Eğitim Sitesi

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

  terimler Dolarizasyon:Bir ülkedeki yerleşiklerin değişim aracı, hesap birimi ve değer biriktirme aracı olarak kendi ulus devam

  terimler Dow Jones Endüstri Ortalaması:Birleşik Devletler'de hisse senedi ve bono fiyatlarındaki genel eğilimi gösteren ve 30 önemli hiss devam

  terimler Dönemsel Faiz:Bir yatırımın fiilen elde tutulma süresince getireceği faizi ifade eder. devam

  terimler Dönen Kredi:Değişken meblağların geri ödenebildiği ve yeniden borç alınabildiği borç. Borç alınabilen azami tu devam

  terimler Döviz:1- Ulusal para dışındaki tüm yabancı paralar ve bu para cinsinden değer taşıyan menkul değerlere v devam

  terimler Döviz Borsası:Döviz arz edenlerle döviz talep edenlerin karşılaştıkları, ulusal paraların birbirlerine çevrildik devam

  terimler Döviz Çıpası:Sabit döviz kuru uygulamasında belirlenen paritedir. devam

  terimler Döviz Ek Ücreti:Döviz alırken veya bir para birimini diğerine çevirirken ödenen ücret. devam

  terimler Döviz Kredisi:Türkiye'ye döviz girdisi sağlayabilecek faaliyetlerin (ihracat, ihracat sayılan satış ve tesliml devam

  terimler Döviz Kuru:Bir ülke parasının bir başka ülke parasına çevrilmesinde uygulanan oran ya da ödenen fiyat. devam

  terimler Döviz Kuru (Exchange Rate):Bir para biriminin başka bir para birimiyle değiştirilebileceği fiyat. Ulusal bir paranın, diğer b devam

  terimler Döviz Kuru Rejimleri:Döviz kurları günümüzde özellikle küçük ve açık ekonomiler için taşıdıkları önem ve reel ekonomiyi devam

  terimler Döviz Riski:Herhangi bir para biriminde ters fiyat hareketinin olma olasılığı. devam

  terimler Döviz Tevdiat Hesabı:Yurtiçi ve yurtdışında yerlesik kişilerin, ticari bankalarda açmış oldukları yabancı para cinsinde devam

  terimler Dünya Bankası (World Bank):1944 yılı sonrası, Avrupa'nın yeniden imarına yönelik olarak "International Bank for Reconstructio devam

  terimler Düzeltilmiş Veri:İştirak satış karı gibi bir defaya mahsus gelirlerin hariç tutulması. devam

  terimler Düzenleme:Yetkili kuruluşlar tarafından belirli bir endüstri ya da faaliyetin yürütülmesine ve yapısına iliş devam

  terimler Düzenlemelerin Gevşetilmesi:Bir endüstri üzerindeki hükümet kontrollerinin kaldırılması. devam

  terimler Efektif:Banknot olarak alınan tüm yabancı paralara verilen ortak ad. Kaydi forma dönüşmemiş, ekonomik biri devam

  terimler EFT (Elektronik Fon Transfer Sistemi):Bir banka hesabından başka bir banka hesabına anlık fon aktarımı yapmaya olanak veren bir ödeme si devam

  terimler Egzotik Opsiyonlar (Exotic Options):Talep edenin ihtiyacına göre şekillendirilen opsiyonlardır. "Barrier option" adı altında opsiyona devam

  terimler Ekonomik Büyüme:Bir ülkenin mal ve hizmet üretme kapasitesinin artması. devam

  terimler Ekonomik İndikatör:Bir devletin, istikrar ve ekonomik büyüme üzerine açıkladığı istitatistiki bilgilerdir. İşsizlik O devam

  terimler Ekonomik Kar:Sermaye maliyetinin üzerinde gerçekleştirilen net kar. devam

  terimler Ekstre:Belli bir süre için (genellikle bir ay) bir hesaptaki borçlandırma ve alacaklandırmaları gösterir devam

  terimler Elektronik Fon Transferi (EFT):Fonların elektronik ortamda hesaplar arası aktarımının yapıldığı sistemdir. Türkiye Cumhuriyet Mer devam

  terimler Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT):Menkul kıymetlerin elektronik ortamda hesaplararası aktarımının yapıldığı sistemdir. Türkiye Cumhu devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın