eğitim sitesi

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

  terimlerCurie Sıcaklığı: Magnetik malzemelerin ferromagnetik fazdan paramagnetik faza geçtikleri sıcaklık.

  terimlerÇekici: Dördüncü kuarkın rengi.

  terimlerÇekim: Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü.

  terimlerÇekirdek: 1-Proton ve nötronların bulunduğu atomun merkezi. 2-Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik.

  terimlerÇember: Bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu şekil.

  terimlerÇizgisel hız(v): Cismin dairesel yörüngede birim zamanda aldığı yoldur.

  terimlerÇizgisel momentum: Bir cismin kütlesinin hızı ile çarpımından elde edilen vektörel bir nicelik.

  terimlerÇizgisel momentum(mv): Bir cismin kütlesinin hızı ile çarpımından elde edilen vektörsel bir nicelik.

  terimlerÇözelti: Çözülme sonucu ortaya çıkan madde.

  terimlerÇözme Gücü: İki farklı görüntünün ayrılabilme olayı.

  terimlerDalga: 1- Enerjinin bir aracı malzeme olmadan bir yerden baksa bir yere aktarılması. 2- Titreşen ortamlarda elde edilen sarsıntı.

  terimlerDalga Boyu: Periyodik bir dalganın tekrarlanan en kısa uzunluğudur. Bu dalganın bir tepesinden diye tepesine olan uzaklıktır. Ard arda gelen iki çukur ya d

  terimlerDalga Genliği: Atomik ve alt atomların parçacıklarına Schrödinger denkleminin dalga çözümü. Madde-dalga karesi parçacığın karesi parçacığın bulunmas

  terimlerDalga Katarı: Dalgaların çift tepe yada çift çukur dizisinden oluşan eğri.

  terimlerDalgaboyu: Peiyodik bir dalganın tekrarlanan en kısa uzunluğudur. Bu dalganın bir tepesinden diğer tepesine olan uzaklıktır.

  terimlerDeğişmiş Yansıma: Pürüzlü bir yüzeyden ışınların yansımasıdır. Yansıyan ışın geldiği açıdan farklı açıda yansır.

  terimlerDenge: 1- Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan hareketsizlik hâli (Bir cisim üzerine etki eden kuvvetlerin cismin yörüngesini ve hızını

  terimlerDenge Konumu: Cismin üzerindeki net kuvvetin sıfır olduğu konumdur.

  terimlerDestilasyon: Kirli suların temizlenmesi olayı

  terimlerDetektörler: Ses üstü dalga alici

  terimlerDevre elemanları: DC ve AC elektrik devrelerinde kullanılan elemanlar pasif ve aktif olarak ikiye ayrılırlar.**Pasif devre elemanları; enerji ve elektromotor kuvvet

  terimlerDışarlama İlkesi: İki tane elektronun kuantum sayılarından en azından birinin farklı olmasıdır. Bu ilke proton, nötron ve baryonlara uygulanır.

  terimlerDik: Bir yüzeye veya eğriye dik olan doğrultu.

  terimlerDinamik: Hareket ile bu hareketi meydana getiren kuvveti birlikte inceleyen mekaniğin bölümüdür.

  terimlerDinamo: 1-Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet. 2-Mekanik enerji yoluyla yüklerin hareket yönüne zıt yönde hareket ettirilmesiyle olu

  terimlerDinamometre: Kuvvet ölçen araç.

  terimlerDiopter: Bir ayna veya lensin odaklama ölçüsü, odaklamanın tersinin uzunluğu metre cinsinden verilir.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6 7   SONRAKİ   »»

  Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 469

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın