Yazılı Sınav Soruları

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

  terimlerCisim: Maddenin biçim (şekil) almış durumu.

  terimlerCompton Olayı: Yüksek enerjili ışınların, karbon atomunun bir elektronuna çarparak elektron ve fotonun bir açı ile saçılması.

  terimlerCoriolis Kuvveti: Dönen referans çerçevesinde ortaya çıkan hayali bir kuvvet. Hortum içindeki rüzgarın yönünü belirleyen kuvvettir.

  terimlerCoulomb: Elektrik yükünün SI(Standart de Internationale) birim sistemindeki değeri 6.24x10 üstü 18 protons.

  terimlerCoulomb Kanunu: 1-İki nokta yük arasındaki itme veya çekme kuvveti, yüklerin çarpımıyla doğru orantılı, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantıl

  terimlerCurie: Saniyede 3.7x10 üstü 10 tane parçacığın yok olduğu bir radyoaktif birimi.

  terimlerCurie Sıcaklığı: Magnetik malzemelerin ferromagnetik fazdan paramagnetik faza geçtikleri sıcaklık.

  terimlerÇekici: Dördüncü kuarkın rengi.

  terimlerÇekim: Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü.

  terimlerÇekirdek: 1-Proton ve nötronların bulunduğu atomun merkezi. 2-Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik.

  terimlerÇember: Bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu şekil.

  terimlerÇizgisel hız(v): Cismin dairesel yörüngede birim zamanda aldığı yoldur.

  terimlerÇizgisel momentum: Bir cismin kütlesinin hızı ile çarpımından elde edilen vektörel bir nicelik.

  terimlerÇizgisel momentum(mv): Bir cismin kütlesinin hızı ile çarpımından elde edilen vektörsel bir nicelik.

  terimlerÇözelti: Çözülme sonucu ortaya çıkan madde.

  terimlerÇözme Gücü: İki farklı görüntünün ayrılabilme olayı.

  terimlerÇukur Ayna: Yüzeyi içeri doğru bükülen ve üzerine dik gelen paralel ışınları bir odak noktasında toplayan aynadır.

  terimlerDalga: 1- Enerjinin bir aracı malzeme olmadan bir yerden baksa bir yere aktarılması. 2- Titreşen ortamlarda elde edilen sarsıntı.

  terimlerDalga Boyu: Periyodik bir dalganın tekrarlanan en kısa uzunluğudur. Bu dalganın bir tepesinden diye tepesine olan uzaklıktır. Ard arda gelen iki çukur ya d

  terimlerDalga Genliği: 1. Bir dalganın tepesinden çukuruna kadar olan düşey uzaklığın yarısıdır. 2. Atomik ve alt atomların parçacıklarına Schrödinger denk

  terimlerDalga Hareketi: Etkileşim halindeki peşi sıra cisimlerin hareketlerinin birinden diğerine aktarılması sonucu oluşan düzenli ve sürekli harekete dalga hareket

  terimlerDalga Katarı: Dalgaların çift tepe yada çift çukur dizisinden oluşan eğri.

  terimlerDalgaboyu: Peiyodik bir dalganın tekrarlanan en kısa uzunluğudur. Bu dalganın bir tepesinden diğer tepesine olan uzaklıktır.

  terimlerDeğişmiş Yansıma: Pürüzlü bir yüzeyden ışınların yansımasıdır. Yansıyan ışın geldiği açıdan farklı açıda yansır.

  terimlerDeney: Bir hipotezin doğruluğunun tespit edilmesi için yapılan, yöntemi tanımlanmış işlemler bütünüdür.

  terimlerDenge: 1- Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan hareketsizlik hâli (Bir cisim üzerine etki eden kuvvetlerin cismin yörüngesini ve hızını

  terimlerDenge Konumu: Cismin üzerindeki net kuvvetin sıfır olduğu konumdur.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6 7   SONRAKİ   »»

  Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 522

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın