Yazılı Sınav Soruları
23 Ekim 2016 Pazar

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüMelodram : İlkçağlarda, özellikle eski Yunan’da kimi bölümlerinde müzik çalınan, ... devam et

  terimler sözlüğüMenkıbe : Din büyüklerinin, ermiş kişilerin hayatlarını, yaptıkları olağanüstü i... devam et

  terimler sözlüğüMenkut : Divan edebiyatında sözcüklerinin tümü noktalı harflerden oluşan şiirle... devam et

  terimler sözlüğüMensur : Düz yazı... devam et

  terimler sözlüğüMensure (Mensur Şiir) : Duygu, düşünce, yaşam ya da hayalleri şiir inceliğinde anlatan düzyazı... devam et

  terimler sözlüğüMersiye : Bir kişinin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak; onun erdem... devam et

  terimler sözlüğüMesel : Atasözleri, öğretici, ahlaki özellikleri bulunan küçük hikayelerdir.... devam et

  terimler sözlüğüMesnevi : Her beytinin dizeleri kendi arasında uyaklı olan, beyit sayısı konunun... devam et

  terimler sözlüğüMeşrutiyet Edebiyatı : Türk edebiyatının tarihsel gelişimi içinde II. Meşrutiyet'in ilanından... devam et

  terimler sözlüğüMeştür : Divan edebiyatında dört cüzlü (yani 4 mefâ'ilün 4 müstef'ilün) ile yaz... devam et

  terimler sözlüğüMethiye : Bir kimseyi övmek, yüceltmek amacıyla yazılan şiir.... devam et

  terimler sözlüğüMetin : Bir yazıyı oluşturan ses, sözcük, cümle, birbirini izleyen cümleler bü... devam et

  terimler sözlüğüMetin Donanımı : Bir metni oluşturan, metin dokusu içinde yer alan yazınsal, toplumsal,... devam et

  terimler sözlüğüMey : Şarap anlamına gelen Mey, Divan şiirinin temel manzumlarından biri ola... devam et

  terimler sözlüğüMeydan : Saz şairlerinin saz çalarak, karşılıklı şiir söyledikleri yer.... devam et

  terimler sözlüğüMısra (Dize) : Manzum metinleri oluşturan satırlardan her biri.... devam et

  terimler sözlüğüMilli Edebiyat : Yazı ve yaratıların, sanatsal ürünlerin yabancı etkilerinden sıyrılara... devam et

  terimler sözlüğüMillî Kimlik : Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimi, dil, töre ve gele... devam et

  terimler sözlüğüMitoloji : Tarih öncesine ait efsaneleri, masalları inceleyen bilim.... devam et

  terimler sözlüğüMitos : Tarih öncesi dönemleriyle ilgili Tanrı, tanrıça, yarı Tanrı ve kahrama... devam et

  terimler sözlüğüMizah : Olayları, durumları, kişileri gülünç yönleriyle yansıtan yapıtların bu... devam et

  terimler sözlüğüMizahi : Güldürme amacı güden, gülmece niteliği taşıyan.... devam et

  terimler sözlüğüModernleşme : Geleneksel toplumların modernizme ulaşmalarına imkân veren süreçlerin ... devam et

  terimler sözlüğüMonografi : Bir kişi ya da bir konu ile ilgili özel bir görüşle yazılmış incelemel... devam et

  terimler sözlüğüMonolog : Tek kişinin konuşması, tiyatro oyunlarında kahramanlardan birinin sahn... devam et

  terimler sözlüğüMuamma : 1- Belli kurallara uyarak bir insan adı çıkacak biçimde düzenlenmiş ma... devam et

  terimler sözlüğüMuaşşer : Divan şiirinde on dizelik bentlerden oluşan nazım biçimi.... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   13 14 15 16 17 18 19   SONRAKİ   »»

  Online Flash Oyun Sitesi

  Reklamlar

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 712

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın