Oyun Siteleri

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

  terimlerElektrik Alanı: Bir yükün çevresinde oluşan ve bu yükün alanındaki yüklü parçacıklara etki eden kuvvettir. Birimi V / m, Sembolü E

  terimlerElektrik Alanı(E): Yük birimi başına etkiyen kuvvettir. E = F / q

  terimlerElektriklenme: Yüksüz (nötr) bir cismin, sürtme, dokunma veya etki ile elektrik yükü kazanması.

  terimlerElektriksel potansiyel: Elektriksel potansiyel enerjinin yüke oranına denir. 1 Coulomb luk pozitif yükü referansın sıfır olduğu bir noktadan herhangi bir noktaya geti

  terimlerElektriksel potansiyel enerji: Yüklü bir parçacığı uzayın bir noktasından baksa bir noktasına götürmek için yapılan iştir.

  terimlerElektriksel potansiyel(V): Elektriksel potansiyel enerjinin yüke oranına denir. 1 Coulombluk pozitif yükü referansın sıfır olduğu bir noktadan herhangi bir noktaya getir

  terimlerElektriksel Yük: Elektron ve proton gibi parçacıkların birbirlerini itmesini ve çekmesini sağlayan fiziksel bir özelliktir.

  terimlerElektro Motor Kuvveti (EMK): Kapalı bir devreden birim yükün tek dolaşımı için harcanan enerji.

  terimlerElektrolit: Elektroliz işlemiyle çözülen madde.

  terimlerElektroliz: Bir elektrik akımının etkisiyle ortaya çıkan kimyasal ayrışma.

  terimlerElektromagnet: Demir çekirdeği saran telden oluşan bir magnettir. Elektromagnet, demir çekirdeği saran iletkene akim verilerek kullanılabilir.

  terimlerElektromagnet: Demir çekirdeği saran telden oluşan bir magnettir. Elektromagnet, demir çekirdeği saran iletkene akım verilerek kullanılabilir.

  terimlerElektromagnetik dalga: Elektrik ve magnetik alanların titreşiminden ortaya çıkan bir dalga. Elektromagnetik dalga boşlukta ışık hızıyla hareket eder.

  terimlerElektromagnetik dalga: Elektrik ve magnetik alanların titreşiminden ortaya çıkan bir dalga. Elektromagnetik dalga boşlukta ışık hızıyla hareket eder.

  terimlerElektromotor kuvvet(Є): Bir elektrik devresinde elektronları harekete geçirerek elektrik akımı oluşmasına neden olan etkiye denir. Є ile gösterilir. Birim yük başı

  terimlerElektron: 1-Atomun temel parçacığı, bir leptondur. 2-Atomun yapısında bulunan ve negatif(-) yük taşıyan parçacık.

  terimlerElektron volt: Potansiyel farkı 1 volt olan bir gerilim bölgesine düsen elektron veya protonun sahip olduğu enerjidir. 1.6 x 10-19 jule.

  terimlerElektron yakalanması: Bir atomun iç kabuklarındaki bir elektronun çekirdek tarafından yakalanarak yok olmasıdır. Oluşan evlat çekirdek nükleon ile aynı sayıda fa

  terimlerElektroskop: Bir cisimde elektrik yükü olup olmadığını ve varsa cinsini ve derecesini tespitte kullanılan alet.

  terimlerElektrot: Bir elektrolitin içine batırılan iki iletken çubuktan her biri.

  terimlerElemanter Yük: Bir elektronun yükü.

  terimlerElement: Farklı kimyasal özellikleri olmayan en küçük madde.

  terimlerElementer yük: Doğadaki en küçük yük miktarı.

  terimlerEmisyon: Işıma.

  terimlerEnerji (joule): Bir cismin iş yapabilme yeteneğine denir. Bir cismin veya fiziksel bir sistemin iş yapabilme kapasitesidir.

  terimlerEnerji Aktarımı: Enerjinin bir sistemden bir başkasına geçmesidir.

  terimlerEnerji Dönüşümü: Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime dönüşmesidir.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   3 4 5 6 7 8 9   SONRAKİ   »»

  Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 522

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın