Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

terimler Sistem Yük Faktörü (Yıllık):Bir enerji sisteminin yıllık ortalama yükünün aynı yıl içindeki maksimum yüküne oranıdır; bu faktö devam

terimler Sistemin Topraklanması:Enerji Sisteminin, jeneratör yıldız noktaları ve transformatör nötür topraklama noktaları vasıtası devam

terimler Sözleşme Gücü:Abonenin talebi üzerine çekeceği (tasdikli projesinde kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi veya devam

terimler Sözleşme Ölçümleri:Enerji Üreticilerinden elektrik satın alınması ve kullanıcılara ve (Doğrudan Bağlı Müşterilere) el devam

terimler Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri:Üretim Grubunun Saha koşullarına bağlı Kapasitesine göre yapılacak değişiklikler göz önünde tutula devam

terimler Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite:BDGT Modülünün bir bölümünü oluşturmayan Üretim Grupları ile ilgili olarak, ilgili Üretim Grubunun devam

terimler Su Alma Ağzı:Barajın kaynak yönünde ve enerji üretimi için doğrudan rezervuardan su alınan noktadır; bu su, bir devam

terimler Su Düzeyi:Su tutma uzunluğu boyunca su düzeyidir. devam

terimler Su Tutma Sınırı:Serbest akarsuyun tutulmaya başlandığı noktadır. devam

terimler Su Tutma Uzunluğu:Su tutma sınırı ile baraj gövdesi arasındaki, akarsu ekseni boyunca ölçülen yatay uzunluktur. devam

terimler Süperiletken:Direnci ihmal edilebilir düzeyde olan (teorik olarak dirençsiz) iletkendir. Not: Günümüzde devam

terimler Şebeke:Duruma göre, herhangi bir kullanıcı ya da Müşteri'ye ait şebeke ya da İletim Sisteminin bir parças devam

terimler Şebeke Enerjisi:Dağıtım şebekelerinden (elektrik, gaz, ısı ya da basınçlı hava şebekeleri) verilen enerjidir. devam

terimler Şebeke Genişletilmesi:Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini karşılamak amacıyla mevcut devam

terimler Şebeke İç Tüketimi:Bir şebekenin işletilmesi için gerekli yardımcı ve ek tesislerin elektrik enerjisi tüketimidir. devam

terimler Şebeke Kayıpları:Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrik enerjisi kayıplarıdır. devam

terimler Şebeke Konfigürasyonu:Bir şebekenin branşmanlarının düzenlenmesi ve bağlantı durumuna göre değişik şebeke konfigürasyonl devam

terimler Şebeke Yöneticisi:İletim Sisteminin bir parçası olan İletim Şebekesinin Yöneticisini kapsar. devam

terimler Şebekeye Verilen Enerji:Şebekeye verilen elektrik enerjisinin tümüdür, diğer bir ifade ile şebekenin kendi santrallarından devam

terimler Şirket:Görev ve sorumlulukları yasalarla belirtilen, Enerji Elektrik Üretimi ve Dağıtımı ile uğraşan Anon devam

terimler Tablocu:Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını göz önünde tutarak, ilgili ta devam

terimler Takat (GÜÇ) Bedeli:Demandmetreli olan aboneler ki, bunlar belirli bir gücün üzerindeki abonelerdir. Bu bedel abonece devam

terimler Talebin Dayanakları:Enerji talebinin düzeyinin ve yapısının belirlenmesine (dolaysız dayanaklar) ve/veya bunların zama devam

terimler Talep:Müşterilerin Aktif ve/veya Reaktif Enerji talepleri. devam

terimler Tarife Dışı Müşteri:Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcılarından birinden, TEDAŞ'ın ve/veya DHS'lerin birinin ve/veya TE devam

terimler Tarife Ölçümleri:Belirli bir Bağlantı noktası ya da Büyük Ölçekli Besleme Noktasındaki ya da bu noktalardan biri il devam

terimler Tarife Sistemleri:Aynı tüketici gruplarıyla ilgili sektörler (örneğin; konut, tarım, sanayi..) ya da aynı kullanım a devam

DİĞER SAYFALAR:

Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 401

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın