Eğitim Sitesi

Has Nedir? Has Hakkında Kısaca Bilgi

Has Terimi Hakkında Bilgiler

HasHukuk Terimi Olarak Has:
sıkıştırmadan bir yerin içine alma; hareketten menetme; etrafını çevirme; vakfetme

 

HasTarih Terimi Olarak Has:
Dirlik toprağın en üst dilimini oluşturan topraktır. Bu toprağın yıllık vergi gelirleri 100.000 akçenin üzerindedir . Osmanlı padişahlarına, şehzadelere, Divan-ı Hümayun üyelerine, Beylerbeylerine ve Sancakbeylerine ayrılan, merkezde ya da merkeze yakın yerlerden seçilmiş topraklardır. (Tımar: Beslediği atlı askerlerle savaşa giren beylere vergisini toplamak için ayrılan arazi).

 

HasSosyal Bilgiler Terimi Olarak Has:
Hükümdara özgü olan. Osmanlı Devleti'nde yıllık geliri 100.000 akçeyi aşan dirlik. Has, padişah ve yüksek dereceli memurlara verilmekte idi.

 

HasFen Bilimleri Terimi Olarak Has:
Özgü, mahsus; hükümdara özgü olan; katışıksız, en iyi cinsten; saf; iyi nitelikleri kendinde toplamış olan.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Sosyal ilişkiler: Şahısların birbirleriyle veya toplumla olan ilişkileridir. devam et

  box İltica hakkı: Sığınma hakkı devam et

  box Mesaha: ölçme; ölçümleme devam et

  box İflas: Borcunu ödemeyen veya ödemelerini tatil eden borçlu hakkında yapılan takip sonucunda, mahkeme kararı ile tespit ve ilan edilen durum. Borçların ödenem devam et

  box İcra Kuvveti: Yürütme gücü devam et

  box Mefruğunbih: devir konusu şey devam et

  box Der-piş: en önde; göz önünde bulunan; öngörü devam et

  box İhtiyarî: İsteğe bağlı; seçmeli; istemli devam et