Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Bencillik (Egoizm):İnsan eylemlerinin kökeninde "ben sevgisi" vardır. Ahlak ise insanın kendini koruma güdüsünün dışa devam

terimler Bencillik(Egoizm):Kendine düşkünlük,kendi çıkarını daima öne alma,kendini beğenme. devam

terimler Benlik:İnsanın, kendi kişiliğine ilişkin kanıları, kendini tanıma ve değerlendirme biçimidir. Kişiliğin i devam

terimler Berdel:Farklı akraba gruplarından insanların karşılıklı olarak birbirlerinden kız alıp vermek üzere anlaş devam

terimler Beşeri:İnsanoğlu ile ilgili. devam

terimler Betimlemek:1. Tasvir etmek. Sözle veya yazıyla bir şeyin kendine özgü belirtilerini tam ve açık seçik biçimde devam

terimler Beyin Dalgaları:Saçlı deri üstünden kaydedilen beyin faaliyetindeki elektriksel dalgalanmalar. devam

terimler Beyin Kabuğu:Beynin dış yüzeyini kaplayan gri cevher, serebral korteks. devam

terimler Biçim (form):Bir nesnenin dış çizgilerini, aynı zamanda iç yapısını, kuruluşunu, düzenini belirleyen, maddeyi n devam

terimler Biçimcilik (formalizm):Şekli, biçimi özden üstün tutan, parçanın bilgisine karşı bütünsel şeklin bilgisini temel alan öğ devam

terimler Bileşik Önerme:İki ya da daha fazla yargı bildiren önerme. devam

terimler Bilgi:1. İnsan ile nesne arasındaki ilişki sonucu ortaya çıkan sonuç. 2. Varlıkla çevresi arasındaki devam

terimler Bilgi Felsefesi(Epistemoloji):Bilginin; kaynağı, yapısı, imkânı, sınırları, ilkeleri ve çeşitli bilgi alanları hakkında açıklama devam

terimler Bilgi Kuramı (teorisi):Sübje (bilen) ile obje (bilinen) arasındaki ilişkiyi inceleyen bilgi felsefesi alanına bilgi kuram devam

terimler Bilginin kaynağı:"İnsan bilgiye hangi araçlarla ulaşır?" sorusuna yanıt arar. Bu soruya verilen yanıtlar farklı fel devam

terimler Bilim:Olaylar arasındaki değişmez genel ilkeleri ortaya koyan, birtakım yöntemlerle elde edilmiş sisteml devam

terimler Bilimsel Bilgi:Özne (sübje) ile nesne (obje) arasındaki ilişkinin sınırlı bir konuda ve belli bir yöntemle her za devam

terimler Bilimsel Yasa:Çeşitli bilim dallarında yapılan araştırmalara dayalı olarak elde edilen, genel geçerli, matematik devam

terimler Bilinç:1- Belirli bir zaman sınırı içinde insanın kendisinden ve çevresinden haberdar olması haline bilin devam

terimler Bilinçaltı Süreçler:Kişinin farkında olmadığı psikolojik süreç ya da olaylar. devam

terimler Bilinemezcilik:Gerçek ve mutlak varlığın, kendinde nesnelerin (Tanrı gibi) bilinemeyeceği kanı ve öğretisi. (Agno devam

terimler Bilinmezcilik(Agnostisizm):1- Nesnelerin temel özelliklerinin hiçbir zaman bilinemeyeceğini ileri süren felsefe akımı. Din fe devam

terimler Bilişsel Çelişki:Aynı anda sahip olunan bilişlerin ya da bir biliş ile bir davranış arasındaki tutarsızlığın ortaya devam

terimler Bilişsel Süreç:Organizmanın bir nesne ya da olayın varlığına ilişkin bilgi edinme ya da bilinçli hâle gelme sürec devam

terimler Bilme:Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. devam

terimler Bir Tanrıcılık(Monoteizm):Bir tek tanrının olduğunu öne süren öğreti-vahdaniyet. devam

terimler Bircilik (monizm):Gerçekliğin temeli olarak yalnızca bir ilkeyi, örneğin yalnızca maddeyi ya da ruhu kabul eden düny devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın