Oyun Siteleri

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

  terimlerDestilasyon: Kirli suların temizlenmesi olayı

  terimlerDetektörler: Ses üstü dalga alici

  terimlerDevre: Elektriksel elemanların birleşimiyle oluşturulan sisteme devre denir.

  terimlerDevre elemanları: DC ve AC elektrik devrelerinde kullanılan elemanlar pasif ve aktif olarak ikiye ayrılırlar.**Pasif devre elemanları; enerji ve elektromotor kuvvet

  terimlerDışarlama İlkesi: İki tane elektronun kuantum sayılarından en azından birinin farklı olmasıdır. Bu ilke proton, nötron ve baryonlara uygulanır.

  terimlerDik: Bir yüzeye veya eğriye dik olan doğrultu.

  terimlerDinamik: Hareket ile bu hareketi meydana getiren kuvveti birlikte inceleyen mekaniğin bölümüdür.

  terimlerDinamo: 1-Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet. 2-Mekanik enerji yoluyla yüklerin hareket yönüne zıt yönde hareket ettirilmesiyle olu

  terimlerDinamometre: Kuvvet ölçen araç.

  terimlerDiopter: Bir ayna veya lensin odaklama ölçüsü, odaklamanın tersinin uzunluğu metre cinsinden verilir.

  terimlerDirenç: Bir nesnenin elektrik akımına karşı koyma özelliği. Sembolü R, Birimi Ohm (Ω) olrak ifade edilir.

  terimlerDiyafram: Bir lensten geçen ışığın miktarının ayarlandığı açılır-kapanır bir kapı.

  terimlerDiyamanyetik maddeler: Bağıl manyetik geçirgenlikleri 1'den biraz küçük olan maddelerdir.Manyetik alan şiddeti Diyamanyetik ortam içinde zayıflar.

  terimlerDizi: Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün, sıra.

  terimlerDoğru Akım (DC): 1-İletkene uygulanan elektrik alanının yönü ve şiddeti sabit ise yük taşıyıcıları iletkenin bir ucundan diğer ucuna sabit bir ortalama h

  terimlerDoppler Etkisi: Periyodik bir dalganın, gözleyici, kaynak veya her ikisinin birden hareketinden dolayı frekansındaki değişim.

  terimlerDoyum: Magnetik bir malzemenin magnetizasyonun artık değişmediği bölge.

  terimlerDötero: Bir protonla bir nötrondan oluşan atom çekirdeği.

  terimlerDuran Dalga: Birbirine karşı hareket eden frekansları ve genlikleri aynı olan iki dalganın yaptığı girişim olayıdır. Sonuç dalgası nodal ve antinodal

  terimlerDurum veya faz değişmesi: Maddenin bir durumdan diğer duruma geçmesidir. Katı halden sıvı hale veya sıvı halden gaz haline geçiş.

  terimlerDüğüm Noktası: Farklı kaynaklardan çıkıp aynı anda bir tepe ve bir çukurun oluşturduğu olay.

  terimlerDüzensiz yerleşmiş sistem: Diğerlerine göre yerleşiminde farklılaşmalar olan bir sistem.

  terimlerDüzgün dairesel hareket: Sabit bir kuvvet ,büyüklüğü değişmeyen hız vektörüne sürekli dik olarak etki ederse, R yarıçaplı bir çember üzerinde düzgün dönme h

  terimlerEklem: Bağlanma noktası.

  terimlerElastik: Bir çarpışma veya etkileşme sonucunda kinetik enerjinin korunumudur.

  terimlerElektrik: Elektriksel yük taşıyan parçacıkların yer değiştirmesi sonucunda meydana gelen enerji değişimi olayıdır.

  terimlerElektrik Akımı: Elektronların negatif(-) kutuptan pozitif(+) kutba doğru olan hareketi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   2 3 4 5 6 7 8   SONRAKİ   »»

  Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 522

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın