Eğitim Siteleri

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

  terimlerElektromagnetik dalga: Elektrik ve magnetik alanların titreşiminden ortaya çıkan bir dalga. Elektromagnetik dalga boşlukta ışık hızıyla hareket eder.

  terimlerElektromagnetik dalga: Elektrik ve magnetik alanların titreşiminden ortaya çıkan bir dalga. Elektromagnetik dalga boşlukta ışık hızıyla hareket eder.

  terimlerElektromotor kuvvet(Є): Bir elektrik devresinde elektronları harekete geçirerek elektrik akımı oluşmasına neden olan etkiye denir. Є ile gösterilir. Birim yük başı

  terimlerElektron: 1-Atomun temel parçacığı, bir leptondur. 2-Atomun yapısında bulunan ve negatif(-) yük taşıyan parçacık.

  terimlerElektron volt: Potansiyel farkı 1 volt olan bir gerilim bölgesine düsen elektron veya protonun sahip olduğu enerjidir. 1.6 x 10-19 jule.

  terimlerElektron yakalanması: Bir atomun iç kabuklarındaki bir elektronun çekirdek tarafından yakalanarak yok olmasıdır. Oluşan evlat çekirdek nükleon ile aynı sayıda fa

  terimlerElektroskop: Bir cisimde elektrik yükü olup olmadığını ve varsa cinsini ve derecesini tespitte kullanılan alet.

  terimlerElektrot: Bir elektrolitin içine batırılan iki iletken çubuktan her biri.

  terimlerElemanter Yük: Bir elektronun yükü.

  terimlerElement: Farklı kimyasal özellikleri olmayan en küçük madde.

  terimlerElementer yük: Doğadaki en küçük yük miktarı.

  terimlerEmisyon: Işıma.

  terimlerEnerji (joule): Bir cismin iş yapabilme yeteneğine denir.

  terimlerEnerji Korunumu: İzole edilmiş bir sistemin enerjisi değişmez.

  terimlerEnerji Seviyeleri: Bir atomun belirli sayıda yaptığı ışımanın dalga boylarına karşılık gelen enerjileri.

  terimlerEntropi: Bir sistemin derecesini belirten bir ölçü. Termodinamiğin ikinci yasası izole edilmiş bir sistemin entropisinin artacağını belirtir.

  terimlerEsnek: Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini

  terimlerEsnek çarpışma: Toplam momentum ve toplam kinetik enerjinin çarpışmadan önce ve sonra sabit kaldığı çarpışmadır.

  terimlerEsnek olmayan çarpışma: Momentumun korunduğu halde toplam kinetik enerjinin korunmadığı çarpışmadır.Eğer çarpışmadan sonra cisimler birlikte hareket ediyorlarsa b

  terimlerEşdeğer salınım: Atoma gelen bir foton yüzünden atomun foton salması olayıdır. Geln fotonun enerjisi ile çıkan fotonun enerjisi aynıdır.

  terimlerEşik Enerji: Bir metalden elektron sökülmesi için gerekli en küçük enerji.

  terimlerEter: Işığın yayıldığı hipotez ortamı.

  terimlerEtki: Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir.

  terimlerEtkileşim: Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi.

  terimlerEtkin değer: AC geriliminin bir tam periyot boyunca kare ortalamasının karekökü seklinde tanımlanır.

  terimlerEtkinlik: Enerji girişine göre yapılan iş oranıdır. İdeal ısı makinesinde Carnot etkinliği 1 - Tc/ Th.

  terimlerEvlat çekirdek: Bir çift çekirdeğin radyoaktif bozunmasından dolayı ortaya çıkan çekirdekler.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   3 4 5 6 7 8 9   SONRAKİ   »»

  Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 469

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın