Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Haricilik Nedir? Haricilik Hakkında Kısaca Bilgi

Haricilik Terimi Hakkında Bilgiler

HaricilikTarih Terimi Olarak Haricilik:
İslam tarihinde ortaya çıkan ilk mezheptir. 656 yılında yapılan Sıffin Savaşı sonrasında, Hz. Ali'nin mi, yoksa Muaviyenin mi halife olacağına hakemlerin karar vermesine Hz. Ali'nin müsade etmesi Hz. Ali'nin ordusundaki bazı askerlerin tepkisine yol açmış ve bu mezhep kurulmuştur.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Akın: 1- Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devletleriyle, Osmanlı Devleti'nde özellikle Hristiyanların yaşadıkları bölgelere, Türkmen savaşçılarının düzenl devam et

  box Musevilik: Hz. Musa'nın dini. Yahudilik olarak da bilinir. devam et

  box İstiklâl: Bağımsızlık. devam et

  box Fukaha: İslam hukukçuları. devam et

  box Mareşal: Askerlikte en yüksek aşama, en büyük rütbedir. devam et

  box Kafkasya: Karadeniz ile Hazar Denizi arasında kalan dağlık, etnik açıdan karmaşık bir bölgedir. devam et

  box Kutsal Emanetler: Topkapı Sarayında, hazine dairesinde saklanan Hz. Mu-hammet'e, Kabe'ye ve İs-lam inanışında saygın olan bazı kişilere ait olan eşyalardır. Bu eşyalar devam et

  box Berberiler: Kuzey Afrika'nın yerli halkıdır. Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Mısır'da aşiretler halinde,genellikle göçebe olarak yaşarlar. devam et