eğitim sitesi
27 Ekim 2016 Perşembe

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüLebdeğmez : İçinde "dudak sessiz harfleri" (yani b, f, m, p, v) diye tanımlanan ha... devam et

  terimler sözlüğüLeff ü Neşr : Bir beyit içinde iki ya da daha çok şeyi andıktan sonra onlarla ilgili... devam et

  terimler sözlüğüLehçe : Bir dilin tarihsel, toplumsal, kültürel nedenlerle dilbilgisi ve sözlü... devam et

  terimler sözlüğüLetrizm : 20. yüzyılda, Romen asıllı İsodore İsou'nun öncülüğünü yaptığı, sözcü... devam et

  terimler sözlüğüLirik : Duyguların coşkunluğuyla ilgili olan edebî ürünler.... devam et

  terimler sözlüğüLirik Şiir : Din, doğa, aşk, özlem, gurbet, vatan, ölüm gibi konularda kişisel duyg... devam et

  terimler sözlüğüLirizm : İnsan duygularının çok etkili ve coşkun olarak anlatılması.... devam et

  terimler sözlüğüLüff ü Neşr : Bir beyit içinde iki ya da daha çok şeyi andıktan sonra onlarla ilgili... devam et

  terimler sözlüğüLügaz : Herhangi bir varlık ya da nesnenin özelliklerini anlatarak şiir biçimi... devam et

  terimler sözlüğüMahlas : Kimi şair ve yazarların yapıtlarında kullandıkları takma ad. Özellikle... devam et

  terimler sözlüğüMahlas Beyti : Şairin mahlas olarak seçtiği adın geçtiği beyte denir.... devam et

  terimler sözlüğüMakale : 1- Bir sonuca varmak amacıyla herhangi bir konuda bir düşünceyi, görüş... devam et

  terimler sözlüğüMaklub : Harfleri tersten sıralandığında yine aynı sözcük çıkan sözcükler. Örne... devam et

  terimler sözlüğüMakta : Gazel ya da kasidenin son beyti.... devam et

  terimler sözlüğüMani : Çoğunlukla 7’li hece kalıbıyla söylenen, anonim halk edebiyatının en y... devam et

  terimler sözlüğüManzum : 1- Şiir biçiminde yazılmış olan. 2- Nazımla yazılmış veya nazım biç... devam et

  terimler sözlüğüManzume : 1- Alt alta sıralanmış mısralardan oluşan, her mısrası büyük harfle ba... devam et

  terimler sözlüğüMartaval : Hıdrellez sabahı, mani küpünden, niyet edip mani çekerek, niyet sahibi... devam et

  terimler sözlüğüMasal : 1- Hayalî olayları anlatan olağanüstü ögelerle bezenmiş, anonim niteli... devam et

  terimler sözlüğüMatla : Gazel ya da kasidenin ilk beyti.... devam et

  terimler sözlüğüMaupassant Tarzı Hikâye : Vaka (olay) hikâyesi. Hayatı etkileyen veya seyrini değiştiren, kahram... devam et

  terimler sözlüğüMazmun : Belli bir kavramı anlatan, onu düşündürüp çağrıştıran kalıplaşmış söz ... devam et

  terimler sözlüğüMecaz : Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında başka bir anlamda kullanılması.... devam et

  terimler sözlüğüMecaz-ı Mürsel : Bir sözün benzetme amacı güdülmeksizin başka bir söz yerine kullanılma... devam et

  terimler sözlüğüMeddah : Geleneksel Türk Tiyatrosu’nda taklitlerle hikayeler anlatan halk sana... devam et

  terimler sözlüğüMektup : 1- Birbirinden uzakta bulunanların haberleşmesini sağlayan bir yazı tü... devam et

  terimler sözlüğüMelhame : Divan edebiyatında gelecek olayları anlatan nazım ya da nesir eserleri... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   12 13 14 15 16 17 18   SONRAKİ   »»

  Online Flash Oyun Sitesi

  Reklamlar

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 712

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın