Yazılı Sınav Soruları

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerDüşme Kararı: Yürüme şartını kaybeden davaların görülemeyeceğine ve sükûtuna ilişkin karar.

  terimlerDüvel: Devletler

  terimlerDüvel-i muazzama: Büyük Devletler

  terimlerDüzenleme: Bir sözleşmeyi veya işlemi yapan kimsenin iradesini dinledikten sonra, iki tanık önünde ve yöntemine uygun olarak noter tarafından baştan son

  terimlerDYS: Doküman Yönetim Sistemi

  terimlerEbniye: binalar; yapılar

  terimlerEcnebî: yabancı; bir devlete göre,kendi uyruğunda bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler

  terimlerEcr-i müsemmâ: taraflar arasında belirlenen ücret

  terimlerEcrimisil: bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri

  terimlerEda: edim; borçlanılan şey; borcun konusu

  terimlerEda Davası: Davalının bir iş yapmaya, bir ifada bulunmaya veya bir iş yapmamaya, bir ifada bulunmamaya mahkum edilmesinin istenildiği dava.

  terimlerEdeb: iyi terbiye; naziklik; usluluk

  terimlerEdim: Aralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçim

  terimlerEf'âl: eylemler; fiiller, işler; ameller

  terimlerEfrâd: fertler; bireyler

  terimlerEhemmiyet: Önem; bir şeye verilen değer.

  terimlerEhil: ehliyetli; hak sahibi; bir hukuki işlem yapabilme yeteneğine sahip

  terimlerEhl-i hibre: bilirkişi

  terimlerEhl-i vukûf: bilirkişi

  terimlerEhven-i şer: Kötünün iyisi

  terimlerEkalliyet(akalliyet): azınlık

  terimlerEklenti: Bir konutun veya bir binanın kullanılış amaçlarından herhangi birini tamamlayan ya da kolaylaştıran yapı.

  terimlerEkser: daha ziyade; ençok; çoğu; çoğunca

  terimlerEkseriyet: çoğunluk

  terimlerEkseriyeti ara: oy çokluğu

  terimlerEl Koyma: Suça konu veya delil niteliği olan eşya ve malın Cumhuriyet Savcılığı ve mahkeme aşamasında alıkonulması.

  terimlerEl-yevm: bugün; şimdi; halen

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   16 17 18 19 20 21 22   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın