Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

terimler İlahi:1- Allah aşkını, dinî, tasavvufi duyguları konu alan, genellikle 3-7 dörtlüklerden oluşan, Tekke e devam

terimler İleti:Sanatçının ya da yazarın eseriyle iletmek istediği asıl düşünceye verilen addır. devam

terimler İlmam:Bir şairin, başka bir şairin şiirini biraz değiştirerek sahiplenmesi. Örnek: Şâdî-i vuslat niç devam

terimler İltifat:Sözü konuyla ilgili bir başka yöne çevirme şeklindeki edebi sanat. Bir yeri, olayı, duyguyu, düşün devam

terimler İltizam:Şiirde kafiyeyi sağlayan ya da düzyazıda "seci" olarak kullanılan sözcükten önce gelen ve kafiye i devam

terimler İmale:Ölçü gereği aruzda açık heceyi kapalı okuma. Hecelerin uzunluk ve kısalık yönünden denkliğine daya devam

terimler İmge:1- Edebiyat ürünlerinde, özellikle de şiirde dile getirilmek istenileni daha canlı ve etkili kılab devam

terimler İmgecilik:20. yüzyılın başlarında E.Pount öncülüğünde H. Doolittle ve T. E Hulme'un katılımıyla oluşan üçlün devam

terimler İnsicam:Sözün düzgün, tutarlı ve birbirine bağlanak söylenmesi. Sözcükler titizlikle seçilir, art arda gel devam

terimler İnşa:Divan edebiyatında edebi sanatlarla yüklü, süslü düzyazılara verilen isim. İnşa yazanlara "münşi" devam

terimler İntak:İnsan dışında, hayvanları ya da cansız varlıkları insan gibi konuşturma sanatı. devam

terimler İntihal:Başkasına ait eserlerden parçalar alıp kendisininmiş gibi gösterme. Aşırma veya ahz u sirkat tabir devam

terimler İroni:Tersini söyleyerek alay etme. devam

terimler İrsal-ı Mesel:Anlamla ilgili sanatlardandır. Söylenen fikri kuvvetlendirmek için araya atasözü veya atasözü değe devam

terimler İstiare:İğretileme. devam

terimler İstidrad:Uygun bir yerde konu dışında bir şey anlatmak. Konuya açıklık getirmek, okuyucunun veya dinleyicin devam

terimler İstidrâk:Anlamla ilgili sanatlardandır. Över gibi görünerek yerme ve yerer gibi görünerek övmek. 1. Övme y devam

terimler İstifham:Anlamla ilgili sanatlardandır. Cevap alma gayesi gütmeksizin art arda sorulan sorularla yapılır. S devam

terimler İstihare:Bir sözün benzetme amacıyla, başka bir söz yerine kullanılması. (Dağın eteği, masanın gözü...) devam

terimler İstihdam:Anlamla ilgili sanatlardandır. İki anlamı olan bir kelimeyi, bu iki anlama gelecek şekilde kullanm devam

terimler İstihlaf:Türkçedeki sesli harfleri bazı durumlarda uzatmak. Örnek: Verseydi âh-ı mecnûn feryadumun sedâ devam

terimler İştikrar:Sözle ilgili sanatlardandır. Aynı kökten türeyen veya aynı köke bağlı harflerin benzerliğinden dol devam

terimler Îtilâf:Uygunluk. Kelimenin anlamla uygunluğu, kelimelerin vezinle uygunluğu, kelimelerin diğer kelimelerl devam

terimler İtnab:Sözü, gerektiğinden fazla kelime veya cümle ile uzatma. İcaz'ın karşıtı. İkiye ayrılır: 1. İtnab devam

terimler İzlenimcilik:19. yüzyıl sonlarında doğan; dış dünyanın bıraktığı etkileri, izlenimleri olduğu gibi yansıtmayı y devam

terimler Kafiye (Uyak):Dize sonlarında anlam ve görevleri farklı ses benzerliği. devam

terimler Kahraman:Edebiyatta olayların akışını en çok etkileyen ve göze çarpan kişilere verilen ad. devam

DİĞER SAYFALAR:

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın