Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

terimler Gerçekçilik:19. yüzyılda başlayan, gerçeği ve doğayı değiştirmeden, tüm çirkinlikçikleriyle birlikte aktarmayı devam

terimler Gerçeküstücülük:1924'den sonra Dadaizm'in yerine geçen, Fransa'da Andre Breton ve arkadaşlarının öncülük ettiği ed devam

terimler Gerilim:Okuyucu ya da izleyicide merak ve korku duygularını uyandırarak, endişeli bekleyiş içine sürükleye devam

terimler Geriye Dönüş Yöntemi:Bir eserde olayların zaman sırasını bozarak geçmiş bir zamana ya da olaya dönme yolu. devam

terimler Gezi Yazısı:Gezilip görülen yerlerin ilginç yönlerinin anlatıldığı düzyazı biçimi. devam

terimler Gezmece:Aşıkların yolculukta uğradıkları yerleri anlatan methiyeli veya taşlamalı deyişler. Gezmeceler onb devam

terimler Girizgâh:Kasidelerin nesip bölümünden sonra medhiye bölümüne geçerken söylenen beyit veya beyitler. Aslı gi devam

terimler Gizemcilik:Gerçekliğin kesin bilgisinin duyular ve akıl yoluyla değil, sezgiyle ve ruhsal güçle elde edilebil devam

terimler Gnomik:Anlamlı sözleri nazımla anlatan manzum türü. devam

terimler Gösterge:Genellikle kendisi dışında bir şey gösteren her türlü nesne, varlık ya da olgu; özel olarak dilsel devam

terimler Göz Uyağı:Yazımları fonetik olmayan dillerde ses yönünden uyaklı olmadıkları halde, sonlarında aynı harfleri devam

terimler Gözlem:Olaylara, olgulara, varlıklara inceleyici gözle bakmak ve onların belirleyici özelliklerini seçmek devam

terimler Gramer:Bir dili meydana getiren ses, sözcük yapılışı, sözcük haznesi, anlam değişmeleri, cümle kuruluşu g devam

terimler Gramer:Bir dili meydana getiren ses, sözcük yapılışı, sözcük haznesi, anlam değişmeleri, cümle kuruluşu g devam

terimler Grotesk:Kaba gülünçlüklerden, olmayacak, yabansı şakalaşmalardan yararlanan, güldürmeyi kaba biçimde de ol devam

terimler Gül:Divan edebiyatında kullanım sıklığı çok yüksek, sanat yapmak amacıyla başvurulan öğelerden biri. devam

terimler Gülbank:Bir toplulukça, hep bir ağızdan ezgili biçimde söylenen kalıplaşmış tekbirlere, dualara verilen ad devam

terimler Güldeste:Seçme manzum ya da nesir yazılarının toplandığı dergi. Antoloji de denebilir. devam

terimler Gülmece:Daha çok "Mizah" adıyla bilinen; durumların, olay ve olguların gülünç yanlarını vurgulayan yapıtla devam

terimler Günlük:Bir kişinin düşüncelerini, duygu ve gözlemlerini günü gününe yazdığı ve o günün tarihini koyduğu y devam

terimler Güzelleme:Özellikle halk şiirinde sevilen bir varlığı övüp yüceltmek için yazılan koşmalara verilen ad. Halk devam

terimler Güzellik:Bir eserde, hoşumuza giden ve bizde hayranlık uyandıran biçim ve ölçülerin oluşturduğu uyumlu bütü devam

terimler Hâbname:Bir olay, bir kişiyle ilgili düşünceleri sanki rüyada görmüş gibi anlatarak yazılmış eserler. Hâbn devam

terimler Hâcib:İki ya da daha fazla kafiyeli olan manzumelerdeki bazı sözcük ya da sözcükler. Sözcük anlamı perde devam

terimler Hâfız-I Kütüb:Kitapları koruyan kişi. Eskiden kütüphaneciler bu isimle adlandırılırdı. devam

terimler Haile:Tragedya. devam

terimler Hak:Tanrı'nın adlarından biridir. Gerçek ve adalet anlamında da kullanılır. devam

DİĞER SAYFALAR:

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın