Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

terimler Enerji Korunumu:Yalıtılmış bir sistemdeki toplam enerjinin sabit kalmasıdır. İzole edilmiş bir sistemin enerjisi d devam

terimler Enerji Seviyeleri:Bir atomun belirli sayıda yaptığı ışımanın dalga boylarına karşılık gelen enerjileri. devam

terimler Entropi:Bir sistemin derecesini belirten bir ölçü. Termodinamiğin ikinci yasası izole edilmiş bir sistemin devam

terimler Esnek:Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan son devam

terimler Esnek çarpışma:Toplam momentum ve toplam kinetik enerjinin çarpışmadan önce ve sonra sabit kaldığı çarpışmadır. devam

terimler Esnek olmayan çarpışma:Momentumun korunduğu halde toplam kinetik enerjinin korunmadığı çarpışmadır.Eğer çarpışmadan sonra devam

terimler Eşdeğer salınım:Atoma gelen bir foton yüzünden atomun foton salması olayıdır. Geln fotonun enerjisi ile çıkan foto devam

terimler Eşik Enerji:Bir metalden elektron sökülmesi için gerekli en küçük enerji. devam

terimler Eşit Kollu Terazi:Cisimlerin ağırlık veya kütlesini ölçmek için kullanılan bir araçtır. devam

terimler Eter:Işığın yayıldığı hipotez ortamı. devam

terimler Etki:Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. devam

terimler Etki-Tepki Kuvvetleri:Uygulanan her kuvvet (etki) için aynı büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet (tepki) oluşur. devam

terimler Etkileşim:Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi. devam

terimler Etkin değer:AC geriliminin bir tam periyot boyunca kare ortalamasının karekökü seklinde tanımlanır. devam

terimler Etkinlik:Enerji girişine göre yapılan iş oranıdır. İdeal ısı makinesinde Carnot etkinliği 1 - Tc/ Th. devam

terimler Evlat çekirdek:Bir çift çekirdeğin radyoaktif bozunmasından dolayı ortaya çıkan çekirdekler. devam

terimler Evrensel çekim yasası:F = G*M1*M2/ r2, denklemdeki F evrendeki bir cisme etki eden kuvvet, G evrensel çekim sabiti, M1 v devam

terimler Eylem:Değişikliğe neden olacak davranış. devam

terimler Eylemli gözlem çerçeve:Eylemsizlik yasalarının (Newton un birinci yasası) geçerli olmadığı ivmeli hareket eden gözlem çer devam

terimler Eylemsiz kütle:Bir nesnenin hızının değişmesini engelleyen nicelik. Birimi kilogram. devam

terimler Eylemsiz referans sistemi:Eylemsizlik yasasının geçerli olduğu referans sistemi (Newton'un hareketle ilgili ilk yasası). devam

terimler Eylemsizlik:1. Bir cismin hızında meydana gelebilecek değişmeye direnme eğilimine o cismin eylemsizliği denir. devam

terimler Eylemsizlik momenti:Cismin dönme hareketindeki değişikliğe direnç göstermesinin bir ölçüsüdür. devam

terimler Fahrenheit sıcaklığı:Suyun donma ve kaynama noktalarını 32 ve 212 değerleri arasında 180 bölmeye ayıran sıcaklık skalas devam

terimler Faraday İndüksiyon yasası:Kapalı bir elektrik devresinde meydana gelen emk büyüklüğünün , elektrik devresinin manyetik alan devam

terimler Faraday Kafesi:İletken bir malzeme ile çevrelemesi sayesinde, bir hacmin içini, dışarıdan uygulanan elektrik alan devam

terimler Faz Farkı:Periyotları eşit iki dalganın birinin diğerlerine göre gecikme süresi. devam

DİĞER SAYFALAR:

Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 522

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın