Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

terimler Destilasyon:Kirli suların temizlenmesi olayı devam

terimler Detektörler:Ses üstü dalga alici devam

terimler Devre:Elektriksel elemanların birleşimiyle oluşturulan sisteme devre denir. devam

terimler Devre elemanları:DC ve AC elektrik devrelerinde kullanılan elemanlar pasif ve aktif olarak ikiye ayrılırlar.**Pasif devam

terimler Dışarlama İlkesi:İki tane elektronun kuantum sayılarından en azından birinin farklı olmasıdır. Bu ilke proton, nötr devam

terimler Dik:Bir yüzeye veya eğriye dik olan doğrultu. devam

terimler Dinamik:Hareket ile bu hareketi meydana getiren kuvveti birlikte inceleyen mekaniğin bölümüdür. devam

terimler Dinamo:1-Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet. 2-Mekanik enerji yoluyla yüklerin hareket devam

terimler Dinamometre:Kuvvet ölçen araç. devam

terimler Diopter:Bir ayna veya lensin odaklama ölçüsü, odaklamanın tersinin uzunluğu metre cinsinden verilir. devam

terimler Direnç:Bir nesnenin elektrik akımına karşı koyma özelliği. Sembolü R, Birimi Ohm (Ω) olrak ifade edilir. devam

terimler Diyafram:Bir lensten geçen ışığın miktarının ayarlandığı açılır-kapanır bir kapı. devam

terimler Diyamanyetik maddeler:Bağıl manyetik geçirgenlikleri 1'den biraz küçük olan maddelerdir.Manyetik alan şiddeti Diyamanyet devam

terimler Dizi:Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların ol devam

terimler Doğru Akım (DC):1-İletkene uygulanan elektrik alanının yönü ve şiddeti sabit ise yük taşıyıcıları iletkenin bir uc devam

terimler Doppler Etkisi:Periyodik bir dalganın, gözleyici, kaynak veya her ikisinin birden hareketinden dolayı frekansında devam

terimler Doyum:Magnetik bir malzemenin magnetizasyonun artık değişmediği bölge. devam

terimler Dötero:Bir protonla bir nötrondan oluşan atom çekirdeği. devam

terimler Duran Dalga:Birbirine karşı hareket eden frekansları ve genlikleri aynı olan iki dalganın yaptığı girişim olay devam

terimler Durum veya faz değişmesi:Maddenin bir durumdan diğer duruma geçmesidir. Katı halden sıvı hale veya sıvı halden gaz haline g devam

terimler Düğüm Noktası:Farklı kaynaklardan çıkıp aynı anda bir tepe ve bir çukurun oluşturduğu olay. devam

terimler Düzensiz yerleşmiş sistem:Diğerlerine göre yerleşiminde farklılaşmalar olan bir sistem. devam

terimler Düzgün dairesel hareket:Sabit bir kuvvet ,büyüklüğü değişmeyen hız vektörüne sürekli dik olarak etki ederse, R yarıçaplı b devam

terimler Eklem:Bağlanma noktası. devam

terimler Elastik:Bir çarpışma veya etkileşme sonucunda kinetik enerjinin korunumudur. devam

terimler Elektrik:Elektriksel yük taşıyan parçacıkların yer değiştirmesi sonucunda meydana gelen enerji değişimi ola devam

terimler Elektrik Akımı:Elektronların negatif(-) kutuptan pozitif(+) kutba doğru olan hareketi. devam

DİĞER SAYFALAR:

Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 522

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın