Eğitim Sitesi

Günlük Namazlar (=Yevmiye Namazlar) Nedir? Günlük Namazlar (=Yevmiye Namazlar) Hakkında Kısaca Bilgi

Günlük Namazlar (=Yevmiye Namazlar) Terimi Hakkında Bilgiler

Günlük Namazlar (=Yevmiye Namazlar)Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Günlük Namazlar (=Yevmiye Namazlar):
Her gece-gündüz kılınması farz olan toplam 17 rekât namaz.

 

  Benzer Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri:

  box Şart: Olup olmaması, bir şeyin aslıyla değil de niteliğiyle ilgili olan şey, onun şartı sayılır. Örneğin taharet ve kalbin Allah'a yönelmesi, namazın aslı d devam et

  box Günah: Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı olan amel, söz ve davranışlardır, vebal. devam et

  box Bidat: 1- Sonradan ortaya çıkarılan şey. İslam'a sonradan sokulan, İslam'da yeri olmayan, dinî mahiyet ve amaçlı âdetlerdir. 2- Dinin aslında olmayıp sanr devam et

  box Ağyar: Başkaları, yabancılar. devam et

  box Vedizm: Çok tanrılı Hint dinlerinden biri. Bazı tarihçiler, Mecusiliğin ilk şeklinin Vedizm olduğunu söylemişlerdir. Tenasüh inancı hariç Hint dinlerinin bütü devam et

  box İstiska Namazı: Özel bir şekilde yağmur yağması için kılınan namaz. devam et

  box Mutlak Su: Meyve ve benzeri şeylerden elde edilmeyen ve başka bir şeyle su denmeyecek şekilde karışmamış olan su. devam et

  box Akdiye: Yargılama, verilen hüküm. devam et