Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

terimler Hak Aşığı:Pir elinden bade içmiş, dili çözülüp şiir söylemeye başlamış gerçek aşık. devam

terimler Hakaniye Lehçesi:Tarihteki ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlı sahasında konuşulup yazılan ve 14. yy’dan itiba devam

terimler Halk Edebiyatı:Halk ozanlarının İslamiyetten önceki göçebe kültür döneminin geleneklerini sürdürüp halkın somut y devam

terimler Halk Şiiri:Anonim, âşık ve dinî-tasavvufi Türk edebiyatının manzum eserleri. devam

terimler Halkbilim:Bir toplumun yarattığı halka özgü kültürel yaratımları, gelenek ve görenekleri, yaşanılan toprakla devam

terimler Halkçılar:Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde halk şiirine özgü biçimsel ve söyleyişsel özelliklerden yararlanma devam

terimler Halkçılık:Fransız edebiyatında, 1929 yılında Leon Lemonnier ve Andre Therive'nin öncülüğünde ortaya çıkan bi devam

terimler Hamamiye:Divan edebiyatında hamamı ya da hamamdaki güzelleri betimleme amacıyla yazılan kasidelere verilen devam

terimler Hamaset:Kahramanlık. devam

terimler Hamse:Divan edebiyatında beş mesnevinin bir araya gelmesiyle oluşturulan yapıt. devam

terimler Hane:Divan ve halk edebiyatında dörtlüklerden kurulu nazım türlerinin her bir dörtlüğü. devam

terimler Hasaset:Sözcük anlamı cimrilik. Ahlaka aykırı sayılan sözcükleri edebi eserlerde kullanmaya denir. Ters an devam

terimler Haşiye:Bir metnin altına ya da kenarına konuyla ilgili açıklayıcı bilgiler yazmak. Eskiden yeni kitaplar devam

terimler Haşv Ya Da Haşiv:Yazıda gereksiz söz bulunması. Eş anlamlı sözcüğü sık sık kullanmak, anlam için gerekli olmayan ke devam

terimler Hatıra (Anı):Bir kimsenin kendi başından geçen olayları veya tanık olduğu olay ve olguları; gözlemlerine, izlen devam

terimler Hatırat:Bir kimsenin kendi hayatını, yaşadığı devrede gördüğü veya duyduğu olayları anlattığı yazılardır. devam

terimler Hayfa:"Yazık, eyvah!" anlamlarına gelen bu kelime Arap harfleri ile bir kelime, noktalı, bir kelime nokt devam

terimler Hâyîde:Ağızdan ağıza dolaşmış, herkes tarafından kullanılmış, çok duyulmuş söz. Edebiyatta bu tür sözleri devam

terimler Hazf:"Giderme, kaldırma" anlamına gelir. Bir ifadedeki kelimelerin bir veya bir kaçını ya da bazı cümle devam

terimler Hece Ölçüsü:Dizelerdeki hece sayısının eşitliğine dayanan, halk şiiri ölçüsü olarak bilinen millî ölçümüz. devam

terimler Hece Vezni:Dizeler arasındaki hece sayısı eşitliğine dayanan ölçü. devam

terimler Hezl:Alay, eğlence, şaka anlamına gelen bu sözcük, tür adı olarak bir konuyu alaylı bir söyleyişle işle devam

terimler Hiciv:Bir kimseyi, nesneyi, düşünceyi ya da toplumun eksik aksak yanlarını yermek, iğneleyici bir dille devam

terimler Hicviye:Kişilerin veya toplumun kötü yönlerini, kusurlarını, gülünç durumlarını alaylı bir dille ortaya ko devam

terimler Hikmet:1. Doğadaki nesnelerin mahiyetini, asıllarını anlatan bilgi, ahlaki ve öğüt verici sözdür. Edebiya devam

terimler Hilye:Hz. Muhammed'in iç ve dış vasıflarını anlatan yazılar. Kelime, "Süs, ziynet, cevher, güzel yüz, gü devam

terimler Hitabet:Söz söyleme sanatı. Bir topluluğa bir fikri, bir davayı aşılamak, bilgi vermek için yapılan konuşm devam

DİĞER SAYFALAR:

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın