Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler Elektronik Ticaret:World Wide Web (WWW) aracılığıyla yürütülen ticaret. devam

terimler Emir:Müşterinin işlem yapmak amacıyla verdiği talimat. devam

terimler Emir Bölme:Girilen bir emrin, orijinal emrin fiyatına eşit ya da orijinal emrin fiyatından daha iyi fiyatlı y devam

terimler Emir İyileştirilmesi:Alış emirlerinde fiyatların yukarıya, satış emirlerinde aşağıya çekilerek fiyat önceliğinin değişt devam

terimler Emisyon:Bir parayı, ticari senedi, çeki ve tahvili tedavüle koyma işlemine denir. Genellikle Merkez Bankal devam

terimler Emisyon Primi:Ortaklıkların hisse senetlerini nominal değerinin üzerinde bir fiyatla ihraç etmeleri sonucunda sa devam

terimler En İyi Gayret Aracılığı:Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının izahnamede gösterilen satış süresi içinde satılmas devam

terimler Endüstri Devrimi:İşçilerin bir işyerinde biraraya getirilip ücret karşılığı çalışmaları için kendilerine alet, maki devam

terimler Enflasyon:1- Tüketici fiyatlarının arttığı ve satınalma gücünün eridiği ekonomik durumdur.Fiyatlar genel sev devam

terimler Enflasyon Hedeflemesi (Inflation Targeting):Merkez bankalarının genellikle hükümetlerle birlikte, para politikası amacı olarak belli bir enfla devam

terimler Enflasyon Risk Primi:Enflasyonun, beklenen enflasyonun üzerinde gerçekleşmesi halinde oluşacak kaybı telafi etmek amacı devam

terimler Enflasyon Telafisi:Yatırımcıların reel kayıplara maruz kalmamak için talep ettikleri, enflasyon beklentisi ve enflasy devam

terimler Enflasyon Vergisi:Para, tedavüle çıkaran kurum açısından yükümlülük, talep eden, elde tutan kurum ve kişi açısından devam

terimler Enflasyona Endeksli Tahvil:Anapara ve faiz ödemeleri belirli bir fiyat endeksine bağlı olan ve bu şekilde reel değer kaybına devam

terimler Eşel Mobil:Ücretli ve maaşlıları, fiyat artışları karşısında korumak amacıyla fiyat artışlarıyla doğru orantı devam

terimler Etkin Piyasa (Efficient Market):Bu hipotez, bir piyasada işlem gören kıymetlerin mevcut fiyatlarının, o kıymetlere ilişkin elde ed devam

terimler Euro Bonolar (Eurobonds):Çıkaran ülkenin veya kuruluşun, kendi ulusal para birimi dışındaki bir para birimi üzerinden ihraç devam

terimler Euro Dolarlar (Eurodollars):Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bankalarda veya ABD bankalarının yurtdışı şubelerinde tutula devam

terimler Euro-tahvil:Avrupa bonosu veya tahvili, sabit faiz temeline dayalı borçlanma aracı, Amerikan şirketlerinin Avr devam

terimler Eurobond:Hazinenin bütçe finansmanı için kullandığı araçlardan biri olan eurobond, yurtdışında satılmak üze devam

terimler Eurocheque (Euro-çek):Avrupa'da nakit kullanmadan alışveriş imkânı sağlayan, çek ile ödeme sistemi. devam

terimler Eurodolar:ABD dışındaki banka veya diğer aracı kurumlarda açılmış dolar hesapları. Dünyanın her yerinde dola devam

terimler Eurotahvil:İhracı yapan ülkenin kendi para birimi dışındaki bir döviz cinsinden ve uluslararası bir konsorsiy devam

terimler Evalüasyon:Bankaların sabit kur üzerinden kaydettikleri değerleri, ay sonlarında cari kura göre düzeltmeleri. devam

terimler Eximbank:ABD İhracat-İthalat Bankası (Export-Import Bank). Amerikan hükümetinin başlıca uluslararası finans devam

terimler Faaliyet Karı:Şirketin brüt satış karı veya zararı ile faaliyet giderleri arasındaki fark olarak hesaplanan ve ş devam

terimler Factoring:Alacak hakkının bir başka kuruluşa devri sonucunda likit fon sağlayan bir mali işlemdir. Ülkemizde devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın