Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Düşme Kararı:Yürüme şartını kaybeden davaların görülemeyeceğine ve sükûtuna ilişkin karar. devam

terimler Düvel:Devletler devam

terimler Düvel-i muazzama:Büyük Devletler devam

terimler Düzenleme:Bir sözleşmeyi veya işlemi yapan kimsenin iradesini dinledikten sonra, iki tanık önünde ve yöntemi devam

terimler DYS:Doküman Yönetim Sistemi devam

terimler Ebniye:binalar; yapılar devam

terimler Ecnebî:yabancı; bir devlete göre,kendi uyruğunda bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler devam

terimler Ecr-i müsemmâ:taraflar arasında belirlenen ücret devam

terimler Ecrimisil:bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri devam

terimler Eda:edim; borçlanılan şey; borcun konusu devam

terimler Eda Davası:Davalının bir iş yapmaya, bir ifada bulunmaya veya bir iş yapmamaya, bir ifada bulunmamaya mahkum devam

terimler Edeb:iyi terbiye; naziklik; usluluk devam

terimler Edim:Aralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle devam

terimler Ef'âl:eylemler; fiiller, işler; ameller devam

terimler Efrâd:fertler; bireyler devam

terimler Ehemmiyet:Önem; bir şeye verilen değer. devam

terimler Ehil:ehliyetli; hak sahibi; bir hukuki işlem yapabilme yeteneğine sahip devam

terimler Ehl-i hibre:bilirkişi devam

terimler Ehl-i vukûf:bilirkişi devam

terimler Ehven-i şer:Kötünün iyisi devam

terimler Ekalliyet(akalliyet):azınlık devam

terimler Eklenti:Bir konutun veya bir binanın kullanılış amaçlarından herhangi birini tamamlayan ya da kolaylaştıra devam

terimler Ekser:daha ziyade; ençok; çoğu; çoğunca devam

terimler Ekseriyet:çoğunluk devam

terimler Ekseriyeti ara:oy çokluğu devam

terimler El Koyma:Suça konu veya delil niteliği olan eşya ve malın Cumhuriyet Savcılığı ve mahkeme aşamasında alıkon devam

terimler El-yevm:bugün; şimdi; halen devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın