Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

terimler Taşkömür:Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 30 C sıcaklık, %96 hava nisbi devam

terimler Teçhizat:Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir. devam

terimler TEDAŞ:Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. devam

terimler TEİAŞ:Türkiye Elektrik İletim AŞ. devam

terimler Tek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem:Bir ana bara ve bir transfer baradan oluşan bara düzenidir. devam

terimler Tek (Ana) Baralı Sistem:Yalnız bir ana baradan oluşan bara düzenidir. devam

terimler Tek Alıcı:Bulunduğu sistem içinde iletim sisteminin entegre yönetiminden ve / veya bir merkezden yönetiminde devam

terimler Tek Devreli Hat:Tek devreli elektrik hat dır. devam

terimler Tek Terimli Tarife:(Basit Tarife)Yalnızca tüketilen elektrik enerjisi kilowatt-saat (kWh) miktarı üzerinden bedel alm devam

terimler Tek Yakıtlı Santral:Devamlı olarak tek çeşit yakıt kullanarak elektrik üreten birimlerdir. devam

terimler Teklif Usulü:Planlanmış ilave gereksinimlerin ve yerine konulacak kapasitenin yeni veya mevcut üretim kapasites devam

terimler Temel Yük Santralı:Özellikle temel yükün karşılanması için kullanılan elektrik santralıdır. devam

terimler Temin:Elektriğin tüketiciye satışı ve / veya teslim edilmesi. devam

terimler Temin Güvenliği:Belli ekonomik koşullarda talep edilen miktar ve kalitede enerjinin güvenilir biçimde teminidir. devam

terimler TEP:Ton Eşdeğer Petrol (Bir Ton ağırlığına eş Petrol miktarı). devam

terimler Termik Santral:Katı, sıvı ya da gaz halindeki fosil yakıtların kimyasal enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürü devam

terimler Tesis:Şirketin inşa edileceği kojenerasyon santralı Elektrik tesislerini Üretim, İletim, Dağıtım, Tüketi devam

terimler Tesis:Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik). devam

terimler TOOR:İşletme Haklarının Devri. devam

terimler Toplam Nihai Tüketim:Nihai Enerji Tüketimi ve Enerji Dışı Nihai Tüketimi kapsayan enerji miktarıdır. devam

terimler Toptan Satış Fiyat Tarifesi:MAMS tarafından her yıl Büyük Ölçekli Besleme Noktalarında belirlenen enerji ve kapasite toptan sa devam

terimler Toptancı Tüketiciler:Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kuruldukları yerde sistemin içinde v devam

terimler Trafo (Transformatör):Gücü sabit tutularak gerilim ve akımları belli oranlarda alçaltan veya yükselten elektrik makinele devam

terimler Trafo (Transformatör) Merkezi:Değişik gerilim kademelerinde işletme sağlayacak yönde sisteme elektrik enerjisi transfer eden, Pr devam

terimler TRICEM:Türkiye Güvenilirlik Maliyeti Değerlendirme Modeli. devam

terimler TRTF:Türkiye Radyo Televizyon Fonu. devam

terimler TUİSO:Türkiye Ulusal İletim Sistemi Organizasyonu. devam

DİĞER SAYFALAR:

Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 401

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın