Yazılı Sınav Soruları

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerDeğer baha: Bir malın iktisadi duruma göre kıymetini ifade eden fiyat.

  terimlerDelâlet: gösterme; yol gösterme; kılavuzluk; iz; işaret; aracılık

  terimlerDelâlet-i bil'işare: işaret ederek, hatırlatarak gösterme

  terimlerDelil: Bir vakıanın varlığını ortaya koyan vasıta, işaret, kanıt; tanıt; ipucu.

  terimlerDelil-i celî: aşikar delil; belli, apaçık kanıt

  terimlerDemdeme: Hiddetli söz. Avaz. Hosa gitmeyen sesler

  terimlerDemirbaş: Bir taşınmazın kiraya verilmesinde kiraya dahil olan, kiralamanın sonunda aynı cins ve değerde iade edilen veya değ

  terimlerDemokratik Devlet: Halkın devlet yönetimine katılması esasına dayanan devlettir.

  terimlerDenetimli Serbestlik: Cezaevine girmeksizin, dışarıda bazı kurallara uyma zorunluluğu.

  terimlerDeniz Hukuku: Devletler hukukunda denizin türlü bölümlerinin durumunu düzenleyen ve devletlerin bu bölümler üzerindeki yetkilerini belirten antlaşma, gelen

  terimlerDepozito: Bir sözleşmeden dolayı doğabilecek zararlara karşı verilen teminat; bir taahhüt sırasında yatırılan gü

  terimlerDer-akap: hemen; arkasından

  terimlerDer-dest-i rü'yet: dava görülmek üzere ele alınan, eldeki dava

  terimlerDer-kâr: malum; aşikar; bilinen; belli

  terimlerDer-piş: en önde; göz önünde bulunan; öngörü

  terimlerDer-pîş etmek: öngörme; göz önünde bulundurma

  terimlerDer-uhte: üstüne alma; yüklenme; üstlenme; sağlama

  terimlerDerc etmek: araya sokmak; arasına sıkıştırmak

  terimlerDerceb etmek: cebe atmak; kendine alıkoymak

  terimlerDerç: sokma; arasına sıkıştırma; gazeteye yazma; toplama; biriktirme

  terimlerDerdest: Görülmekte olan dava.

  terimlerDermeyan etmek: ileri sürmek; öne sürmek; ortaya koymak; anlatmak

  terimlerDernek: Kazanç paylaşmak dışında bir amaçla en az yedi gerçek kişi ile kurulan kişi topluluğu niteliğinde özel hukuk tüzel kişileridir.

  terimlerDerogasyon: Ayrıklık

  terimlerDesise: hile; oyun; entrika

  terimlerDevair: daireler

  terimlerDevlet Şurası: Danıştay

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   14 15 16 17 18 19 20   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın