eğitim sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerDevlet-i Âliyye: Osmanlı İmparatorluğu

  terimlerDevletler Özel Hukuku: Kişilerle devlet arasındaki bağı (tabiyeti), bir ülkede yabancıların sahip olduğu hakları ve çeşitli ü

  terimlerDevletleştirmek: Kamu yararı için devlete mal etmek, devlet eliyle işletmek, kamulaştırmak.

  terimlerDevredilebilirlik: Bir hakkın karşılıklı veya karşılıksız olarak başkasına geçirilebilme durumu.

  terimlerDevremülk hakkı: Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine, bu yapı

  terimlerDevren Kazanma: Bir hakkın, sahibi bulunan kişiden elde edilmesi.

  terimlerDevretmek: Bir malın mülkiyetini, bir mal üzerindeki hakkı başkasına geçirmek.

  terimlerDeyn: borç

  terimlerDilekçe: Bir isteği üst makama ulaştıran yazı,

  terimlerDilemma: Müşkül durum,ikilem

  terimlerDirengen: Direnen, mütemmerrid.

  terimlerDirenim: Temerrüt, direngen, inat, taannüt.

  terimlerDisiplin Cezaları: Belli bir statü içinde bulunan kimselere hizmet ve iç düzenle ilgili kurallara aykırı davranışta bulundukları zaman uygulanan cezalardır.

  terimlerDisiplin Hapsi: Yargılama sürecinde düzen bozuculara karşı, temyizi ve itirazı kabil olmayan, şartla tahliyesi bulunmayan 4 günü geçmeyen uslandırma amaçl

  terimlerDisiplin Suçu: Eğitim ve iş hayatında bir kimsenin disiplin yönetmeliğine aykırı davranışı.

  terimlerDispeççi: Deniz kazasindan sonra gemi, yük ve navlunla ilgili kimselerin ugradiklari zararlari ve bunlar tarafindan yapilan masraflarin nasil, kimler tarafinda

  terimlerDîvân-ı Muhasebat: Büyük Millet Meclisine bağlı ve devletin bütün varidat ve masraflariyle mallarını ve hesaplarını onun namına murakabe edenlerin hesapların

  terimlerDoğrudan Doğruya Temsil: Temsilcinin, bir hukuki işlemi temsil olunanın adına ve hesabına yapması.

  terimlerDolaylı Temsil: Temsilcinin, bir hukuki işlemi, kendi adına ve temsil olunanın hesabına yapmaması.

  terimlerDonatan: gemisini gemi ticaretinde kullanan gemi sahibidir

  terimlerDûçâr: tutulmuş; uğramış; yakalanmış

  terimlerDûn: aşağı; aşağılık; altta; aşağıda

  terimlerDûr: uzak

  terimlerDuruşma: Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi, Yargılamada iddia ve savunma makamlarının delillere dayanara

  terimlerDüplik: Davanın replik (cevaba cevap) yazısına karşı davalının vermiş olduğu cevap; ikinci cevap.

  terimlerDüplik Dilekçesi: Davalının davacının replik dilekçesine verdiği cevap.

  terimlerDüstûr: kanun; kaide; yasa; devlet yasalarını içine alan kitap; genel kural; başyasa; yasalar dergisi

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   15 16 17 18 19 20 21   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın