eğitim sitesi

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerSosyoloji: Toplumsal ilişkileri ve bu ilişkileri düzenleyen devlet, eğitim, ekonomi, din, aile gibi kurumların yapılarında ve görevlerinde (işlevlerinde

  terimlerSosyometri: Küçük gruplarda kimin kimden hoşlanıp hoşlanmadığını saptamaya yarayan bir tekniktir. Sosyometri küçük gruplarda yıldız ve itilen kişi

  terimlerSoyut: Gerçekten ayrı olan, başlı başına bir varlığı olmayan, ancak zihinde tasarlanan.

  terimlerSoyut Zeka: 1- Sembol kullanarak düşünme yeteneğidir. Çocuklukta pek kendini göstermeyen bu zeka, on iki yaş ve sonrasında ağırlıklı olarak kendini g

  terimlerSoyutlama: Gerçekte ve günlük yaşantıda nesnelerden ayrılma özelliği olmayan nitelikleri (zihinde) nesneden ayırarak düşünebilmeye soyutlama denir.

  terimlerSönme: Pekiştirilmeyen tekrarlar sonucunda, koşullanmış davranışın zayıflayarak ortadan kalkması.

  terimlerSöylence (Efsane): Tanrılar, kahramanlar, önceki çağların olayları üzerine anlatılanlar, masallar, öyküler.

  terimlerSözel Düşünme: Küçük çocuklar sözcükleri kullanmaya başlamadan önce kavramları kullanmaya başlarlar. Örneğin "masa" sözcüğünden önce masa kavramı

  terimlerSpekülatif: Deneye dayanmayan. Kuramsal olarak düşünülen.

  terimlerStatik: Duruk. Gelişme, ilerleme göstermeyen.

  terimlerStatü: Kişinin toplum içindeki yeri.

  terimlerStatü Aktarımı: Bir statünün saygınlığının bireyin yakınlarına da geçmesi.

  terimlerStoacılık: Aklın egemenliğini, doğaya uygun ya- şamayı, ruhun sarsılmazlığını ve dünya yurttaşlığı ülküsünü amaç olarak koyan Kıbrıslı Zen

  terimlerStres: Organizmanın uyumunu bozan her türlü dış ve iç etkiye stres denir.

  terimlerSudûr: Çıkma, taşıp yayılma.

  terimlerSudûr kuramı: Varlığın "bir"den çıkıp yayılarak, taşarak oluştuğunu kabul eden öğreti.

  terimlerSure: İki veya daha fazla ayetin bir araya gelmesiyle oluşan bölümlere sure adı verilir.

  terimlerSüje: 1- İnsan. Karşısındaki nesneye (objeye) bilme amacıyla yönelen birey. 2- Düşünen, bilen varlık, objenin karşıtı.

  terimlerSüreç: Olayların zaman içinde belli bir gelişme göstererek sürüp gitmesi.

  terimlerSüreç (Proses): Belli bir düzen içinde yinelenen, ilerleyen, gelişen olay ya da eylemler dizisi. Belli bir sonuca ulaşan düşünce akışı.

  terimlerSürrealizm: Freud'un görüşlerine dayanan, bilinçaltını rüyalarda olduğu gibi kopuk parçalar hâlinde vermeye çalışan, çağrışımlara önem veren ve

  terimlerŞakak Lobu: Başın yan tarafında, yan yarığın altında bulunan beyin alanı. İşlevleri arasında işitme, dilin algılanması ve anlaşılması, hatırlama

  terimlerŞekil Değişmezliği: Ağ tabakadaki imge çarpık olduğu hâlde, nesnenin "gerçek" şeklini algılama eğilimi.

  terimlerŞekil-Zemin Algısı: Nesne ve olayların ardalana göre göze çarpar şekilde veya zeminden doğru sivriliyor gibi algılanması.

  terimlerŞekillendirme: Canlıya bir davranışı, o davranışa gittikçe yaklaşan basamaklar hâlinde öğretme. Bu sonuç, son basamağa kadar olan tüm adımlar pekişti

  terimlerŞizofren: Şizofreninin anlamı ruhsal yaşamda bölünme, parçalanma, yarılmadır. Bu durum, hastanın gerçeklikle olan bağlantısını bozar.

  terimlerŞüphecilik (septisizm): Gerçekliğin özünü bilmenin imkânsız olduğunu öne süren öğreti.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   28 29 30 31 32 33 34   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın