Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

terimler Elektrik Alanı:Bir yükün çevresinde oluşan ve bu yükün alanındaki yüklü parçacıklara etki eden kuvvettir. Birimi devam

terimler Elektrik Alanı(E):Yük birimi başına etkiyen kuvvettir. E = F / q devam

terimler Elektriklenme:Yüksüz (nötr) bir cismin, sürtme, dokunma veya etki ile elektrik yükü kazanması. devam

terimler Elektriksel potansiyel:Elektriksel potansiyel enerjinin yüke oranına denir. 1 Coulomb luk pozitif yükü referansın sıfır o devam

terimler Elektriksel potansiyel enerji:Yüklü bir parçacığı uzayın bir noktasından baksa bir noktasına götürmek için yapılan iştir. devam

terimler Elektriksel potansiyel(V):Elektriksel potansiyel enerjinin yüke oranına denir. 1 Coulombluk pozitif yükü referansın sıfır ol devam

terimler Elektriksel Yük:Elektron ve proton gibi parçacıkların birbirlerini itmesini ve çekmesini sağlayan fiziksel bir öze devam

terimler Elektro Motor Kuvveti (EMK):Kapalı bir devreden birim yükün tek dolaşımı için harcanan enerji. devam

terimler Elektrolit:Elektroliz işlemiyle çözülen madde. devam

terimler Elektroliz:Bir elektrik akımının etkisiyle ortaya çıkan kimyasal ayrışma. devam

terimler Elektromagnet:Demir çekirdeği saran telden oluşan bir magnettir. Elektromagnet, demir çekirdeği saran iletkene a devam

terimler Elektromagnet:Demir çekirdeği saran telden oluşan bir magnettir. Elektromagnet, demir çekirdeği saran iletkene a devam

terimler Elektromagnetik dalga:Elektrik ve magnetik alanların titreşiminden ortaya çıkan bir dalga. Elektromagnetik dalga boşlukt devam

terimler Elektromagnetik dalga:Elektrik ve magnetik alanların titreşiminden ortaya çıkan bir dalga. Elektromagnetik dalga boşlukt devam

terimler Elektromotor kuvvet(Є):Bir elektrik devresinde elektronları harekete geçirerek elektrik akımı oluşmasına neden olan etkiy devam

terimler Elektron:1-Atomun temel parçacığı, bir leptondur. 2-Atomun yapısında bulunan ve negatif(-) yük taşıyan devam

terimler Elektron volt:Potansiyel farkı 1 volt olan bir gerilim bölgesine düsen elektron veya protonun sahip olduğu enerj devam

terimler Elektron yakalanması:Bir atomun iç kabuklarındaki bir elektronun çekirdek tarafından yakalanarak yok olmasıdır. Oluşan devam

terimler Elektroskop:Bir cisimde elektrik yükü olup olmadığını ve varsa cinsini ve derecesini tespitte kullanılan alet. devam

terimler Elektrot:Bir elektrolitin içine batırılan iki iletken çubuktan her biri. devam

terimler Elemanter Yük:Bir elektronun yükü. devam

terimler Element:Farklı kimyasal özellikleri olmayan en küçük madde. devam

terimler Elementer yük:Doğadaki en küçük yük miktarı. devam

terimler Emisyon:Işıma. devam

terimler Enerji (joule):Bir cismin iş yapabilme yeteneğine denir. Bir cismin veya fiziksel bir sistemin iş yapabilme kapas devam

terimler Enerji Aktarımı:Enerjinin bir sistemden bir başkasına geçmesidir. devam

terimler Enerji Dönüşümü:Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime dönüşmesidir. devam

DİĞER SAYFALAR:

Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 522

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın