Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Devlet-i Âliyye:Osmanlı İmparatorluğu devam

terimler Devletler Özel Hukuku:Kişilerle devlet arasındaki bağı (tabiyeti), bir ülkede yabancıların devam

terimler Devletleştirmek:Kamu yararı için devlete mal etmek, devlet eliyle işletmek, kamulaştırmak. devam

terimler Devredilebilirlik:Bir hakkın karşılıklı veya karşılıksız olarak başkasına geçirilebilme durumu. devam

terimler Devremülk hakkı:Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün devam

terimler Devren Kazanma:Bir hakkın, sahibi bulunan kişiden elde edilmesi. devam

terimler Devretmek:Bir malın mülkiyetini, bir mal üzerindeki hakkı başkasına geçirmek. devam

terimler Deyn:borç devam

terimler Dilekçe:Bir isteği üst makama ulaştıran yazı, devam

terimler Dilemma:Müşkül durum,ikilem devam

terimler Direngen:Direnen, mütemmerrid. devam

terimler Direnim:Temerrüt, direngen, inat, taannüt. devam

terimler Disiplin Cezaları:Belli bir statü içinde bulunan kimselere hizmet ve iç düzenle ilgili kurallara aykırı davranışta b devam

terimler Disiplin Hapsi:Yargılama sürecinde düzen bozuculara karşı, temyizi ve itirazı kabil olmayan, şartla tahliyesi bul devam

terimler Disiplin Suçu:Eğitim ve iş hayatında bir kimsenin disiplin yönetmeliğine aykırı davranışı. devam

terimler Dispeççi:Deniz kazasindan sonra gemi, yük ve navlunla ilgili kimselerin ugradiklari zararlari ve bunlar tar devam

terimler Dîvân-ı Muhasebat:Büyük Millet Meclisine bağlı ve devletin bütün varidat ve masraflariyle mallarını ve hesaplarını o devam

terimler Doğrudan Doğruya Temsil:Temsilcinin, bir hukuki işlemi temsil olunanın adına ve hesabına yapması. devam

terimler Dolaylı Temsil:Temsilcinin, bir hukuki işlemi, kendi adına ve temsil olunanın hesabına yapmaması. devam

terimler Donatan:gemisini gemi ticaretinde kullanan gemi sahibidir devam

terimler Dûçâr:tutulmuş; uğramış; yakalanmış devam

terimler Dûn:aşağı; aşağılık; altta; aşağıda devam

terimler Dûr:uzak devam

terimler Duruşma:Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi, Yargılamada iddia ve s devam

terimler Düplik:Davanın replik (cevaba cevap) yazısına karşı davalının vermiş olduğu cevap; ikinci cevap. devam

terimler Düplik Dilekçesi:Davalının davacının replik dilekçesine verdiği cevap. devam

terimler Düstûr:kanun; kaide; yasa; devlet yasalarını içine alan kitap; genel kural; başyasa; yasal devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın