Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

terimler Nihai Tüketici:Elektriği kendi kullanımı için satın alan tüketici. devam

terimler Nihai Tüketim:Belirli bir uygulama biçimi için ya da bir uygulama alanında saptanan enerji tüketimidir; tüketici devam

terimler Nominal Değer:Bir, makine, Generatör, trafo; teçhizat vd. malzemenin etiket değeridir. Elektrik birim değeri ola devam

terimler Nominal Enerji:Nominal güç ile referans süresine oranıdır. devam

terimler Nominal Güç (Nominal Kapasite):Bir tesisin sürekli çalışma rejiminde öngörülen ve boyutlandırıldığı azami güçtür; bu değer tesisi devam

terimler Nükleer Reaktör:Kendi kendini besleyen zincirleme nükleer fisyon reaksiyonunu sürdürülebilen ve yöneltebilen donan devam

terimler Nükleer Santral:Nükleer yakıtlardan serbest kalan enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü elektrik santralıdı devam

terimler Nükleer Yakıt:Bir reaktörde zincirleme nükleer reaksiyonu sürdürebilen nitelikte, fosil çekirdeklerden (nükleitl devam

terimler OMIP:İşletme Yönetiminin İyileştirilmesi Programı. devam

terimler Orta Gerilim:1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim. devam

terimler Ortak Birim:Çeşitli enerji biçimleri için kullanılan belirli birimlerin dönüştürüldüğü birimdir. SI sistemine devam

terimler Otomatik Gerilim Regülasyonu:Bir Üretim Grubunun ya da transformatörün gerilimini belirlenmiş sınırlar içinde kalacak şekilde k devam

terimler Otoprodüktör:Otoprodüktör, herhangi biz hizmet veya sanayi iş kolunda faaliyet gösterirken kendi hizmet ya da m devam

terimler Otoprodüktör Enerjisi:Tüketici tarafından, yararlı enerjiye dönüştürülmek amacıyla kendi tesislerinde üretilen enerjidir devam

terimler Oturan Sistemi Toparlama Santralı (OST Santral):Oturan sistemi toparlama yeteneğine sahip olduğu Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmasında beyan ed devam

terimler Oturan Sistemi Toparlama Yeteneği:Bir Üretim Grubunun, kendi dışındaki enerji kaynaklarından faydalanmaksızın üretime başlama ve İle devam

terimler Oturan Sistemin Toparlanması:Şebekenin ya da Enerji Sisteminin kısmen ya da tamamen oturması durumunun ortadan kaldırılması içi devam

terimler Ölçüm:Tarife ölçümleri ve/veya Sözleşme Ölçümleri ve İşletme Ölçümleri. devam

terimler Önlenebilir Kayıplar:Enerjinin rasyonel biçimde kullanılmasıyla önlenebilecek kayıplardır. Not: Önlenmesi mümkü devam

terimler Örgü Şebeke:Değişik besleme noktalarına bağlı halka şebekelerden oluşan bir sistemdir. Diğer bir anlatımla, bi devam

terimler Özgül Enerji:Bir malın üretimi ya da bir hizmetin yerine getirilmesi için tüketilen, üretim ya da hizmet yerind devam

terimler Özgül Isı Tüketimi:Santralda tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisine oranıdır. Bu değer, beli devam

terimler Özgül Tüketim (Özel Tüketim):Ürün ya da para birimi başına enerji tüketimidir. Not: Para birimi başına enerji tüketimi, devam

terimler Parafudr:Teçhizatı Aşırı Gerilimlere veya yıldırımlara karşı koruyan cihazdır. devam

terimler Pik Yük Santralı:Özellikle pik yükün karşılanması için işletmeye katılan elektrik santralıdır. devam

terimler Pompajla Biriktirmeli Santral:Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektrik santralıdır. devam

terimler PPA:Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi. devam

DİĞER SAYFALAR:

Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 401

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın