Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Art Kafa Lobu:Beyin yarım kürelerinin arkasında bulunan beyin alanı. Görmeye ilişkin işlevleri yerine getirir. devam

terimler Artı Değer:Üretim sürecinde, tüm giderler (kira, hammadde, enerji, ücret ve faiz giderleri) hesaplanarak topl devam

terimler Arz (Sunu):Piyasaya sunulan mal miktarıdır. devam

terimler Arz-Talep Yasası:Piyasada bir malın değerinin, malın piyasada az bulunup çok istenmesine bağlı olarak artacağını, t devam

terimler Asgari:En az, en aşağı, en düşük, en alt. devam

terimler Asilzade:Soylu. devam

terimler Aşırı Uyarılma:Organizmanın alıştığı düzeyin üzerinde uyarıcı ile karşılaşması sonucu fizyolojik ve psikolojik an devam

terimler Aşkın(Transandantal):1- Genel olarak, en yüksek, en üstün, en yüce olan, en yüksek niteliklere sahip bulunan varlık; de devam

terimler Ataerkil:Toplumsal yönetim gücünün erkeğin elinde toplandığı durum. Tüm toplumsal kurum ve kuruluşlarda (ai devam

terimler Ataerkil (Patriyarkal) Aile:Toplumda tarımsal üretimin kökleşmesi ve ticari yaşamın yaygınlaşması sonucu ekonomik gücü, devlet devam

terimler Ateizm:Allah'ın varlığını reddeden görüş ateizmdir. (Tanrı tanımazlık). Ateizm tanrı'nın varlığını redded devam

terimler Ateizm:Tanrının varlığını kabul etmeyen öğreti. devam

terimler Ayet:Kur'an-ı Kerim'de sureleri meydana getiren uzun veya kısa vahiy ifadelerine ayet adı verilir. devam

terimler Ayırt Etmeyi Öğrenme:Bireyin bir uyarıcıyı seçip diğerini seçmemeyi öğrenmesi. Genellikle, uyarıcılardan olumlu kabul e devam

terimler Ayin:Değişik dinlerde yapılan dinî tören veya ibadet şekilleri. devam

terimler Azınlık:Bir toplumda çeşitli özellikleriyle çoğunluktan farklı, bazı haklardan yararlanamayan insanların o devam

terimler Azlık:Mal ya da hizmetin ihtiyaca göre doğada az bulunması ya da az üretilmesi değeri yükseltir. Örneğin devam

terimler Bağımlı Değişken:Deneysel çalışmalarda, bağımsız değişkendeki değişimlere bağlı olarak değişik değerler alan değiş devam

terimler Bağımsız Değişken:Deneysel çalışmalarda, nitelik ve zamanlama bakımından deneycinin kontrolü altında olan değişken, devam

terimler Banliyö:Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde devam

terimler Basit Önerme:Tek bir yargı bildiren önerme. devam

terimler Bastırma:1- Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi ya da bu itile devam

terimler Beğeni:Sanat eserlerini, insan elinden çıkma ürünleri, birtakım kurallara dayanmadan salt duyum ve deneyi devam

terimler Belirlenemezcilik(İndeterminizm):Belirlenimciliğin zıttı.Hiçbir şeyin sebepsiz olamayacağını kabul eder. devam

terimler Belirlenimcilik(Determinizm):Zorunsuzluk ve hür iradeyi kabul etmeyip,fizik,ruhi ve ahlaki bütün olayları birtakım zaruri sebep devam

terimler Bellek (Hafıza):Yaşam boyunca öğrenilen bilgilerin, davranış kalıplarının, deneyimlerin, anıların depolanıp saklan devam

terimler Bencilik (Egoizm):Kurucusu Thomas Hobbes. İnsanlarda iki önemli güdü vardır: birisi "kendini sevme", diğeri "kendini devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın