Yazılı Sınav Soruları

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

  terimlerGerçek görüntü: Işığın birleşimi ile meydana gelen görüntü.

  terimlerGezegen: Güneş çevresinde dolanan ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı.

  terimlerGirişim: Frekansları birbirine yakin iki dalganın genliklerinin üst üste gelmesi durumudur. Üst üste binen dalgaların ortak frekansı iki frekans arası

  terimlerGirişim: Farklı kaynaklardan çıkan dalgaların aynı anda aynı noktada oluşturdukları olay, dalgaların üst üste gelmesi.

  terimlerGluon: Kuarklar arasındaki kuvvetlerden sorumlu olan değiş-tokuş parçacığı. Sekiz tane gluon vardır ve renklerine göre ayırım yapılır.

  terimlerGöreli: Kesin olmayıp gözlemciye göre ifade edilen olay.

  terimlerGöreli (görece): Kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen bağıl, izafî.

  terimlerGöreliliğin Galileo yasası: Eylemsiz sistem içerisindeki hareketler için yasaların değişmez olduğunu belirtmesidir.

  terimlerGöreliliğin genel teorisi: Yerçekimi konusunu içine alan görelilik teorisi.

  terimlerGöreliliğin özel teorisi: Hızın çok büyük değerlerinde Newton mekaniğinin yerine kullanılan zaman ve yer kavramlarının birlikte kullanıldığı bir teori.

  terimlerGösterge: Bir ölçü aracında ölçüm sonuçlarının okunduğu kısım.

  terimlerGözlem: Bir nesnenin olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi

  terimlerGraviton: Yerçekimi kuvvetinden sorumlu tutulan değiş-tokuş paçacıkları.

  terimlerGüç (P): Enerjinin zaman göre değişimi Gücü verir.cıs sisteminde güç birimi erg/saniye ; MKE birim sisteminde ise jule/saniyedir.1 watt= 1joule/1saniye

  terimlerGüneş Pili: Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren düzenek.

  terimlerGüneş Sabiti: Bir yüzeyin sahip olduğu radyasyon sabiti.

  terimlerHadronlar: The family of particles that participate in the strong interaction. Baryons and mesons are the two subfamilies.

  terimlerHalka sabiti: Birim uzunluğundaki halkaları bir arada tutan kuvvet. Metre başına Newton olarak birimlendirilir.

  terimlerHareket: Seçilen başlangıç noktasına göre zamanla yer değiştirme eylemi.

  terimlerHeliosentrik model: Merkezinde güneş olan evren.

  terimlerHız: Bir cismin süratini ve yönünü belli eden vektörel bir nicelik.

  terimlerHiperopya: Yakını görememe durumu, görüntüler retinanın arkasına düşmesi durumu.

  terimlerHolografi: Üç boyutlu görüntünün fotoğrafa işlenmesi.

  terimlerHologram: Görünebilir bilginin üç boyutlu olarak kayıt edilmesi.

  terimlerImpuls-Momentum Teoremi: Bir parçacık üzerine etkiyen F kuvvetinin impulsu , bu kuvvetin sebep olduğu parçacığın momentumundaki değişime eşittir.

  terimlerIsı: Sıcaklık farkından dolayı enerji akışının olması.

  terimlerIsı iletimi: atomların veya moleküllerin birbirleri ile çarpışması sonucunda ortaya çıkan ısısal enerjinin yer degiştirmesi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   5 6 7 8 9 10 11   SONRAKİ   »»

  Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 469

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın