Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

terimler Cisim:Maddenin biçim (şekil) almış durumu. devam

terimler Compton Olayı:Yüksek enerjili ışınların, karbon atomunun bir elektronuna çarparak elektron ve fotonun bir açı il devam

terimler Coriolis Kuvveti:Dönen referans çerçevesinde ortaya çıkan hayali bir kuvvet. Hortum içindeki rüzgarın yönünü belirl devam

terimler Coulomb:Elektrik yükünün SI(Standart de Internationale) birim sistemindeki değeri 6.24x10 üstü 18 protons. devam

terimler Coulomb Kanunu:1-İki nokta yük arasındaki itme veya çekme kuvveti, yüklerin çarpımıyla doğru orantılı, aralarında devam

terimler Curie:Saniyede 3.7x10 üstü 10 tane parçacığın yok olduğu bir radyoaktif birimi. devam

terimler Curie Sıcaklığı:Magnetik malzemelerin ferromagnetik fazdan paramagnetik faza geçtikleri sıcaklık. devam

terimler Çekici:Dördüncü kuarkın rengi. devam

terimler Çekim:Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü. devam

terimler Çekirdek:1-Proton ve nötronların bulunduğu atomun merkezi. 2-Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik. devam

terimler Çember:Bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu şekil. devam

terimler Çizgisel hız(v):Cismin dairesel yörüngede birim zamanda aldığı yoldur. devam

terimler Çizgisel momentum:Bir cismin kütlesinin hızı ile çarpımından elde edilen vektörel bir nicelik. devam

terimler Çizgisel momentum(mv):Bir cismin kütlesinin hızı ile çarpımından elde edilen vektörsel bir nicelik. devam

terimler Çözelti:Çözülme sonucu ortaya çıkan madde. devam

terimler Çözme Gücü:İki farklı görüntünün ayrılabilme olayı. devam

terimler Çukur Ayna:Yüzeyi içeri doğru bükülen ve üzerine dik gelen paralel ışınları bir odak noktasında toplayan ayna devam

terimler Dalga:1- Enerjinin bir aracı malzeme olmadan bir yerden baksa bir yere aktarılması. 2- Titreşen ortam devam

terimler Dalga Boyu:Periyodik bir dalganın tekrarlanan en kısa uzunluğudur. Bu dalganın bir tepesinden diye tepesine o devam

terimler Dalga Genliği:1. Bir dalganın tepesinden çukuruna kadar olan düşey uzaklığın yarısıdır. 2. Atomik ve alt atom devam

terimler Dalga Hareketi:Etkileşim halindeki peşi sıra cisimlerin hareketlerinin birinden diğerine aktarılması sonucu oluşa devam

terimler Dalga Katarı:Dalgaların çift tepe yada çift çukur dizisinden oluşan eğri. devam

terimler Dalgaboyu:Peiyodik bir dalganın tekrarlanan en kısa uzunluğudur. Bu dalganın bir tepesinden diğer tepesine o devam

terimler Değişmiş Yansıma:Pürüzlü bir yüzeyden ışınların yansımasıdır. Yansıyan ışın geldiği açıdan farklı açıda yansır. devam

terimler Deney:Bir hipotezin doğruluğunun tespit edilmesi için yapılan, yöntemi tanımlanmış işlemler bütünüdür. devam

terimler Denge:1- Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan hareketsizlik hâli (Bir cisim üzerine etki eden devam

terimler Denge Konumu:Cismin üzerindeki net kuvvetin sıfır olduğu konumdur. devam

DİĞER SAYFALAR:

Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 522

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın