Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

terimler Baryon:Spinleri 1U2, 3U2, 5U2, . . . nin katları şeklinde olan hadronlardır. Yaygın olarak bilinen hadron devam

terimler Basınç(P):Bir yüzey alanına etkide bulunan dik kuvvetin birim yüzeye düşen miktarıdır. Birimi Pascal dır. devam

terimler Basit Sarkaç:Kütlesi yok sayılabilen uzun bir ipin ucuna maddesel bir cisim aşılırsa oluşan düzeneğe basit sark devam

terimler Baskın kuvvet:Çekirdeklerin içinde bulunan nükleonları bir arada tutan kuvvet. devam

terimler Baskın Kuvvet:Çekirdeklerin içinde bulunan nükleonları birarada tutan kuvvet. devam

terimler Batarya:Birçok aygıtın bir araya getirilerek belirli biçimde eklenmesiyle oluşan araç. Pil. devam

terimler Belisizlik ilkesi:Bir cismin, ayni doğrultuda olan konumunun ve momentumunun (skaler) çarpımları Planck sabitinden d devam

terimler Belisizlik ilkesi:Bir cismin, aynı doğrultuda olan konumunun ve momentumunun (skaler) çarpımları Planck sabitinden d devam

terimler Bernoulli İlkesi:Bir hazne içinde ilerleyen ideal (tam akışkan) bir sıvının hazneye uyguladığı akışkan basıncı; akı devam

terimler Bernoulli Prensibi:Bir sıvının akış hızı artıkça uygulayacağı basıncın azalacağını ifade eder. devam

terimler Beta ışıması:Çekirdeğin ortama elektron veya pozitron salarak yaptığı bir tip ışımadır (antielectronlar). devam

terimler Beta ışıması(B):Çekirdeğin ortama elektron veya pozitron salarak yaptığı bir tip ısımadır. devam

terimler Beta parçacığı:Radyoaktif bir maddenin ortama salmış olduğu elektron. devam

terimler Beta parçacığı:Radyoaktif bir maddenin ortama salmış olduğu elektron. devam

terimler Bilardo:Yeşil çuha kaplı bir masa üzerinde üç fildişi top ve isteka ile oynanan bir oyun. devam

terimler Bileşen:Bileşke oluşturan vektörlerden her biri. devam

terimler Bileşik:Kimyasal elementlerin karıştırılması ile oluşan özellikleri elementlerin özelliklerinden farklı ol devam

terimler Bileşik:Kimyasal elementlerin karıştırılması ile oluşan özellikleri elementlerin özelliklerinden farklı ol devam

terimler Bileşke:1- Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet. 2- Bir cisme etkiy devam

terimler Birim:Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça. devam

terimler Birleşme:Hafif iki veya daha fazla çekirdeğin bir araya gelerek daha ağır çekirdek oluşturmaları. devam

terimler Boyuna dalga:Dalganın içinde bulunduğu ortamın titreşiminin dalganın yayılma doğrultusu ile ayni doğrultuda olm devam

terimler Boyuna dalga:Dalganın içinde bulunduğu ortamın titreşiminin dalganın yayılma doğrultusu ile aynı doğrultuda olm devam

terimler Boyut:Doğruların, yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultudan (uzunluk, genişlik v devam

terimler Bozulma:Işığın renk spektrumuna ayrılması. Işığın frekansından veya dalga boyundan dolayı hızının değişmes devam

terimler Büyüteç:Odak uzaklığı küçük, ince kenarlı mercek. devam

terimler Celcius sıcaklığı:Suyun donma ve kaynama noktaları arasının 100 eşit parçaya bölünmesini ifade eden sıcaklık skalası devam

DİĞER SAYFALAR:

Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 522

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın