Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler Faiz:1- Üretim faktörlerinden sermayenin elde ettiği getiridir. Diğer bir ifade ile ödünç alınan paranı devam

terimler Faiz Dışı Bütçe Dengesi:(Primary Balance) Bütçeden gerçekleştirilen faiz ödemeleri hariç tutularak ulaşılan bütçe dengesid devam

terimler Faiz Ödemeleri:Bu veriler Hazine, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, döviz pozisyonu tutan bankalar ve yurtdışından kred devam

terimler Faiz Riski:Faizlerin yükselmesi ve düşmesi kurumunda, aktif ve pasifin vade yapısındaki farklılıklar nedeniyl devam

terimler Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar (FAVÖK):Bir şirketin finansal performansını ölçmek; şirketler ve sektörler arasındaki karlılığı değerlendi devam

terimler Faktoring:1- Büyük miktarlarda vadeli satış yapan firmaların, bu satışlardan doğan senede bağlı alacak hakla devam

terimler FED (Federal Reserve Bank):ABD Merkez Bankası. Ülkenin parasal istikrarını korumak amacıyla 23 aralık 1913 yılında Kongre'nin devam

terimler Federal Fon Oranları:(Federal Funds Rate) Amerika Birleşik Devletleri'nde finansal kurumların gecelik bazda borçlanmala devam

terimler Fesih:Ortaklık faaliyetlerinin esas sözleşme şartlarına bağlı olarak ya da kanunlarda belirtilen şartlar devam

terimler Fikri Mülkiyet:İnsan dehası sayesinde yaratılan ürünlere sahip olma, onları kullanma ya da elden çıkarma hakkına devam

terimler Finansal Bulaşıcılık /Yayılma:(Financial Contingency): Ülkelerin birinde ya da birkaçında ortaya çıkan sorunlar yüzünden tedirgi devam

terimler Finansal Derinleşme:Toplumun her kesimine daha geniş hizmet seçeneklerinin ulaşabilmesini sağlayacak finansal hizmetle devam

terimler Finansal Kiralama (Leasing):1- İşletmelerin orta vadeli fon ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kullanılan finansman tekniğidir. devam

terimler Finansman:İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan sermayeyi bulma ve bu sermayenin yö devam

terimler Finansman Bonoları:İhraçcıların borçlu sıfatı ile düzenleyip ihraç ettikleri emre veya hamiline yazılı kısa vadeli se devam

terimler Fiyat Adımı:Her hisse senedi fiyatı için bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimidir. devam

terimler Fiyat Ayırımcılığı:Belirli alıcılara diğerleri karşısında üstünlük sağlayan faaliyet. devam

terimler Fiyat Destekleri:Hükümetin çiftçilere kötü hava koşulları ve aşırı üretim gibi etkenlerle başa çıkabilmeleri için y devam

terimler Fiyat Endeksleri:Hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişimleri dikkate alarak hesaplanan endekslerdir. devam

terimler Fiyat İstikrarı:Para politikasının uzun dönemli temel amaçlarına (büyüme ve istihdam) yönelik olarak ekonomik biri devam

terimler Fiyat Kotasyonu Vermek:Piyasa yapıcının görevli olduğu sermaye piyasası aracında seans sırasında ilan ettiği alış ve satı devam

terimler Fiyat Marjı Fiyat Aralığı:Her hisse senedi için, seans içinde önerilebilecek en düşük ve en yüksek fiyatlar o hisse senedi i devam

terimler Fiyat Önceliği:Hisse Senetleri Piyasası'nda daha düşük fiyatlı satım emirlerinin, daha yüksek fiyatlı satım emirl devam

terimler Fiyat Saptama:Genellikle tek bir piyasaya egemen olan birkaç büyük şirketin piyasa disiplininden kurtulmak amacı devam

terimler Fon:1- Para, mal, şirket sermayesi, kaynak, bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için ayrılmış para. 2 devam

terimler Fonlama:Özkaynaklarını kullanarak kaynak sağlama yöntemidir. Senet ihraç edilmesidir. Şirketler, borç alar devam

terimler Foreks:Dövizlerin birbiri karşısında alınıp satıldığı piyasalardır. devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın