Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

terimler Klasisizm:17. yüzyıl Avrupa'da, özellikle de Fransa'da gelişen; eski Yunan ve Latin edebiyatları geleneğine devam

terimler Klişe:Sözlü ya da yazılı anlatımda çok kullanılan basmakalıp sözleri belirtmek için kullanılır. devam

terimler Koçaklama:1. Halk şiirinde coşkulu ve yiğitçe bir söyleyişle kahramanları öven, savaş ve dövüşleri anlatan, devam

terimler Komedi:İnsanların ve olayların gülünç yanlarını ortaya koyan sahne eseri. devam

terimler Konferans:Hitabet türü içinde yer alan, herhangi bir konuda dinleyenleri aydınlatıp bilgilendirme, onlara ki devam

terimler Koşma:1. Dörtlükler halinde ve 11'lik hece ölçüsüyle yazılan; aşk, sevgi, tabiat, kahramanlık, güzellik devam

terimler Koşuk:1. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatındaki aşk, doğa temalarını işleyen şiir türü. 2 devam

terimler Köy Romanı:Köy yaşayışını, köylülerin toplumsal sorunlarını konu edinen roman türü. devam

terimler Kullanmalık Metin:Günlük yaşamın her yerde ve her zaman karşılaşılan durumlarını değiştirmeden anlatan yazılara veri devam

terimler Kurmaca:1- Gerçekleşmediği halde, gerçekleşmiş gibi tasarlanarak yazılan edebî metin. 2- Belirtilen, di devam

terimler Kübizm:20. yüzyılın başlarında önce resimde başlayan, sonra öteki sanat dallarıyla birlikte edebiyatta et devam

terimler La-Edri:Kimin tarafından söylendiği ya da yazıldığı bilinmeyen şiirlerin altına "bilmiyorum" anlamında yaz devam

terimler Lâedri:Arapça sözcük anlamı "bilmiyorum" demek. Yazarı bilinmeyen eserler için kullanılır. devam

terimler Lafçılık:Özellikle yazılı edebiyatta anlatımı gereksiz sözlerle doldurma ve bunu alışkanlık edinme. devam

terimler Lakonizm:Söylenmek istenileni en az sözcük ya da en kısa biçimde anlatma yolu. devam

terimler Lebdeğmez:İçinde "dudak sessiz harfleri" (yani b, f, m, p, v) diye tanımlanan harfler bulunmayan sözcüklerle devam

terimler Leff ü Neşr:Bir beyit içinde iki ya da daha çok şeyi andıktan sonra onlarla ilgili şeyleri sırlama sanatı. devam

terimler Lehçe:1. Bir dilin tarihsel, toplumsal, kültürel nedenlerle dilbilgisi ve sözlük açılarından ayrımlaşmış devam

terimler Letrizm:20. yüzyılda, Romen asıllı İsodore İsou'nun öncülüğünü yaptığı, sözcükleri, sözcüklerin anlamsa devam

terimler Lirik:Duyguların coşkunluğuyla ilgili olan edebî ürünler. devam

terimler Lirik Şiir:Din, doğa, aşk, özlem, gurbet, vatan, ölüm gibi konularda kişisel duygulanımların dile getirildiği devam

terimler Lirizm:İnsan duygularının çok etkili ve coşkun olarak anlatılması. devam

terimler Lüff ü Neşr:Bir beyit içinde iki ya da daha çok şeyi andıktan sonra onlarla ilgili şeyleri sıralama sanatı. devam

terimler Lügaz:Herhangi bir varlık ya da nesnenin özelliklerini anlatarak şiir biçiminde oluşturulan bilmece. devam

terimler Mahlas:Kimi şair ve yazarların yapıtlarında kullandıkları takma ad. Özellikle divan edebiyatı şairleri ta devam

terimler Mahlas Beyti:Şairin mahlas olarak seçtiği adın geçtiği beyte denir. devam

terimler Makale:1- Bir sonuca varmak amacıyla herhangi bir konuda bir düşünceyi, görüşü açıklamak, savunmak ya da devam

DİĞER SAYFALAR:

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın