eğitim sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerAdem-i Selahiyet: Yetkisizlik

  terimlerAdem-i vüsuk: Gerçek olmamak

  terimlerAdi Kefalet: Alacaklının öncelikle borçluyu, daha sonra kefili takip edebileceği kefalettir.

  terimlerAdi Kira: Kiraya verenin, belli bir ücret karşılığında bir şeyin kullanılmasını kiracıya bıraktığı sözleşme.

  terimlerAdi Suçlu: Basit suçları işleyen kimse.

  terimlerAdi Şirket: İki veya daha çok kimsenin, ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kabul ettikleri sözleşme ile kurulan ortaklık

  terimlerAdi Şirket: iki veya daha çok kimsenin, ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kabul ettikleri sözleşme ile kurulan ortaklık.

  terimlerAdli: Adaletle ilgili.

  terimlerAdlî Kaza: Cezai, hukuki, ticari, nizalı, nizasız yargı

  terimlerAdlî Müzaharet: Adli yardım

  terimlerAdli Sicil: Bir kimsenin mahkumiyetinin olup olmadığının anlaşılması için konulmuş olan kayıt yöntemi.

  terimlerAdli Sicil Kaydı: Kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını gösterir kayıt.

  terimlerAdli Tatil: Her yıl 1 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında, kanunda yazılı durumların dışında, hiçbir adli işlemin yapılmadığı süre.

  terimlerAdli Tıp: Tıbbın adalete yardım eden kolu.

  terimlerAdli Yargı: Adalet mahkemeleri tarafından yürütülmekte olan yargısal faaliyetler.

  terimlerAdli Zabıta: Bir suç sonrası sanığı ve suç delillerini adli yetkililere sunan kolluk kuvveti.

  terimlerAdüvv: Düşman, hasım

  terimlerAfaki: Afakî - Belli bir konu üzerinde olmayan (konuşma); dereden tepeden söz; objektif; nesnel; yabancı.

  terimlerAfet: Doğanın sebep olduğu yıkım; kıran; çok kötü; büyük felaket; belâ; çok güzel insan.

  terimlerAğır Ceza: On yıldan yukarı olan hapis cezaları.

  terimlerAğır Hapis Cezası: Yirmi yıl ve üstü veya ömür boyu hapis cezası.

  terimlerAğır Kusur: Dikkatsizlikten ve özensizlikten dolayı işlenen büyük hata .

  terimlerAğlep: Kuvvetli; büyük

  terimlerAhar: Başkası; üçüncü kişi; yabancı

  terimlerAhde Vefa: Söze bağlılık, sözleşmeye bağlılık

  terimlerAhir: Son; sondaki; en son; en sondaki.

  terimlerAhiren: Âhiren - Sonradan

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın