Oyun Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerAhit: Söz verme.

  terimlerAhkam: Hükümler

  terimlerAhkâmı Huzuriyye: Hakim önünde yargılanmayla ilgili yöntem hükümleri.

  terimlerAhkâmı Mahsusa: Özel hükümler

  terimlerAhkâmı Müteferia: Ayrıntılı hükümler.

  terimlerAhkâmı Mütehalife: Aykırı değişik hükümler.

  terimlerAhvâl: durumlar; haller; vaziyetler

  terimlerAhval-i Şahsiye: Hakiki şahısların hukuki varlıklarıyla ilgili olan hukuki hallerdir : Doğum, evlenme, boşanma, evlat edinme, tabii bir çocuğu tanıma, ölüm

  terimlerAhz: almak

  terimlerAhzukabz: Bir miktar meblağın elden tesellüm edilmesi veya o miktar meblağın kasa hesabına kaydı.

  terimlerAidiyet: âidiyet - ait olma durumu; ilişkinlik

  terimlerAile şirketi: bir ailenin bireylerinden oluşan ortaklık.

  terimlerAile Hukuku: Aile ilişkilerini düzeneleyen hukuk kurallarıdır. Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerini düzenleyen hukuk dalı.

  terimlerAile Şirketi: Bir ailenin bireylerinden oluşan ortaklık.

  terimlerAile Yurdu: Bir kimsenin, ailenin gereksiniminden büyük olmamak ve bizzat kendisinin veya ailesinin işletmesi ya da oturması koşuluyla, aile bireylerinin ge

  terimlerAkamet: Neticesizlik, kısırlık, sonuç alınmama.

  terimlerAkar: taşınmaz mal; kiraya verilen ve gelir sağlayan şeyler

  terimlerAkarâtı mevkufe: vakfedilmiş, gelir getiren mallar

  terimlerAkd-i mebhusünanh: sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme

  terimlerAkd-i mezbur: Sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme

  terimlerAkd-i Muvazaa: Karşılıklı ödün verilerek yapılan akit, anlaşma, sözleşme

  terimlerAkd-i Sahih: Geçerli, doğru, kusursuz akit, anlaşma, sözleşme

  terimlerAkdes: En mukaddes.

  terimlerAkdetmek: sözleşmek; kararlaştırmak; düzenlemek; bağlamak

  terimlerAkdi Takas: Tarafların aralarında anlaşarak yaptıkları bir sözleşmeye dayalı takas.

  terimlerAkideyn: her akitte akdi yapan iki taraf

  terimlerAkidîn: sözleşenler; sözleşme yapanlar

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın