Eğitim Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler Ahit:Söz verme. devam

  terimler Ahkam:Hükümler devam

  terimler Ahkâmı Huzuriyye:Hakim önünde yargılanmayla ilgili yöntem hükümleri. devam

  terimler Ahkâmı Mahsusa:Özel hükümler devam

  terimler Ahkâmı Müteferia:Ayrıntılı hükümler. devam

  terimler Ahkâmı Mütehalife:Aykırı değişik hükümler. devam

  terimler Ahvâl:durumlar; haller; vaziyetler devam

  terimler Ahval-i Şahsiye:Hakiki şahısların hukuki varlıklarıyla ilgili olan hukuki hallerdir : Doğum, evlenme, boşanma, evl devam

  terimler Ahz:almak devam

  terimler Ahzukabz:Bir miktar meblağın elden tesellüm edilmesi veya o miktar meblağın kasa hesabına kaydı. devam

  terimler Aidiyet:âidiyet - ait olma durumu; ilişkinlik devam

  terimler Aile şirketi:bir ailenin bireylerinden oluşan ortaklık. devam

  terimler Aile Hukuku:Aile ilişkilerini düzeneleyen hukuk kurallarıdır. Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve gör devam

  terimler Aile Şirketi:Bir ailenin bireylerinden oluşan ortaklık. devam

  terimler Aile Yurdu:Bir kimsenin, ailenin gereksiniminden büyük olmamak ve bizzat kendisinin veya ailesinin işletmesi devam

  terimler Akamet:Neticesizlik, kısırlık, sonuç alınmama. devam

  terimler Akar:taşınmaz mal; kiraya verilen ve gelir sağlayan şeyler devam

  terimler Akarâtı mevkufe:vakfedilmiş, gelir getiren mallar devam

  terimler Akd-i mebhusünanh:sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme devam

  terimler Akd-i mezbur:Sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme devam

  terimler Akd-i Muvazaa:Karşılıklı ödün verilerek yapılan akit, anlaşma, sözleşme devam

  terimler Akd-i Sahih:Geçerli, doğru, kusursuz akit, anlaşma, sözleşme devam

  terimler Akdes:En mukaddes. devam

  terimler Akdetmek:sözleşmek; kararlaştırmak; düzenlemek; bağlamak devam

  terimler Akdi Takas:Tarafların aralarında anlaşarak yaptıkları bir sözleşmeye dayalı takas. devam

  terimler Akideyn:her akitte akdi yapan iki taraf devam

  terimler Akidîn:sözleşenler; sözleşme yapanlar devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın