yapraklar; kağıtlar; arşiv devam

  terimler Evrâkı müsbite:ispat edici belgeler; tesbit edici yazılar; tapu kütüğünü tamamlayan belgeler devam

  terimler Evsaf:nitelikler devam

  terimler Evsafı mümeyyize:belirgin nitelikler devam

  terimler Evvel-be-evvel:Herşeyden önce devam

  terimler Evvelâ:birinci olarak; herşeyden önce; ilk önce devam

  terimler Evvelemirde:herşeyden evvel; işin başlangıcında; ilk iş olarak devam

  terimler Ezcümle:özellikle; özet olarak; sözün kısası; toplucası devam

  terimler Ezmân:zamanlar, vakitler; anlar; çağlar devam

  terimler Fıtrî:tabii; yaradılışındaki; doğasındaki devam

  terimler Faal Nedâmet:Suç işleyen bir kimsenin suçundan sonra pişmanlık duyarak işlediği fiilin sonucunu önlemeye çalışm devam

  terimler Fahh:Ağ, kapan, tuzak devam

  terimler Fâhiş:aşırı; ağır; çok fazla devam

  terimler Fail:Hareketi gerçekleştiren kişi (özne), suç işleyen kimse, eden, yapan. devam

  terimler Faili Meçhul:Kimin yaptığı belli olmayan veya bilinmeyen. devam

  terimler Failimuhtar:Yaptıklarından sorumlu olacak durumda ve yaşta olan (kimse), başına buyruk. devam

  terimler Fakr-u zaruret:Fakirlik ve çaresizlik devam

  terimler Faraziye:Hukuk meselelerini, muayyen bir sistemin esaslarına muvakıf ve tenakuzlara mahal vermeyecek tarzda devam

  terimler Fariğ:bir şeyi veya hakkı başkasına devreden; ferağda bulunan; feragat eden; ta devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın