Eğitim Sitesi

Heliaia Nedir? Heliaia Hakkında Kısaca Bilgi

Heliaia Terimi Hakkında Bilgiler

HeliaiaArkeoloji Terimi Olarak Heliaia:
Solon'un Eski Yunan siyasal yaşamına kazandırdığı Halk Mahkemesi Kurumu.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Rik'a: Türklerin ortaya çıkardığı bir yazı çeşidi. "Mim"lerin gözü kapanmış, "Sin" ve benzeri harflerin dişleri kalkmış, noktalar çizgilere dönüşmüştür. Daha devam et

  box Kremasyon: Kimi kültürlerde ölü yakma geleneğine verilen ad. (İng. Cremation) devam et

  box Cardo: Roma şehirciliğinde, kentin orta yerinde decumanus ile kesişen kuzey-güney caddesine verilen ad. devam et

  box Solidus: Roma'da kullanılmış altın paralara verilen ad. devam et

  box Heilot (Helot): Sparta'da toprağa bağlı bir tür yarı-köle (devlet kölesi) sınıfını oluşturan insanlara verilen ad. Heilot'lar M.Ö. VIII. yüzyıl ortalarında, Sparta'nı devam et

  box Minoa Seramik Dönemi: Arthur Evans'ın Girit'in efsanevi kralı Minos'tan türettiği ve Yunanca konuşanların gelişinden önce Girit'te mevcut olan kültür ile yine Evans tarafın devam et

  box Friz: İon düzeninde üst yapının kabartmalı ya da bezemeli orta bölümü. Bir şerit gibi uzunlamasına gelişen bezemelere verilen ad. devam et

  box Klasik Arkeoloji: Bu uzmanlık dalı en genel anlatımla, Eski Yunan ve Latin dillerinde yazılı kayıtlar bırakan ulusların ürettikleri materyal kültürle ilgilenir. Yunan v devam et