Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Ahit:Söz verme. devam

terimler Ahkam:Hükümler devam

terimler Ahkâmı Huzuriyye:Hakim önünde yargılanmayla ilgili yöntem hükümleri. devam

terimler Ahkâmı Mahsusa:Özel hükümler devam

terimler Ahkâmı Müteferia:Ayrıntılı hükümler. devam

terimler Ahkâmı Mütehalife:Aykırı değişik hükümler. devam

terimler Ahvâl:durumlar; haller; vaziyetler devam

terimler Ahval-i Şahsiye:Hakiki şahısların hukuki varlıklarıyla ilgili olan hukuki hallerdir : Doğum, evlenme, boşanma, evl devam

terimler Ahz:almak devam

terimler Ahzukabz:Bir miktar meblağın elden tesellüm edilmesi veya o miktar meblağın kasa hesabına kaydı. devam

terimler Aidiyet:âidiyet - ait olma durumu; ilişkinlik devam

terimler Aile şirketi:bir ailenin bireylerinden oluşan ortaklık. devam

terimler Aile Hukuku:Aile ilişkilerini düzeneleyen hukuk kurallarıdır. Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve gör devam

terimler Aile Şirketi:Bir ailenin bireylerinden oluşan ortaklık. devam

terimler Aile Yurdu:Bir kimsenin, ailenin gereksiniminden büyük olmamak ve bizzat kendisinin veya ailesinin işletmesi devam

terimler Akamet:Neticesizlik, kısırlık, sonuç alınmama. devam

terimler Akar:taşınmaz mal; kiraya verilen ve gelir sağlayan şeyler devam

terimler Akarâtı mevkufe:vakfedilmiş, gelir getiren mallar devam

terimler Akd-i mebhusünanh:sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme devam

terimler Akd-i mezbur:Sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme devam

terimler Akd-i Muvazaa:Karşılıklı ödün verilerek yapılan akit, anlaşma, sözleşme devam

terimler Akd-i Sahih:Geçerli, doğru, kusursuz akit, anlaşma, sözleşme devam

terimler Akdes:En mukaddes. devam

terimler Akdetmek:sözleşmek; kararlaştırmak; düzenlemek; bağlamak devam

terimler Akdi Takas:Tarafların aralarında anlaşarak yaptıkları bir sözleşmeye dayalı takas. devam

terimler Akideyn:her akitte akdi yapan iki taraf devam

terimler Akidîn:sözleşenler; sözleşme yapanlar devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın