Oyun Siteleri

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimlerGöz Uyağı: Yazımları fonetik olmayan dillerde ses yönünden uyaklı olmadıkları halde, sonlarında aynı harflerin bulunduğu sözcüklerle yapılan uyak. (

  terimlerGözlem: Olaylara, olgulara, varlıklara inceleyici gözle bakmak ve onların belirleyici özelliklerini seçmek işi.

  terimlerGramer: Bir dili meydana getiren ses, sözcük yapılışı, sözcük haznesi, anlam değişmeleri, cümle kuruluşu gibi unsurları inceleyip kurallara bağl

  terimlerGramer: Bir dili meydana getiren ses, sözcük yapılışı, sözcük haznesi, anlam değişmeleri, cümle kuruluşu gibi unsurları inceleyip kurallara bağl

  terimlerGrotesk: Kaba gülünçlüklerden, olmayacak, yabansı şakalaşmalardan yararlanan, güldürmeyi kaba biçimde de olsa amaç edinen komedi türü.

  terimlerGül: Divan edebiyatında kullanım sıklığı çok yüksek, sanat yapmak amacıyla başvurulan öğelerden biri.

  terimlerGülbank: Bir toplulukça, hep bir ağızdan ezgili biçimde söylenen kalıplaşmış tekbirlere, dualara verilen ad.

  terimlerGüldeste: Seçme manzum ya da nesir yazılarının toplandığı dergi. Antoloji de denebilir.

  terimlerGülmece: Daha çok "Mizah" adıyla bilinen; durumların, olay ve olguların gülünç yanlarını vurgulayan yapıtların genel adı.

  terimlerGünlük: Bir kişinin düşüncelerini, duygu ve gözlemlerini günü gününe yazdığı ve o günün tarihini koyduğu yazılar. Ruzname olarak da bilinir. G

  terimlerGüzelleme: Özellikle halk şiirinde sevilen bir varlığı övüp yüceltmek için yazılan koşmalara verilen ad.

  terimlerGüzellik: Bir eserde, hoşumuza giden ve bizde hayranlık uyandıran biçim ve ölçülerin oluşturduğu uyumlu bütün.

  terimlerHâbname: Bir olay, bir kişiyle ilgili düşünceleri sanki rüyada görmüş gibi anlatarak yazılmış eserler. Hâbnameler nesir ya da nazım olabilir. Ziya

  terimlerHâcib: İki ya da daha fazla kafiyeli olan manzumelerdeki bazı sözcük ya da sözcükler. Sözcük anlamı perdeci, perde ağasıdır. Bu şekildeki kafiye

  terimlerHâfız-I Kütüb: Kitapları koruyan kişi. Eskiden kütüphaneciler bu isimle adlandırılırdı.

  terimlerHaile: Tragedya.

  terimlerHak: Tanrı'nın adlarından biridir. Gerçek ve adalet anlamında da kullanılır.

  terimlerHak Aşığı: Pir elinden bade içmiş, dili çözülüp şiir söylemeye başlamış gerçek aşık.

  terimlerHalk Edebiyatı: Halk ozanlarının İslamiyetten önceki göçebe kültür döneminin geleneklerini sürdürüp halkın somut yaşamından yola çıkarak oluşturdukl

  terimlerHalkbilim: Bir toplumun yarattığı halka özgü kültürel yaratımları, gelenek ve görenekleri, yaşanılan topraklar üzerindeki farklı töreleri inceleye

  terimlerHalkçılar: Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde halk şiirine özgü biçimsel ve söyleyişsel özelliklerden yararlanma, şiirlerini bu doğrultuda oluşturmak i

  terimlerHalkçılık: Fransız edebiyatında, 1929 yılında Leon Lemonnier ve Andre Therive'nin öncülüğünde ortaya çıkan bir edebiyat akımı.

  terimlerHamamiye: Divan edebiyatında hamamı ya da hamamdaki güzelleri betimleme amacıyla yazılan kasidelere verilen ad.

  terimlerHamaset: Kahramanlık.

  terimlerHamse: Divan edebiyatında beş mesnevinin bir araya gelmesiyle oluşturulan yapıt.

  terimlerHane: Divan ve halk edebiyatında dörtlüklerden kurulu nazım türlerinin her bir dörtlüğü.

  terimlerHasaset: Sözcük anlamı cimrilik. Ahlaka aykırı sayılan sözcükleri edebi eserlerde kullanmaya denir. Ters anlamlısı "asalet"tir.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   7 8 9 10 11 12 13   SONRAKİ   »»

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 712

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın