Yazılı Sınav Soruları

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

  terimlerNihai Tüketici: Elektriği kendi kullanımı için satın alan tüketici.

  terimlerNihai Tüketim: Belirli bir uygulama biçimi için ya da bir uygulama alanında saptanan enerji tüketimidir; tüketiciye verilen gerçek enerji miktarını belirtir.

  terimlerNominal Değer: Bir, makine, Generatör, trafo; teçhizat vd. malzemenin etiket değeridir. Elektrik birim değeri olarak 1.41'e bölünmesinden elde edilen değerdir

  terimlerNominal Enerji: Nominal güç ile referans süresine oranıdır.

  terimlerNominal Güç (Nominal Kapasite): Bir tesisin sürekli çalışma rejiminde öngörülen ve boyutlandırıldığı azami güçtür; bu değer tesisin plakasına, fabrika kontrol protok

  terimlerNükleer Reaktör: Kendi kendini besleyen zincirleme nükleer fisyon reaksiyonunu sürdürülebilen ve yöneltebilen donanımdır. Bu terim bazen, nükleer fisyon reaksi

  terimlerNükleer Santral: Nükleer yakıtlardan serbest kalan enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü elektrik santralıdır.

  terimlerNükleer Yakıt: Bir reaktörde zincirleme nükleer reaksiyonu sürdürebilen nitelikte, fosil çekirdeklerden (nükleitlerden) oluşan malzemedir.

  terimlerOMIP: İşletme Yönetiminin İyileştirilmesi Programı.

  terimlerOrta Gerilim: 1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim.

  terimlerOrtak Birim: Çeşitli enerji biçimleri için kullanılan belirli birimlerin dönüştürüldüğü birimdir. SI sistemine göre geçerli birim Joule'dur. Bununla

  terimlerOtomatik Gerilim Regülasyonu: Bir Üretim Grubunun ya da transformatörün gerilimini belirlenmiş sınırlar içinde kalacak şekilde kontrol eden sistem.

  terimlerOtoprodüktör: Otoprodüktör, herhangi biz hizmet veya sanayi iş kolunda faaliyet gösterirken kendi hizmet ya da mamül üretimi için gerekli ısıyı-buharı ve

  terimlerOtoprodüktör Enerjisi: Tüketici tarafından, yararlı enerjiye dönüştürülmek amacıyla kendi tesislerinde üretilen enerjidir.

  terimlerOturan Sistemi Toparlama Santralı (OST Santral): Oturan sistemi toparlama yeteneğine sahip olduğu Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmasında beyan edilmiş olan Üretim Santralı.

  terimlerOturan Sistemi Toparlama Yeteneği: Bir Üretim Grubunun, kendi dışındaki enerji kaynaklarından faydalanmaksızın üretime başlama ve İletim yada Dağıtım Şebekesinin bir böl

  terimlerOturan Sistemin Toparlanması: Şebekenin ya da Enerji Sisteminin kısmen ya da tamamen oturması durumunun ortadan kaldırılması için ESİ tarafından gerçekleştirilen işleml

  terimlerÖlçüm: Tarife ölçümleri ve/veya Sözleşme Ölçümleri ve İşletme Ölçümleri.

  terimlerÖnlenebilir Kayıplar: Enerjinin rasyonel biçimde kullanılmasıyla önlenebilecek kayıplardır. Not: Önlenmesi mümkün olamayan kayıplar "Önlenemez kayıplar"

  terimlerÖrgü Şebeke: Değişik besleme noktalarına bağlı halka şebekelerden oluşan bir sistemdir. Diğer bir anlatımla, birden çok halka ve besleme noktasından olu

  terimlerÖzgül Enerji: Bir malın üretimi ya da bir hizmetin yerine getirilmesi için tüketilen, üretim ya da hizmet yerinde ölçülen (dolaylı ya da dolaysız) enerji

  terimlerÖzgül Isı Tüketimi: Santralda tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisine oranıdır. Bu değer, belirli bir süre için hesaplanır ve üreti

  terimlerÖzgül Tüketim (Özel Tüketim): Ürün ya da para birimi başına enerji tüketimidir. Not: Para birimi başına enerji tüketimi, giderek daha çok "Enerji Yoğunluğu" terim

  terimlerParafudr: Teçhizatı Aşırı Gerilimlere veya yıldırımlara karşı koruyan cihazdır.

  terimlerPik Yük Santralı: Özellikle pik yükün karşılanması için işletmeye katılan elektrik santralıdır.

  terimlerPompajla Biriktirmeli Santral: Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektrik santralıdır.

  terimlerPPA: Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   7 8 9 10 11 12 13   SONRAKİ   »»

  Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 401

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın