Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Analoji:İki şey arasındaki benzerliğe dayanarak birisi hakkında verilen bir yargıyı diğeri hakkında da ver devam

terimler Anarşizm:1- Toplumsal yaşamı düzenleyen tüm kurum ve kuralları reddeden anarşizm, doğal olarak ahlak kurall devam

terimler Anarşizm:Kurucusu Proudhon, en tanınmış savunucuları da Bakunin, Kropotkin ve Stirner'dir. Tüm kurumlara (a devam

terimler Anarşizm(Kargaşacılık):Başta devlet olmak üzere bütün siyasi ve ahlaki kurumları ortadan kaldıran öğreti. devam

terimler Anatomi:1- İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim devam

terimler Anayasa:Devletin temel yapısını, biçimini, örgütünü, bu örgütün işleyiş kurallarını, milli egemenliğin nas devam

terimler Anayasa Mahkemesi:Parlamentonun yaptığı yasaların anayasaya uygun olup olmadığını denetler. Anayasalar yasalardan üs devam

terimler Anglosakson:Ana dili İngilizce olan kimse. devam

terimler Animizm:Canlıcılık. devam

terimler Anket:Önceden hazırlanmış soruların yazılı olarak üzerinde inceleme yapılan insanlara doğrudan yöneltilm devam

terimler Anksiyete Nevrozu:Kaygı düzeyinin yükselmesi sonucu bedensel gerginliğin ve ruhsal tedirginliğin artmasıyla yaşanan devam

terimler Anoloji:İki benzer olay arasında karşılaştırma yaparak sonuca ulaşmaktır. Arjantin'de enflasyon oranı yüks devam

terimler Anoloji (Andırma):İki olaydaki benzerliklerden yararlanarak, birinde var olan özelliği diğerinde de var saymaktır. Ö devam

terimler Anomi:1- Toplumda fertleri olumsuz biçimde etkileyen ortam, kanunsuzluk ya da normsuzluk. 2- Toplum devam

terimler Anormal davranış:Belirli doğal ve toplumsal ortamlarda dıştan ve içten gelen belirli şiddet ve süredeki uyaranlara, devam

terimler Antimoral:Ahlak karşıtı. devam

terimler Antropoloji (insanbilim):Evrim sürecinde, insanın değişen biyolojik yapısını, bedensel özelliklerini, ırklara ayrılıp ayrıl devam

terimler Apaçıklık:Açıkça görünen, göze görünen, açıkça kavranan. Bir şeyin, hiçbir kuşkuya yer bırakmazsızın aydınlı devam

terimler Apeiron:Sınırı olmayan. Anaximandros'ta varlığın ilk ilkesi ya da maddesi. devam

terimler Aposteriori:Sonsal. Deneyden çıkan ve deneye bağlı olan bilgi. Deneye başvurularak elde edilen, dış dünyadaki devam

terimler Apriori:Deney öncesi. Başlangıçtan beri zihinde var olduğu savunulan bilginin niteliği. Hiçbir deneye daya devam

terimler Ara Mal:Üretim mallarının tüketim malı haline dönüştürülürken aldığı yeni biçim ara maldır. Örneğin, un, b devam

terimler Aralıklı Pekiştirme:Yapılan davranışların belli bir oranının pekiştirilmesi. devam

terimler Aralıklı Tekrar:Tekrarların arasına dinlenme sürelerinin serpiştirildiği ve genellikle sürekli tekrara oranla daha devam

terimler Aralıklı ya da Toplu Öğrenme:Öğrenme sürecini zaman içine yayarak, kısa çalışma süreleriyle yapmaya aralıklı öğrenme denir. Bun devam

terimler Aristokrat:Soylu, seçkin. devam

terimler Arkhe:Her şeyin kendisinde temellendiği düşünülen ilk ana madde. Evrenin oluşumundaki ilk ana madde. devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın