Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

terimler Programlı İşletme Dışı Kalma Süresi:Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletme dışı bırakıldığı süredir. devam

terimler Puant Tarifesi:Çift terimli tarifeden elektrik alan ve sözleşme gücü 700kw'ın üstünde olan her sanayi abonesinin devam

terimler Puant Tüketimi:Bir şebekedeki en yüksek enerji tüketimidir. devam

terimler Radyal Şebeke:Elektrik hatlarının yalnız bir noktadan beslendiği şebeke ya da şebeke bölümüdür. devam

terimler Radyoaktivite:Bazı çekirdeklerin anında partikül ya da gama ışınları yayma, parçalanma ya da çekirdeklerinin bir devam

terimler Rafineri Gazları:Ham petrol ve ürünlerinin rafineri işlemleri sırasında oluşan gaz ürünleridir. (Çeşitli oranlarda; devam

terimler Reaktif Enerji:Reaktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve kilovar saat (kVARh) ile ifade edilir. devam

terimler Reaktif Enerji Tarifesi:Sanayi, Ticarethane, Resmi Daire, Şantiye, Endüksiyon ve ark ocakları, içme ve kullanma suyu, geçi devam

terimler Reaktif Güç:Elektrik akımı gerilime göre doksan derece (90) faz farklı olup, iş görmeyen güçtür. Kilovar (kVAR devam

terimler Referans Süresi:Değerlendirmede esas alınan toplam süredir; emreamadelik (sa+dk) ile işletme dışı kalma (sa+dk) sü devam

terimler Ring (Halka) Şebeke:Bir besleme noktasından çıkan elektrik hatlarının yine aynı noktaya döndüğü şebeke ya da şebeke bö devam

terimler Röle:Sistemde oluşan arıza, aşırı yük, ısınma ve Aşır/düşük frekans gibi durumlarda kesicilere açma kum devam

terimler Saatlik Ani Puant:24 saatlik günün seçilen puant (gündüz, Akşam şeklinde) saatlerindeki 5'er veya 10'ar dk. lık güçl devam

terimler Saatlik Puant:24 saatlik günün saatlik güçlerinin en büyük olanına denir. Birimi kWh. tır. devam

terimler Sabit Ücret:Abonelerin enerjiyi marjinal maliyete eşit fiyatla satın almaları ve kurumun gelir gereksiniminin devam

terimler Saha Koşullarına Bağlı Kapasite:Duruma göre bir Üretim Grubu ya da Üretim Santralının, yerel ortam ve saha koşullarına göre ayarla devam

terimler Santral Enerji Kapasitesi:Belirli bir süredeki debilerin toplamının, en uygun koşullarda bir santrala üretim olanağı sağlaya devam

terimler Santral İç İhtiyacı:Bir elektrik santralının ana transformatörler dahil, yardımcı ve ek tesislerine tahsis edilen elek devam

terimler Santral İç Tüketimi:Santral yardımcı ve ek tesislerinin (transformatör kayıpları dahil) elektrik enerjisi tüketimidir. devam

terimler Satıcı Piyasası:(Seller's Market) Elektrik talebinin üretimden yani arzdan fazla olduğu durumdur. Bu durumda koşul devam

terimler Sekonder Frenkans Kontrol Sistemi:Frekansı belirlenmiş sınırlar içinde tutmak ve/veya komşu iletim sistemlerine bağlayan bağlantı ha devam

terimler Senkronize Olma:Bir Üretim Grubu, ya da çalışır durumda Üretim Grubunun (Gruplarının) bağlı bulunduğu bir şebekeni devam

terimler Senkronize Olunacak Minumum Süre:Üretim Grubuna, sisteme senkronize olması gereken zamana ilişkin bilgi önceden verilmelidir. Bildi devam

terimler Servis Dışı Etme:Sisteme senkronize durumda olan bir Üretim Grubunun, sisteme bağlanmasını sağlayan devre kesicisin devam

terimler Sigorta:Devre elemanlarım koruyan güvenlik parçasıdır. devam

terimler Sistem Kontrol Merkezi:Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmesiyle görevli organdır. devam

terimler Sistem Kullanıcısı:Bir iletim veya dağıtım sistemini besleyen veya bu sistemlerden beslenen herhangi bir gerçek veya devam

DİĞER SAYFALAR:

Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 401

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın