Eğitim Sitesi

Gül Gonca Nedir? Gül Gonca Hakkında Kısaca Bilgi

Gül Gonca Terimi Hakkında Bilgiler

Gül GoncaYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Gül Gonca:
Tezhipte, hataîlerin yanına gonca biçiminde eklenen motifin adıdır.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box İcâzet: Hat öğrencisinin belirli seviyeye geldiğinde hocasından aldığı diploma, yeterlilik belgesi. devam et

  box Pars Beneği: Çintemani ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Kıta: Dört mısradan meydana gelen nazım şekli. Ayrıca güzel yazı ile yazılmış küçük levhalara da kıta denilmiştir. devam et

  box Kûfi: Ma'kılî yazıdan gelişerek, daha muntazam ve bazen köşeli harflerle yazılan İslâmi yazı. Kûfe şehrinden adını almıştır. Arabistan, İran, İspanya (Endül devam et

  box Nigâr: Eskiden resim, suret, insan resmi yerine kullanılan, Farsça bir kelimedir. devam et

  box Hûb-Nüvis: Güzel yazı yazan, İranlılar «hattat» anlamına kullanmışlardır. devam et

  box Hareke: Arapça ve Eski Türkçe yazıların az bir kısmında, sesli harflerin yerini tutmak üzere, sessiz harflerin üst veya altına konulan işaretler. devam et

  box Tefe: On tane altın varağa deste, on destesine tefe (veya defe) denir. devam et