Eğitim Sitesi

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimler Hümanizma:İnsanı evrende tek ve en yüce değer sayan, bu nedenle insana ve insan onuruna saygıyı sağlamak içi devam

  terimler Hüsn-i Ta'lil:Anlamla ilgili edebi sanat. Divan edebiyatında bir olayın meydana gelişini hayali ve güzel bir ned devam

  terimler Iraklama:Sözlü ya da yazılı anlatımda konu dışına çıkılarak, konuyla ilgisi bulunmayan sözler söyleme. devam

  terimler Irmak Roman:Bir kişinin, bir ailenin ya da bir topluluğun belirli bir zaman dilimi içinde yaşam ve yaşayış dön devam

  terimler Itnab:Gereksiz yere sözü uzatma. devam

  terimler İade:Özellikle Divan edebiyatında bir beytin son sözcüğünü ondan sonraki beytin ilk sözcüğü olarak devam

  terimler İbda:Yaşanılan dönemin sanat anlayışı içinde olağanüstü bir eser yaratma. Örneğin Fuzûlî'nin Leyla vü M devam

  terimler İbham:Bir edebi eserde isteyerek ve bilinçli olarak yapılan kapalılıktır. Sanatçı, sözün anlamını hemen devam

  terimler İca:Az sözle çok şey anlatabilmek. devam

  terimler İcaz:Bir düşünceyi çok az sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır. Kısaltmanın anlamı güçleştirmemesine di devam

  terimler İç Kafiye:Bir dizenin içinde fazladan yapılan, nesirdeki karşılığı "seci" olan uyak. devam

  terimler İç Konuşma:Roman, öykü gibi kurmaca bir anlatıda kişilerin içinden geçen şeylerin aktarımı. devam

  terimler İçerik:Bir yapıtın ya da sanatsal yaratının içerdiği duygular, düşünceler, imgeler kısacası biçim dışınd devam

  terimler İçtenlik:Sözlü ya da yazılı anlatımda duygu ve düşüncelerin içe doğduğu gibi doğal biçimde aktarma niteliği devam

  terimler İdgam:Birbirine yakın iki harfi tek yazarak vurgulu okumak. Örneğin çakal yazıp çakkal okuma gibi. devam

  terimler İdil:1- Eski Yunan şiirinde mitolojik, epik ve pastoral şiirlerin genel adı. Günümüzde sevgi ve mutlulu devam

  terimler İdmac:Sözcük anlamı sıkıştırmak. Edebiyatta sözde ve yazıda övgü içinde övgü ya da aşagğılama içinde aşa devam

  terimler İfrat:Bir sıfatı aşırı ölçüde şiddetlendirmektir. Mübalağa (abartma) sanatının bir türüdür. devam

  terimler İgare:Bir şairin şirinin bir başka şair tarafından benimsenmesi anlamındaki sirkat'ın türü. Benimsenin ş devam

  terimler İham:Anlamla ilgili edebi sanat. İki ya da daha fazla anlamı olan sözcüğün en uzak anlamıyla kullanılma devam

  terimler İhtira:Daha önce hiçbir şairin kullanmadığı sözcük, deyim ve üslupları tanımlar. devam

  terimler İhtisar:Bir düşüncenin az sözle anlatılmasıdır. Geniş açıklamalara, tanımlamalara girilmeden konu yalın ve devam

  terimler İkileme:Dilin çevrimi içinde uzun yıllar birlikte kullanıla kullanıla kalıplaşmış kimi sözlere verilen ad. devam

  terimler İkinci Yeni:Garipçilere bir tepki olarak doğdu. "Şiirde anlam gerekmez" savından hareketle gelişen bu akımı be devam

  terimler İkmal:Bir cümledeki anlamı, ardından gelen cümleyle tamamlamak. Her iki cümlenin öznesi de çoğunlukla or devam

  terimler İksar:Kusur sayılan sanatlardandır. Bir düşünceyi gereksiz şekilde uzatılan ve tekrarlanan sözcüklerle a devam

  terimler İktibas:Anlamı güçlendirmek için söze ayet ve hadisler katılmasıyla yapılan sanat. Ayet ve hadisler aynen devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın