Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Sosyoloji:Toplumsal ilişkileri ve bu ilişkileri düzenleyen devlet, eğitim, ekonomi, din, aile gibi kurumları devam

terimler Sosyometri:Küçük gruplarda kimin kimden hoşlanıp hoşlanmadığını saptamaya yarayan bir tekniktir. Sosyometri k devam

terimler Soyut:Gerçekten ayrı olan, başlı başına bir varlığı olmayan, ancak zihinde tasarlanan. devam

terimler Soyut Zeka:1- Sembol kullanarak düşünme yeteneğidir. Çocuklukta pek kendini göstermeyen bu zeka, on iki yaş v devam

terimler Soyutlama:Gerçekte ve günlük yaşantıda nesnelerden ayrılma özelliği olmayan nitelikleri (zihinde) nesneden a devam

terimler Sönme:Pekiştirilmeyen tekrarlar sonucunda, koşullanmış davranışın zayıflayarak ortadan kalkması. devam

terimler Söylence (Efsane):Tanrılar, kahramanlar, önceki çağların olayları üzerine anlatılanlar, masallar, öyküler. devam

terimler Sözel Düşünme:Küçük çocuklar sözcükleri kullanmaya başlamadan önce kavramları kullanmaya başlarlar. Örneğin "mas devam

terimler Spekülatif:Deneye dayanmayan. Kuramsal olarak düşünülen. devam

terimler Statik:Duruk. Gelişme, ilerleme göstermeyen. devam

terimler Statü:Kişinin toplum içindeki yeri. devam

terimler Statü Aktarımı:Bir statünün saygınlığının bireyin yakınlarına da geçmesi. devam

terimler Stoacılık:Aklın egemenliğini, doğaya uygun ya- şamayı, ruhun sarsılmazlığını ve dünya yurttaşlığı ülküsünü a devam

terimler Stres:Organizmanın uyumunu bozan her türlü dış ve iç etkiye stres denir. devam

terimler Sudûr:Çıkma, taşıp yayılma. devam

terimler Sudûr kuramı:Varlığın "bir"den çıkıp yayılarak, taşarak oluştuğunu kabul eden öğreti. devam

terimler Sure:İki veya daha fazla ayetin bir araya gelmesiyle oluşan bölümlere sure adı verilir. devam

terimler Süje:1- İnsan. Karşısındaki nesneye (objeye) bilme amacıyla yönelen birey. 2- Düşünen, bilen varlık, devam

terimler Süreç:Olayların zaman içinde belli bir gelişme göstererek sürüp gitmesi. devam

terimler Süreç (Proses):Belli bir düzen içinde yinelenen, ilerleyen, gelişen olay ya da eylemler dizisi. Belli bir sonuca devam

terimler Sürrealizm:Freud'un görüşlerine dayanan, bilinçaltını rüyalarda olduğu gibi kopuk parçalar hâlinde vermeye ça devam

terimler Şakak Lobu:Başın yan tarafında, yan yarığın altında bulunan beyin alanı. İşlevleri arasında işitme, dilin alg devam

terimler Şekil Değişmezliği:Ağ tabakadaki imge çarpık olduğu hâlde, nesnenin "gerçek" şeklini algılama eğilimi. devam

terimler Şekil-Zemin Algısı:Nesne ve olayların ardalana göre göze çarpar şekilde veya zeminden doğru sivriliyor gibi algılanma devam

terimler Şekillendirme:Canlıya bir davranışı, o davranışa gittikçe yaklaşan basamaklar hâlinde öğretme. Bu sonuç, son bas devam

terimler Şizofren:Şizofreninin anlamı ruhsal yaşamda bölünme, parçalanma, yarılmadır. Bu durum, hastanın gerçeklikle devam

terimler Şüphecilik (septisizm):Gerçekliğin özünü bilmenin imkânsız olduğunu öne süren öğreti. devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın