Yazılı Sınav Soruları

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

  terimlerTaşkömür: Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 30 C sıcaklık, %96 hava nisbi nemlilik oranında ve külsüz madde esasına

  terimlerTeçhizat: Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.

  terimlerTEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.

  terimlerTEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim AŞ.

  terimlerTek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem: Bir ana bara ve bir transfer baradan oluşan bara düzenidir.

  terimlerTek (Ana) Baralı Sistem: Yalnız bir ana baradan oluşan bara düzenidir.

  terimlerTek Alıcı: Bulunduğu sistem içinde iletim sisteminin entegre yönetiminden ve / veya bir merkezden yönetiminden ve / veya merkezi elektrik alımı ve satış

  terimlerTek Devreli Hat: Tek devreli elektrik hat dır.

  terimlerTek Terimli Tarife: (Basit Tarife)Yalnızca tüketilen elektrik enerjisi kilowatt-saat (kWh) miktarı üzerinden bedel alma esasına dayalı tarife sınıfıdır.

  terimlerTek Yakıtlı Santral: Devamlı olarak tek çeşit yakıt kullanarak elektrik üreten birimlerdir.

  terimlerTeklif Usulü: Planlanmış ilave gereksinimlerin ve yerine konulacak kapasitenin yeni veya mevcut üretim kapasitesi kaynaklarından karşılanması usulü.

  terimlerTemel Yük Santralı: Özellikle temel yükün karşılanması için kullanılan elektrik santralıdır.

  terimlerTemin: Elektriğin tüketiciye satışı ve / veya teslim edilmesi.

  terimlerTemin Güvenliği: Belli ekonomik koşullarda talep edilen miktar ve kalitede enerjinin güvenilir biçimde teminidir.

  terimlerTEP: Ton Eşdeğer Petrol (Bir Ton ağırlığına eş Petrol miktarı).

  terimlerTermik Santral: Katı, sıvı ya da gaz halindeki fosil yakıtların kimyasal enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü elektrik santralıdır.

  terimlerTesis: Şirketin inşa edileceği kojenerasyon santralı Elektrik tesislerini Üretim, İletim, Dağıtım, Tüketim, Kompanzasyon, Haberleşme, Kontrol ve K

  terimlerTesis: Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).

  terimlerTOOR: İşletme Haklarının Devri.

  terimlerToplam Nihai Tüketim: Nihai Enerji Tüketimi ve Enerji Dışı Nihai Tüketimi kapsayan enerji miktarıdır.

  terimlerToptan Satış Fiyat Tarifesi: MAMS tarafından her yıl Büyük Ölçekli Besleme Noktalarında belirlenen enerji ve kapasite toptan satış fiyat tarifeleridir.

  terimlerToptancı Tüketiciler: Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kuruldukları yerde sistemin içinde veya dışında üretim ve dağıtım işlevl

  terimlerTrafo (Transformatör): Gücü sabit tutularak gerilim ve akımları belli oranlarda alçaltan veya yükselten elektrik makineleridir.

  terimlerTrafo (Transformatör) Merkezi: Değişik gerilim kademelerinde işletme sağlayacak yönde sisteme elektrik enerjisi transfer eden, Primer/Skonder malzeme ve yardımcı donanımdan

  terimlerTRICEM: Türkiye Güvenilirlik Maliyeti Değerlendirme Modeli.

  terimlerTRTF: Türkiye Radyo Televizyon Fonu.

  terimlerTUİSO: Türkiye Ulusal İletim Sistemi Organizasyonu.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   10 11 12 13 14 15   SONRAKİ   »»

  Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 401

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın