Eğitim Siteleri

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

  terimlerBatarya: Birçok aygıtın bir araya getirilerek belirli biçimde eklenmesiyle oluşan araç. Pil.

  terimlerBelisizlik ilkesi: Bir cismin, ayni doğrultuda olan konumunun ve momentumunun (skaler) çarpımları Planck sabitinden daima büyüktür. Dpx Dx >= h. Belirsizlik ilkes

  terimlerBelisizlik ilkesi: Bir cismin, aynı doğrultuda olan konumunun ve momentumunun (skaler) çarpımları Planck sabitinden daima büyüktür. Dpx Dx >= h. Belirsizlik ilke

  terimlerBernoulli Prensibi: Bir sıvının akış hızı artıkça uygulayacağı basıncın azalacağını ifade eder.

  terimlerBeta ışıması: Çekirdeğin ortama elektron veya pozitron salarak yaptığı bir tip ışımadır (antielectronlar).

  terimlerBeta ışıması(B): Çekirdeğin ortama elektron veya pozitron salarak yaptığı bir tip ısımadır.

  terimlerBeta parçacığı: Radyoaktif bir maddenin ortama salmış olduğu elektron.

  terimlerBeta parçacığı: Radyoaktif bir maddenin ortama salmış olduğu elektron.

  terimlerBilardo: Yeşil çuha kaplı bir masa üzerinde üç fildişi top ve isteka ile oynanan bir oyun.

  terimlerBileşen: Bileşke oluşturan vektörlerden her biri.

  terimlerBileşik: Kimyasal elementlerin karıştırılması ile oluşan özellikleri elementlerin özelliklerinden farklı olan madde.

  terimlerBileşik: Kimyasal elementlerin karıştırılması ile oluşan özellikleri elementlerin özelliklerinden farklı olan madde.

  terimlerBileşke: 1- Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet. 2- Bir cisme etkiyen vektörlerin vektörel toplamı.

  terimlerBirim: Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça.

  terimlerBirleşme: Hafif iki veya daha fazla çekirdeğin bir araya gelerek daha ağır çekirdek oluşturmaları.

  terimlerBoyuna dalga: Dalganın içinde bulunduğu ortamın titreşiminin dalganın yayılma doğrultusu ile ayni doğrultuda olması.

  terimlerBoyuna dalga: Dalganın içinde bulunduğu ortamın titreşiminin dalganın yayılma doğrultusu ile aynı doğrultuda olması.

  terimlerBoyut: Doğruların, yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultudan (uzunluk, genişlik ve derinlikten) her biri, buut.

  terimlerBozulma: Işığın renk spektrumuna ayrılması. Işığın frekansından veya dalga boyundan dolayı hızının değişmesi.

  terimlerBüyüteç: Odak uzaklığı küçük, ince kenarlı mercek.

  terimlerCelcius sıcaklığı: Suyun donma ve kaynama noktaları arasının 100 eşit parçaya bölünmesini ifade eden sıcaklık skalası.

  terimlerCisim: Maddenin biçim (şekil) almış durumu.

  terimlerCompton Olayı: Yüksek enerjili ışınların, karbon atomunun bir elektronuna çarparak elektron ve fotonun bir açı ile saçılması.

  terimlerCoriolis Kuvveti: Dönen referans çerçevesinde ortaya çıkan hayali bir kuvvet. Hortum içindeki rüzgarın yönünü belirleyen kuvvettir.

  terimlerCoulomb: Elektrik yükünün SI(Standart de Internationale) birim sistemindeki değeri 6.24x10 üstü 18 protons.

  terimlerCoulomb Kanunu: 1-İki nokta yük arasındaki itme veya çekme kuvveti, yüklerin çarpımıyla doğru orantılı, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantıl

  terimlerCurie: Saniyede 3.7x10 üstü 10 tane parçacığın yok olduğu bir radyoaktif birimi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 469

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın