Yazılı Sınav Soruları

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

  terimlerEnerji Korunumu: Yalıtılmış bir sistemdeki toplam enerjinin sabit kalmasıdır. İzole edilmiş bir sistemin enerjisi değişmez.

  terimlerEnerji Seviyeleri: Bir atomun belirli sayıda yaptığı ışımanın dalga boylarına karşılık gelen enerjileri.

  terimlerEntropi: Bir sistemin derecesini belirten bir ölçü. Termodinamiğin ikinci yasası izole edilmiş bir sistemin entropisinin artacağını belirtir.

  terimlerEsnek: Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini

  terimlerEsnek çarpışma: Toplam momentum ve toplam kinetik enerjinin çarpışmadan önce ve sonra sabit kaldığı çarpışmadır.

  terimlerEsnek olmayan çarpışma: Momentumun korunduğu halde toplam kinetik enerjinin korunmadığı çarpışmadır.Eğer çarpışmadan sonra cisimler birlikte hareket ediyorlarsa b

  terimlerEşdeğer salınım: Atoma gelen bir foton yüzünden atomun foton salması olayıdır. Geln fotonun enerjisi ile çıkan fotonun enerjisi aynıdır.

  terimlerEşik Enerji: Bir metalden elektron sökülmesi için gerekli en küçük enerji.

  terimlerEşit Kollu Terazi: Cisimlerin ağırlık veya kütlesini ölçmek için kullanılan bir araçtır.

  terimlerEter: Işığın yayıldığı hipotez ortamı.

  terimlerEtki: Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir.

  terimlerEtki-Tepki Kuvvetleri: Uygulanan her kuvvet (etki) için aynı büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet (tepki) oluşur.

  terimlerEtkileşim: Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi.

  terimlerEtkin değer: AC geriliminin bir tam periyot boyunca kare ortalamasının karekökü seklinde tanımlanır.

  terimlerEtkinlik: Enerji girişine göre yapılan iş oranıdır. İdeal ısı makinesinde Carnot etkinliği 1 - Tc/ Th.

  terimlerEvlat çekirdek: Bir çift çekirdeğin radyoaktif bozunmasından dolayı ortaya çıkan çekirdekler.

  terimlerEvrensel çekim yasası: F = G*M1*M2/ r2, denklemdeki F evrendeki bir cisme etki eden kuvvet, G evrensel çekim sabiti, M1 ve M2 etkilesen kütleleri, r ise kütle merkezleri

  terimlerEylem: Değişikliğe neden olacak davranış.

  terimlerEylemli gözlem çerçeve: Eylemsizlik yasalarının (Newton un birinci yasası) geçerli olmadığı ivmeli hareket eden gözlem çerçevesi.

  terimlerEylemsiz kütle: Bir nesnenin hızının değişmesini engelleyen nicelik. Birimi kilogram.

  terimlerEylemsiz referans sistemi: Eylemsizlik yasasının geçerli olduğu referans sistemi (Newton'un hareketle ilgili ilk yasası).

  terimlerEylemsizlik: 1. Bir cismin hızında meydana gelebilecek değişmeye direnme eğilimine o cismin eylemsizliği denir. 2. Bir cismin, bulunduğu andaki hızını

  terimlerEylemsizlik momenti: Cismin dönme hareketindeki değişikliğe direnç göstermesinin bir ölçüsüdür.

  terimlerFahrenheit sıcaklığı: Suyun donma ve kaynama noktalarını 32 ve 212 değerleri arasında 180 bölmeye ayıran sıcaklık skalası.

  terimlerFaraday İndüksiyon yasası: Kapalı bir elektrik devresinde meydana gelen emk büyüklüğünün , elektrik devresinin manyetik alan içinde kapladığı yüzeyden geçen manyeti

  terimlerFaraday Kafesi: İletken bir malzeme ile çevrelemesi sayesinde, bir hacmin içini, dışarıdan uygulanan elektrik alandan korur.

  terimlerFaz Farkı: Periyotları eşit iki dalganın birinin diğerlerine göre gecikme süresi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   4 5 6 7 8 9 10   SONRAKİ   »»

  Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 522

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın