Eğitim Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerBirinci Fecir: Sabah ezanına yakın ufkun doğusunda dikey şekilde görünen ağarmadır ki buna "fecr-i kâzib" de denir.

  terimlerBiruni: D.Ö. 973- 1051 Onuncu ve on birinci yüzyıllarda İslam dünyasında yetişmiş olan büyük fen ve din alimi Biruninin, eserlerindeki yüksek fen

  terimlerBizar: Tedirgin, bezmiş, usanmış, bezginlik getirmiş.

  terimlerBotanik: Bitki bilimi.

  terimlerBoykot: 1- Bir işi, bir davranışı yapmama kararı alma. 2- Bir kimse, bir Topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaşmak için her türlü ilişkiyi kesme.

  terimlerBöbürlenmek: Övünmek, üstünlük taslamak, kurulmak.

  terimlerBudist: Budizm dininden olan kimse.

  terimlerBuhur: Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü.

  terimlerBulûğ: Belli bir çağa yetişmek ve belli bir takım vasıflara sahip olmak demektir. Belli bir yaşta bulunan ve belli vasıflara sahip olan kimseye "bâli

  terimlerBuy-ı Misk: Misk kokusu.

  terimlerBühtan: İftira demektir.

  terimlerBüyü: Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, efsun, sihir

  terimlerBüyük Hades: Guslü gerektiren ihtilam, cinsel ilişki, hayız ve nifas hâlleri gibi şeyler.

  terimlerCahil-i Kasır (=Suçsuz Cahil): Bilmemesi mazerete dayalı olan cahil; yani Allah'ın hükümlerini öğrenme imkânı bulamayan veyahut kendisini bilir sanan ancak gerçekte bilmeye

  terimlerCahil-i Mukassır (=Suçlu Cahil): Geçerli mazereti olmadan öğrenmeyen ve cahil kalan kimse; yani öğrenme imkânı olduğu hâlde ihmal edip hükümleri öğrenmeyen kimse.

  terimlerCahiliye: Cahiliye, Kur’an-ı Kerim inip İslamiyet yayılmadan önceki Arapların tutum ve davranışları için kullanılan bir kavramdır. Cahiliye – adı

  terimlerCâhiliye Dönemi: Peygamber (sav)' den önce Arapların yaşadığı döneme verilen isim.

  terimlerCâil: Cüâle anlaşmasında ödül vaadinde bulunan kimse.

  terimlerCâiz: Dince yapılması yasak sayılmayan, yapılmasında sakınca bulunmayan şey demektir.

  terimlerCami: Müslümanların namaz kılmak için toplandıkları yer.

  terimlerCami (Mescid): Müslümanların toplu halde veya tek başına namaz kılıp, ibadet ettikleri umuma açık mübarek mekanlardır.

  terimlerCâr: Komşu, yakın olan.

  terimlerCariye: Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilen, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kad

  terimlerCebire: Yara ve benzerinin üzerine sürülen ilaç veya yara ve kırığın üzerine bağlanan bez, sargı.

  terimlerCebire Abdesti: Abdest organlarında cebire olduğu hâlde alınan abdest.

  terimlerCebire Guslü: Bedende cebire olduğu hâlde alınan gusül.

  terimlerCebire Teyemmümü: Teyemmüm organlarında cebire bulunduğu hâlde alınan teyemmüm.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   5 6 7 8 9 10 11   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1431

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın