Eğitim Siteleri
26 Ekim 2016 Çarşamba

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüGöz Uyağı : Yazımları fonetik olmayan dillerde ses yönünden uyaklı olmadıkları hal... devam et

  terimler sözlüğüGözlem : Olaylara, olgulara, varlıklara inceleyici gözle bakmak ve onların beli... devam et

  terimler sözlüğüGramer : Bir dili meydana getiren ses, sözcük yapılışı, sözcük haznesi, anlam d... devam et

  terimler sözlüğüGramer : Bir dili meydana getiren ses, sözcük yapılışı, sözcük haznesi, anlam d... devam et

  terimler sözlüğüGrotesk : Kaba gülünçlüklerden, olmayacak, yabansı şakalaşmalardan yararlanan, g... devam et

  terimler sözlüğüGül : Divan edebiyatında kullanım sıklığı çok yüksek, sanat yapmak amacıyla ... devam et

  terimler sözlüğüGülbank : Bir toplulukça, hep bir ağızdan ezgili biçimde söylenen kalıplaşmış te... devam et

  terimler sözlüğüGüldeste : Seçme manzum ya da nesir yazılarının toplandığı dergi. Antoloji de den... devam et

  terimler sözlüğüGülmece : Daha çok "Mizah" adıyla bilinen; durumların, olay ve olguların gülünç ... devam et

  terimler sözlüğüGünlük : Bir kişinin düşüncelerini, duygu ve gözlemlerini günü gününe yazdığı v... devam et

  terimler sözlüğüGüzelleme : Özellikle halk şiirinde sevilen bir varlığı övüp yüceltmek için yazıla... devam et

  terimler sözlüğüGüzellik : Bir eserde, hoşumuza giden ve bizde hayranlık uyandıran biçim ve ölçül... devam et

  terimler sözlüğüHâbname : Bir olay, bir kişiyle ilgili düşünceleri sanki rüyada görmüş gibi anla... devam et

  terimler sözlüğüHâcib : İki ya da daha fazla kafiyeli olan manzumelerdeki bazı sözcük ya da sö... devam et

  terimler sözlüğüHâfız-I Kütüb : Kitapları koruyan kişi. Eskiden kütüphaneciler bu isimle adlandırılırd... devam et

  terimler sözlüğüHaile : Tragedya.... devam et

  terimler sözlüğüHak : Tanrı’nın adlarından biridir. Gerçek ve adalet anlamında da kullanılır... devam et

  terimler sözlüğüHak Aşığı : Pir elinden bade içmiş, dili çözülüp şiir söylemeye başlamış gerçek aş... devam et

  terimler sözlüğüHalk Edebiyatı : Halk ozanlarının İslamiyetten önceki göçebe kültür döneminin gelenekle... devam et

  terimler sözlüğüHalkbilim : Bir toplumun yarattığı halka özgü kültürel yaratımları, gelenek ve gör... devam et

  terimler sözlüğüHalkçılar : Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde halk şiirine özgü biçimsel ve söyleyiş... devam et

  terimler sözlüğüHalkçılık : Fransız edebiyatında, 1929 yılında Leon Lemonnier ve Andre Therive’nin... devam et

  terimler sözlüğüHamamiye : Divan edebiyatında hamamı ya da hamamdaki güzelleri betimleme amacıyla... devam et

  terimler sözlüğüHamaset : Kahramanlık.... devam et

  terimler sözlüğüHamse : Divan edebiyatında beş mesnevinin bir araya gelmesiyle oluşturulan yap... devam et

  terimler sözlüğüHane : Divan ve halk edebiyatında dörtlüklerden kurulu nazım türlerinin her b... devam et

  terimler sözlüğüHasaset : Sözcük anlamı cimrilik. Ahlaka aykırı sayılan sözcükleri edebi eserler... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   7 8 9 10 11 12 13   SONRAKİ   »»

  Kız Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 712

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın