Eğitim Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerBayram Namazı: Kurban ve Ramazan bayramında olmak üzere senede iki defa kılınan, kazası olmayan, iki rekat olan, namaz sonunda hutbe okunan vacib olan namaz.

  terimlerBeddua: Kötü, iyi olmayan dua.

  terimlerBedel (Naib): Sözlükte karşılık, denk, eşit anlamlarına gelen bedel, bir hac terimi olarak, üzerine hac farz olduğu halde bu ibadeti hastalık ve yaşlıl

  terimlerBedene: Sözlükte büyükbaş hayvan anlamına gelen "bedene", bir hac terimi olarak hacda bazı ihram yasaklarının ihlal edilmesi sebebiyle Harem bölgesi

  terimlerBedevi: Sahrada, çölde ve vahada göçebe halde yaşayanlar.

  terimlerBedir Savaşı: Mekkeli müşriklerle 624 tarihinde yapılan ilk savaş.

  terimlerBelagat: 1- İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği. 2- Söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı, retorik. 3- Konuyu bütün yönleriyle kavrayarak

  terimlerBencil: Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan.

  terimlerBende: Kul, köle.

  terimlerBerat: Borçtan, suç ve cezadan kurtulmaktır. Günahlardan kurtulmaya vesile olan Şaban ayının onbeşinci gecesine de Berat gecesi denir.

  terimlerBerat Kandili: Aslı Beraet olan kelime sözlükte "Bir borçtan, ceza veya sorumluluktan kurtulmak; temize çıkmak; uzak olmak" gibi anlamlara gelir. Ramazan ayın

  terimlerBerzâh: Ölümle kıyamet arasındaki zaman dilimidir. Dünya ile ahiret arası, iki alem arası, kabir.

  terimlerBerzah Hayatı: Kabir hayatı demektir.

  terimlerBesmele: Bismillâhirrahmânirrahîm ifadesinin kısaltılmış halidir. Peygamber Efendimiz her hayırlı işe besmeleyle başlamayı tavsiye etmiştir. O yü

  terimlerBey'at (Biat): El tutarak bağlılığını izhar etmek, bağlılığım tazelemek, rey vermek.

  terimlerBeytullah: Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri (Allah'ın evi) anlamına gelen Kâbe'nin diğer adıdır.

  terimlerBeytü'l-Karâtîs: Medine'de Hz Osman'ın evine bitişik çeşitli evrakların muhafaza edildiği arşiv.

  terimlerBeytül Mal: İslam devletinin maliye teşkilatı ve hazinesi.

  terimlerBid'at: Dinin aslından olmadığı halde dindenmiş gibi algılanan şeylerdir. İslam'ın temelinde olmayıp sonradan ortaya çıkan şeyler. Kur'ân-ı Ker

  terimlerBid'at: İslam dininde Hz. Muhammed zamanından sonra ortaya çıkan değişik yargılar ve ilkeler.

  terimlerBidat: 1- Sonradan ortaya çıkarılan şey. İslam'a sonradan sokulan, İslam'da yeri olmayan, dinî mahiyet ve amaçlı âdetlerdir. 2- Dinin aslında o

  terimlerBilinç: 1- İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur. 2- Bir toplumdaki ruhsal etkinliklerin veya ruhsal durumların bütünü. 3- Di

  terimlerBirinci Fecir: Sabah ezanına yakın ufkun doğusunda dikey şekilde görünen ağarmadır ki buna "fecr-i kâzib" de denir.

  terimlerBiruni: D.Ö. 973- 1051 Onuncu ve on birinci yüzyıllarda İslam dünyasında yetişmiş olan büyük fen ve din alimi Biruninin, eserlerindeki yüksek fen

  terimlerBizar: Tedirgin, bezmiş, usanmış, bezginlik getirmiş.

  terimlerBotanik: Bitki bilimi.

  terimlerBoykot: 1- Bir işi, bir davranışı yapmama kararı alma. 2- Bir kimse, bir Topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaşmak için her türlü ilişkiyi kesme.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   5 6 7 8 9 10 11   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın