Yazılı Sınav Soruları

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

  terimlerDirenç: Bir nesnenin elektrik akımına karşı koyma özelliği.

  terimlerDiyafram: Bir lensten geçen ışığın miktarının ayarlandığı açılır-kapanır bir kapı.

  terimlerDiyamanyetik maddeler: Bağıl manyetik geçirgenlikleri 1'den biraz küçük olan maddelerdir.Manyetik alan şiddeti Diyamanyetik ortam içinde zayıflar.

  terimlerDizi: Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün, sıra.

  terimlerDoğru Akım (DC): 1-İletkene uygulanan elektrik alanının yönü ve şiddeti sabit ise yük taşıyıcıları iletkenin bir ucundan diğer ucuna sabit bir ortalama h

  terimlerDoppler Etkisi: Periyodik bir dalganın, gözleyici, kaynak veya her ikisinin birden hareketinden dolayı frekansındaki değişim.

  terimlerDoyum: Magnetik bir malzemenin magnetizasyonun artık değişmediği bölge.

  terimlerDötero: Bir protonla bir nötrondan oluşan atom çekirdeği.

  terimlerDuran Dalga: Birbirine karşı hareket eden frekansları ve genlikleri aynı olan iki dalganın yaptığı girişim olayıdır. Sonuç dalgası nodal ve antinodal

  terimlerDurum veya faz değişmesi: Maddenin bir durumdan diğer duruma geçmesidir. Katı halden sıvı hale veya sıvı halden gaz haline geçiş.

  terimlerDüğüm Noktası: Farklı kaynaklardan çıkıp aynı anda bir tepe ve bir çukurun oluşturduğu olay.

  terimlerDüzensiz yerleşmiş sistem: Diğerlerine göre yerleşiminde farklılaşmalar olan bir sistem.

  terimlerDüzgün dairesel hareket: Sabit bir kuvvet ,büyüklüğü değişmeyen hız vektörüne sürekli dik olarak etki ederse, R yarıçaplı bir çember üzerinde düzgün dönme h

  terimlerEklem: Bağlanma noktası.

  terimlerElastik: Bir çarpışma veya etkileşme sonucunda kinetik enerjinin korunumudur.

  terimlerElektrik Akımı: Elektronların negatif(-) kutuptan pozitif(+) kutba doğru olan hareketi.

  terimlerElektrik Alanı: Bir yükün çevresinde oluşan ve bu yükün alanındaki yüklü parçacıklara etki eden kuvvettir

  terimlerElektrik Alanı(E): Yük birimi başına etkiyen kuvvettir. E = F / q

  terimlerElektriklenme: Yüksüz (nötr) bir cismin, sürtme, dokunma veya etki ile elektrik yükü kazanması.

  terimlerElektriksel potansiyel: Elektriksel potansiyel enerjinin yüke oranına denir. 1 Coulomb luk pozitif yükü referansın sıfır olduğu bir noktadan herhangi bir noktaya geti

  terimlerElektriksel potansiyel enerji: Yüklü bir parçacığı uzayın bir noktasından baksa bir noktasına götürmek için yapılan iştir.

  terimlerElektriksel potansiyel(V): Elektriksel potansiyel enerjinin yüke oranına denir. 1 Coulombluk pozitif yükü referansın sıfır olduğu bir noktadan herhangi bir noktaya getir

  terimlerElektro Motor Kuvveti (EMK): Kapalı bir devreden birim yükün tek dolaşımı için harcanan enerji.

  terimlerElektrolit: Elektroliz işlemiyle çözülen madde.

  terimlerElektroliz: Bir elektrik akımının etkisiyle ortaya çıkan kimyasal ayrışma.

  terimlerElektromagnet: Demir çekirdeği saran telden oluşan bir magnettir. Elektromagnet, demir çekirdeği saran iletkene akim verilerek kullanılabilir.

  terimlerElektromagnet: Demir çekirdeği saran telden oluşan bir magnettir. Elektromagnet, demir çekirdeği saran iletkene akım verilerek kullanılabilir.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   2 3 4 5 6 7 8   SONRAKİ   »»

  Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 469

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın