Eğitim Sitesi

Has Nedir? Has Hakkında Kısaca Bilgi

Has Terimi Hakkında Bilgiler

HasHukuk Terimi Olarak Has:
sıkıştırmadan bir yerin içine alma; hareketten menetme; etrafını çevirme; vakfetme

 

HasTarih Terimi Olarak Has:
Dirlik toprağın en üst dilimini oluşturan topraktır. Bu toprağın yıllık vergi gelirleri 100.000 akçenin üzerindedir . Osmanlı padişahlarına, şehzadelere, Divan-ı Hümayun üyelerine, Beylerbeylerine ve Sancakbeylerine ayrılan, merkezde ya da merkeze yakın yerlerden seçilmiş topraklardır. (Tımar: Beslediği atlı askerlerle savaşa giren beylere vergisini toplamak için ayrılan arazi).

 

HasSosyal Bilgiler Terimi Olarak Has:
Hükümdara özgü olan. Osmanlı Devleti'nde yıllık geliri 100.000 akçeyi aşan dirlik. Has, padişah ve yüksek dereceli memurlara verilmekte idi.

 

HasFen Bilimleri Terimi Olarak Has:
Özgü, mahsus; hükümdara özgü olan; katışıksız, en iyi cinsten; saf; iyi nitelikleri kendinde toplamış olan.

 

  Benzer Fen Bilimleri Terimleri:

  box Tashihikarar: Tashih-i karar ; kararın düzeltilmesi devam et

  box Suç Yükleme: Birine suç atma. devam et

  box Olumlu Edim: Bir şeyin yapılmasına veya verilmesine ilişkin edim. devam et

  box Mukarrerat: kararlar; kararlaştırılan şeyler devam et

  box Fikri Hak: Bir kimse tarafından üretilen, ortaya çıkarılan eser üzerindeki düşünsel hak. devam et

  box Hafriyat: kazı; kazılar; toprak kazma; toprak çıkarma devam et

  box Muhakeme usulü: Yargı yolu, yargılama usulü devam et

  box Mükerrer: Tekrarlanmış, yenilenmiş devam et