Yazılı Sınav Soruları

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerAkılcılık(Rasyonalizm): 1- Aklın varlığını,yahut aklın önceliğini ve üstünlüğünü,yani bilginin kaynağı olarak insan zihnini kabul ve müdafaa eden akımdır.

  terimlerAkit: Sözleşme.

  terimlerAksiyom: Mantık ve matematikte teorem ispatında öncül işlevi gören, doğruluğu açık ve seçik olarak belirli olan, bu nedenle ispatlanmasına gerek ol

  terimlerAlgı: 1- Nesne ya da olayların beyinde işlenerek, anlamlı bütünler olarak kavranmasına algı denir. 2- Duyu organlarını uyaran nesnelerin, niteli

  terimlerAlgı Yanılsaması: Tüm insanlarda aynı şekilde gözlenen, gerçeklerle uyuşmayan algılama biçimleri; illüzyon.

  terimlerAlgıda Değişmezlik: Nesne ya da olayların farklı ortamlarda hep aynıymış gibi algılanmasına algıda değişmezlik denir.

  terimlerAlgıda Örgütleme (Organizasyon): Duyumları oluşturan nesne ya da olayların, zihin tarafından bir düzene konulup biçimlendirilmesine algıda örgütleme denir.

  terimlerAlgıda Seçicilik: Organizmanın, çevresinde bulunan çok sayıda uyarıcı nesne, ya da olaydan, bir ya da bir kaçına dikkatini yöneltmesine algıda seçicilik deni

  terimlerAlgısal Değişmezlik: Duyusal alıcılar düzeyindeki farklılıklara rağmen nesnelerin parlaklık, renk, büyüklük ve şekil bakımlarından değişmez olarak algılanm

  terimlerAlın Lobu: Beyin yarım kürelerinde merkezî oluğun önünde bulunan beyin alanı. İşlevleri arasında yüksek zihinsel süreçler ve yönetici işlevler var

  terimlerAlışkanlık: İyice öğrenilmiş, düşünmeden yerine getirilen öğrenmeler. Bir örtük bellek türü.

  terimlerAlışma: Bir uyarıcının tekrar tekrar sunulması sonucu davranışta görülen zayıflama eğilimi, tolerans geliştirme.

  terimlerAlt Eşik: Duyu organlarının bir uyarıcıyı belli belirsiz almaya başladığı en düşük şiddettir.

  terimlerAlt Karşıt Önermeler: Özne ve yüklemleri aynı olan iki tikel önermenin niteliklerinin farklı olması.

  terimlerAlt Kültür: Bir toplumdaki egemen toplumsal grubun dışında bulunan toplumsal grupların kendi kültürlerine denir. Egemen kültür biçiminin dışında bulun

  terimlerAlt Yapı: Bir toplumsal gruba ait olan tüm maddi bölüm. Daha çok üretim biçimi, mimari yapı denilebilecek, toplumun günlük yaşamında kullandığı ma

  terimlerAltık Önermeler: Özne ve yüklemleri aynı olan iki önermenin; nitelik bakımından aynı, nicelik bakımından farklı olması.

  terimlerAmaç: Güdülenmiş davranışın elde etmek istediği sonuç. Amaç olumlu hedefe ulaşmayı (olumlu pekiştirme) veya olumsuz hedeften uzaklaşmayı (olum

  terimlerAmnezi: Bellek yitimi. Genel anlamda, herhangi bir bellek kaybı; özel anlamda, kişinin kimliğini, tanıdığı kişi ve durumları unutmasıyla belirlenen

  terimlerAmoral: Ahlak dışı

  terimlerAna Eklem: Önermenin tümünü etkileyen eklem.

  terimlerAna Unsur(Arkhe): Değişmenin temelindeki değişmeyen töz,hayat ilkesi,ilk madde,öz vs.

  terimlerAnaerkil: Toplumsal yönetim gücünün kadının elinde toplandığı durum. Tüm toplumsal kurum ve kuruluşlarda (aile, devlet, kamu kurumları ve iktisadi i

  terimlerAnaerkil (Matriyarkal) Aile: İlkel toplumlarda görülen anaerkil ailede, ailenin sorumluluğu birinci derecede kadının üzerindedir. Doğal işbölümü nedeniyle kadınlar to

  terimlerAnalitik felsefe: Felsefeye bilimlerin dilini analiz etmek işlevi yükler. Böylece felsefe, düşünsel bir etkinlik alanı olmaktan çıkarılır, yalnızca dil anal

  terimlerAnaliz: Bir bütünü, kendisini meydana getiren ögelerine ayırma, çözümleme.

  terimlerAnalog: Analog sinyaller yoluyla çalışan ve dijital elektroniklere göre daha maliyetli cihaz.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın