Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Değer baha:Bir malın iktisadi duruma göre kıymetini ifade eden fiyat. devam

terimler Delâlet:gösterme; yol gösterme; kılavuzluk; iz; işaret; aracılık devam

terimler Delâlet-i bil'işare:işaret ederek, hatırlatarak gösterme devam

terimler Delil:Bir vakıanın varlığını ortaya koyan vasıta, işaret, kanıt; tanıt; ipucu. devam

terimler Delil-i celî:aşikar delil; belli, apaçık kanıt devam

terimler Demdeme:Hiddetli söz. Avaz. Hosa gitmeyen sesler devam

terimler Demirbaş:Bir taşınmazın kiraya verilmesinde kiraya dahil olan, kiralamanın sonunda ayn& devam

terimler Demokratik Devlet:Halkın devlet yönetimine katılması esasına dayanan devlettir. devam

terimler Denetimli Serbestlik:Cezaevine girmeksizin, dışarıda bazı kurallara uyma zorunluluğu. devam

terimler Deniz Hukuku:Devletler hukukunda denizin türlü bölümlerinin durumunu düzenleyen ve devletlerin bu bölümler üzer devam

terimler Depozito:Bir sözleşmeden dolayı doğabilecek zararlara karşı verilen teminat; bir t devam

terimler Der-akap:hemen; arkasından devam

terimler Der-dest-i rü'yet:dava görülmek üzere ele alınan, eldeki dava devam

terimler Der-kâr:malum; aşikar; bilinen; belli devam

terimler Der-piş:en önde; göz önünde bulunan; öngörü devam

terimler Der-pîş etmek:öngörme; göz önünde bulundurma devam

terimler Der-uhte:üstüne alma; yüklenme; üstlenme; sağlama devam

terimler Derc etmek:araya sokmak; arasına sıkıştırmak devam

terimler Derceb etmek:cebe atmak; kendine alıkoymak devam

terimler Derç:sokma; arasına sıkıştırma; gazeteye yazma; toplama; biriktirme devam

terimler Derdest:Görülmekte olan dava. devam

terimler Dermeyan etmek:ileri sürmek; öne sürmek; ortaya koymak; anlatmak devam

terimler Dernek:Kazanç paylaşmak dışında bir amaçla en az yedi gerçek kişi ile kurulan kişi topluluğu niteliğinde devam

terimler Derogasyon:Ayrıklık devam

terimler Desise:hile; oyun; entrika devam

terimler Devair:daireler devam

terimler Devlet Şurası:Danıştay devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın