Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler Dolarizasyon:Bir ülkedeki yerleşiklerin değişim aracı, hesap birimi ve değer biriktirme aracı olarak kendi ulus devam

terimler Dow Jones Endüstri Ortalaması:Birleşik Devletler'de hisse senedi ve bono fiyatlarındaki genel eğilimi gösteren ve 30 önemli hiss devam

terimler Dönemsel Faiz:Bir yatırımın fiilen elde tutulma süresince getireceği faizi ifade eder. devam

terimler Dönen Kredi:Değişken meblağların geri ödenebildiği ve yeniden borç alınabildiği borç. Borç alınabilen azami tu devam

terimler Döviz:1- Ulusal para dışındaki tüm yabancı paralar ve bu para cinsinden değer taşıyan menkul değerlere v devam

terimler Döviz Borsası:Döviz arz edenlerle döviz talep edenlerin karşılaştıkları, ulusal paraların birbirlerine çevrildik devam

terimler Döviz Çıpası:Sabit döviz kuru uygulamasında belirlenen paritedir. devam

terimler Döviz Ek Ücreti:Döviz alırken veya bir para birimini diğerine çevirirken ödenen ücret. devam

terimler Döviz Kredisi:Türkiye'ye döviz girdisi sağlayabilecek faaliyetlerin (ihracat, ihracat sayılan satış ve tesliml devam

terimler Döviz Kuru:Bir ülke parasının bir başka ülke parasına çevrilmesinde uygulanan oran ya da ödenen fiyat. devam

terimler Döviz Kuru (Exchange Rate):Bir para biriminin başka bir para birimiyle değiştirilebileceği fiyat. Ulusal bir paranın, diğer b devam

terimler Döviz Kuru Rejimleri:Döviz kurları günümüzde özellikle küçük ve açık ekonomiler için taşıdıkları önem ve reel ekonomiyi devam

terimler Döviz Riski:Herhangi bir para biriminde ters fiyat hareketinin olma olasılığı. devam

terimler Döviz Tevdiat Hesabı:Yurtiçi ve yurtdışında yerlesik kişilerin, ticari bankalarda açmış oldukları yabancı para cinsinde devam

terimler Dünya Bankası (World Bank):1944 yılı sonrası, Avrupa'nın yeniden imarına yönelik olarak "International Bank for Reconstructio devam

terimler Düzeltilmiş Veri:İştirak satış karı gibi bir defaya mahsus gelirlerin hariç tutulması. devam

terimler Düzenleme:Yetkili kuruluşlar tarafından belirli bir endüstri ya da faaliyetin yürütülmesine ve yapısına iliş devam

terimler Düzenlemelerin Gevşetilmesi:Bir endüstri üzerindeki hükümet kontrollerinin kaldırılması. devam

terimler Efektif:Banknot olarak alınan tüm yabancı paralara verilen ortak ad. Kaydi forma dönüşmemiş, ekonomik biri devam

terimler EFT (Elektronik Fon Transfer Sistemi):Bir banka hesabından başka bir banka hesabına anlık fon aktarımı yapmaya olanak veren bir ödeme si devam

terimler Egzotik Opsiyonlar (Exotic Options):Talep edenin ihtiyacına göre şekillendirilen opsiyonlardır. "Barrier option" adı altında opsiyona devam

terimler Ekonomik Büyüme:Bir ülkenin mal ve hizmet üretme kapasitesinin artması. devam

terimler Ekonomik İndikatör:Bir devletin, istikrar ve ekonomik büyüme üzerine açıkladığı istitatistiki bilgilerdir. İşsizlik O devam

terimler Ekonomik Kar:Sermaye maliyetinin üzerinde gerçekleştirilen net kar. devam

terimler Ekstre:Belli bir süre için (genellikle bir ay) bir hesaptaki borçlandırma ve alacaklandırmaları gösterir devam

terimler Elektronik Fon Transferi (EFT):Fonların elektronik ortamda hesaplar arası aktarımının yapıldığı sistemdir. Türkiye Cumhuriyet Mer devam

terimler Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT):Menkul kıymetlerin elektronik ortamda hesaplararası aktarımının yapıldığı sistemdir. Türkiye Cumhu devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın