Eğitim Siteleri
27 Ekim 2016 Perşembe

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüDevletler Özel Hukuku : Kişilerle devlet arasındaki bağı (tabiyeti), bir ü... devam et

  terimler sözlüğüDevletleştirmek : Kamu yararı için devlete mal etmek, devlet eliyle işletmek, kamulaştır... devam et

  terimler sözlüğüDevredilebilirlik : Bir hakkın karşılıklı veya karşılıksız olarak başkasına geçirilebilme ... devam et

  terimler sözlüğüDevremülk hakkı : Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya ba&#... devam et

  terimler sözlüğüDevren Kazanma : Bir hakkın, sahibi bulunan kişiden elde edilmesi.... devam et

  terimler sözlüğüDevretmek : Bir malın mülkiyetini, bir mal üzerindeki hakkı başkasına geçirmek.... devam et

  terimler sözlüğüDeyn : borç... devam et

  terimler sözlüğüDilekçe : Bir isteği üst makama ulaştıran yazı,... devam et

  terimler sözlüğüDilemma : Müşkül durum,ikilem... devam et

  terimler sözlüğüDirengen : Direnen, mütemmerrid.... devam et

  terimler sözlüğüDirenim : Temerrüt, direngen, inat, taannüt.... devam et

  terimler sözlüğüDisiplin Cezaları : Belli bir statü içinde bulunan kimselere hizmet ve iç düzenle ilgili k... devam et

  terimler sözlüğüDisiplin Hapsi : Yargılama sürecinde düzen bozuculara karşı, temyizi ve itirazı kabil o... devam et

  terimler sözlüğüDisiplin Suçu : Eğitim ve iş hayatında bir kimsenin disiplin yönetmeliğine aykırı davr... devam et

  terimler sözlüğüDispeççi : Deniz kazasindan sonra gemi, yük ve navlunla ilgili kimselerin ugradik... devam et

  terimler sözlüğüDîvân-ı Muhasebat : Büyük Millet Meclisine bağlı ve devletin bütün varidat ve masraflariyl... devam et

  terimler sözlüğüDoğrudan Doğruya Temsil : Temsilcinin, bir hukuki işlemi temsil olunanın adına ve hesabına yapma... devam et

  terimler sözlüğüDolaylı Temsil : Temsilcinin, bir hukuki işlemi, kendi adına ve temsil olunanın hesabın... devam et

  terimler sözlüğüDonatan : gemisini gemi ticaretinde kullanan gemi sahibidir... devam et

  terimler sözlüğüDûçâr : tutulmuş; uğramış; yakalanmış... devam et

  terimler sözlüğüDûn : aşağı; aşağılık; altta; aşa... devam et

  terimler sözlüğüDûr : uzak... devam et

  terimler sözlüğüDuruşma : Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama ev... devam et

  terimler sözlüğüDüplik : Davanın replik (cevaba cevap) yazısına karşı davalının vermiş olduğu c... devam et

  terimler sözlüğüDüplik Dilekçesi : Davalının davacının replik dilekçesine verdiği cevap.... devam et

  terimler sözlüğüDüstûr : kanun; kaide; yasa; devlet yasalarını içine alan kitap; gene... devam et

  terimler sözlüğüDüşme Kararı : Yürüme şartını kaybeden davaların görülemeyeceğine ve sükûtuna ilişkin... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   15 16 17 18 19 20 21   SONRAKİ   »»

  Arabalı Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2508

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın