Eğitim Sitesi

Evre Nedir? Evre Hakkında Kısaca Bilgi

Evre Terimi Hakkında Bilgiler

EvreUzay ve Astronomi Terimi Olarak Evre:
Tekrarlı olaylarda bir dönem içindeki her bir noktanın konumu.

 

EvreFen Bilimleri Terimi Olarak Evre:
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen durumların her biri, aşama, faz.

 

  Benzer Fen Bilimleri Terimleri:

  box Jeodezi: Yer yüzünün biçimi ve boyutları ile ilgilenen bilim dalı. devam et

  box Dolanma: Bir cismin, bir nokta yada başka bir cisim çevresinde yaptığı yörünge hareketi. devam et

  box Atom Sayısı: Bir atomda bulunan proton sayısı. devam et

  box Gök Eşleği: Yer eşleğinin gök küre ile ara kesiti. devam et

  box Bolometrik Işınım Gücü: Işınım yapan bir cismin tüm yüzeyinden uzaya birim zamanda yaydığı ışınım enerjisi. Işınım gücü tüm dalgaboylarındaki ışınımı kapsıyorsa bolometrik ış devam et

  box Ay-Gün Devinmesi: Ay ve Güneş'in çekim etkisiyle Yer'in dönme ekseninin (dönen topacın baş sallamasını andıran) bir koni devinmesi yapması. devam et

  box Kozmolog: Kozmoloji bilimiyle uğraşan kişi. devam et

  box Görünür Hareket: Bir gökcisminin gözlemciye göre yaptığı hareket yada gözlemcinin gördüğü hareket. Güneş'in gökyüzündeki hareketi ve doğup batması görünür harekettir. devam et