Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

terimler Ferromanyetik maddeler:Bağıl manyetik geçirgenlikleri 1'den çok büyük olan maddelerdir.Böyle ortamlarda manyetik alan şid devam

terimler Filozof:Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci. devam

terimler Fisyon:Ağır çekirdeklerin nötronla bombardıman sonucu birbirine yakın iki çekirdeğe bölünmesi. devam

terimler Fluoresans:Malzemenin morötesi ışığa maruz kalması durumunda görünür ışık yayması olayı. devam

terimler Fotoelektrik:Işığın metal yüzeyden elektron sökmesi olayı. devam

terimler Fotoelektron:Bir metalden sökülen elektron. devam

terimler Foton:Işık taneciği. devam

terimler Frekans:Belirli bir zaman diliminde tekrarlanan olayların sayısıdır. Periyodun tersidir. Birimi Hertz dir. devam

terimler Frekans (f):1- Ses, dalga vb. için birim zamandaki titreşim sayısı. 2- Devirli olaylarda birim zamandaki de devam

terimler Frekans(f):Belirli bir zaman diliminde tekrarlanan olayların şayisidir. Periyodun tersidir. Birimi Hertz dir. devam

terimler Füzyon:Hafif iki çekirdeğin uygun şartlarda birleşerek daha kararlı bir çekirdek oluşturması. devam

terimler Galileo:1564 – 1642 yılları arasında yaşamış İtalyan fizikçi, gökbilimci ve matematikçidir. Newton’dan önc devam

terimler Gama ışını:Radyoaktif ısınımın yüksek enerjili ışık seklinde yayınlanması. oluşan çekirdek, oluşturan çekirde devam

terimler Gama ışını:Radyoaktif ışınımın yüksek enerjili ışık şeklinde yayınlanması. Oluşan çekirdek, oluşturan çekirde devam

terimler Gauss:CGS birim isteminde magnetik alanın birimi. 10-4 tesla. devam

terimler Gaz:Maddenin, atomlarının birbirinden uzak durduğu ve içinde bulunduğu hacmi doldurmaya çalıştığı hali devam

terimler Genlik:Periyodik bir harekette denge konumundan maksimum uzaklık. devam

terimler Genlik:1- Bir vektörel niceliğin büyüklüğü. Sürat vektörel nicelik hızın genliğidir. 2- Bir tek dalgad devam

terimler Gerçek görüntü:Işığın birleşimi ile meydana gelen görüntü. devam

terimler Gerilim:Birim elektriksel yükü bir noktadan ikinci bir noktaya götürmek için gerekli olan enerji, bu iki n devam

terimler Gezegen:Güneş çevresinde dolanan ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı. devam

terimler Girişim:Frekansları birbirine yakin iki dalganın genliklerinin üst üste gelmesi durumudur. Üst üste binen devam

terimler Girişim:1. Farklı kaynaklardan çıkan dalgaların aynı anda aynı noktada oluşturdukları olay, dalgaların üst devam

terimler Gluon:Kuarklar arasındaki kuvvetlerden sorumlu olan değiş-tokuş parçacığı. Sekiz tane gluon vardır ve re devam

terimler Gölge:Bir cismin engellemesi sonucunda ışığın erişemediği alandır. devam

terimler Göreceli Hareket:Bir cismin hareketinin, referans alınmış herhangi başka bir cisme göre ifade edilmesidir. devam

terimler Göreli:Kesin olmayıp gözlemciye göre ifade edilen olay. devam

DİĞER SAYFALAR:

Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 522

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın