Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

terimler Angström:1- Metrenin on milyarda biri değerine eşit olan ışık dalgalarını ölçme birimi. 2- Çok küçük uz devam

terimler Ani hız:Bir parçacığın hızını, sadece belli zaman aralığı içinde değil, herhangi bir an içindeki hızıdır. devam

terimler Ani ivme:Ortalama ivmenin Δt sıfıra yaklaşırken limit değeridir.Ani ivme hızın zamana göre türevidir. devam

terimler Anlık Hız:Bir cismin belirli bir andaki hızıdır. devam

terimler Anot:Üretecin pozitif kutbuna bağlanan elektrot, (+) uç. devam

terimler Antinode:Duran bir dalganın bir hali, dalga girişimlerinin maksimum yer değiştirmeyi yapması,genlik. devam

terimler Apsis:Bir noktanın uzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanı. devam

terimler Archimides Prensibi:Bir sıvının kaldırma kuvveti yer değiştiren sıvı miktarı ile orantılıdır. devam

terimler Astigmatizm:Bir aynadan yansıyan veya lensten geçen ışık demetinin, ayna veya lensteki bir hatadan dolayı geni devam

terimler Atma:Bir tek dalga, tek başına ilerleyen dalga parçasıdır. devam

terimler Atmosfer:Yer'i veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası. devam

terimler Atom:Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük birim elemanı. Atom bir çekirdek ve onu çevreleye devam

terimler Atom:Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük birim elemanı. Atom bir çekirdek ve onu çevreleye devam

terimler Atom Numarası:Atomun çekirdeğindeki toplam proton şayisi veya atomun nötr durumundaki toplam elektron şayisi. Bu devam

terimler Atom Numarası:Bir atomun çekirdeğindeki toplam proton sayısı veya atomun nötr durumundaki toplam elektron sayısı devam

terimler Atomik Kütle:Atomik kütle biriminde atomun kütlesi, atomun çekirdeğindeki proton ve nötronların kütlelerini top devam

terimler Atomik Kütle Birimi:Atom ağırlıklarının nötr durumdaki karbonun atomunun ağırlığının yani nötron ve protonların toplam devam

terimler Atomik kütle birimi(akb):Atom ağırlıklarının nötr durumdaki karbonun atomunun ağırlığının yani nötron ve protonların toplam devam

terimler Avagadro Sayısı:1 mol maddedeki molekül sayısıdır. 6.02 x 10 üstü 23 molekül. devam

terimler Aydınlanma Şiddeti:Bir ışık kaynağı tarafından aydınlatılan birim yüzeye düşen ışık akısıdır. Birimi lux olarak ifade devam

terimler Ayna Görüntüsü:Bir cismin yansıma sonucu oluşan görüntüsüdür. Akis olarak da isimlendirilir. devam

terimler Ayrılma:Dalgalarda yayılma hızının frekansa bağlı olarak değişmesi. devam

terimler Ayrışma:Ağır bir çekirdeğin hafif iki veya daha fazla çekirdeğe ayrılması. devam

terimler Bağıl:Bir niceliğin diğerine göre durumu, görece, izafî. devam

terimler Bağıntı:İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımıyla kurulan bağlılık veya eşitlik. devam

terimler Bağlanma Enerjisi:Çekirdeği parçalamak için gerekli olan enerji veya bir sisteme bağlı olan parçacığın sistemden ayı devam

terimler Bağlanma Enerjisi(Eb):Çekirdeği parçalamak için gerekli olan enerji veya Bir sisteme bağlı olan parçacağın sistemden devam

DİĞER SAYFALAR:

Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 522

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın