Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Bayram Namazı:Kurban ve Ramazan bayramında olmak üzere senede iki defa kılınan, kazası olmayan, iki rekat olan, devam

terimler Beddua:Kötü, iyi olmayan dua. devam

terimler Bedel (Naib):Sözlükte karşılık, denk, eşit anlamlarına gelen bedel, bir hac terimi olarak, üzerine hac farz old devam

terimler Bedene:Sözlükte büyükbaş hayvan anlamına gelen "bedene", bir hac terimi olarak hacda bazı ihram yasakları devam

terimler Bedevi:Sahrada, çölde ve vahada göçebe halde yaşayanlar. devam

terimler Bedir Savaşı:Mekkeli müşriklerle 624 tarihinde yapılan ilk savaş. devam

terimler Belagat:1- İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği. 2- Söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı, retorik. devam

terimler Bencil:Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan. devam

terimler Bende:Kul, köle. devam

terimler Berat:Borçtan, suç ve cezadan kurtulmaktır. Günahlardan kurtulmaya vesile olan Şaban ayının onbeşinci ge devam

terimler Berat Kandili:Aslı Beraet olan kelime sözlükte "Bir borçtan, ceza veya sorumluluktan kurtulmak; temize çıkmak; u devam

terimler Berzâh:Ölümle kıyamet arasındaki zaman dilimidir. Dünya ile ahiret arası, iki alem arası, kabir. devam

terimler Berzah Hayatı:Kabir hayatı demektir. devam

terimler Besmele:Bismillâhirrahmânirrahîm ifadesinin kısaltılmış halidir. Peygamber Efendimiz her hayırlı işe besme devam

terimler Bey'at (Biat):El tutarak bağlılığını izhar etmek, bağlılığım tazelemek, rey vermek. devam

terimler Beytullah:Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri (Allah'ın evi) anlamına gelen Kâbe'nin diğer adıdır. devam

terimler Beytü'l-Karâtîs:Medine'de Hz Osman'ın evine bitişik çeşitli evrakların muhafaza edildiği arşiv. devam

terimler Beytül Mal:İslam devletinin maliye teşkilatı ve hazinesi. devam

terimler Bid'at:Dinin aslından olmadığı halde dindenmiş gibi algılanan şeylerdir. İslam'ın temelinde olmayıp sonra devam

terimler Bid'at:İslam dininde Hz. Muhammed zamanından sonra ortaya çıkan değişik yargılar ve ilkeler. devam

terimler Bidat:1- Sonradan ortaya çıkarılan şey. İslam'a sonradan sokulan, İslam'da yeri olmayan, dinî mahiyet ve devam

terimler Bilinç:1- İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur. 2- Bir toplumdaki ruhsal etkinlikleri devam

terimler Birinci Fecir:Sabah ezanına yakın ufkun doğusunda dikey şekilde görünen ağarmadır ki buna "fecr-i kâzib" de deni devam

terimler Biruni:D.Ö. 973- 1051 Onuncu ve on birinci yüzyıllarda İslam dünyasında yetişmiş olan büyük fen ve din a devam

terimler Bizar:Tedirgin, bezmiş, usanmış, bezginlik getirmiş. devam

terimler Botanik:Bitki bilimi. devam

terimler Boykot:1- Bir işi, bir davranışı yapmama kararı alma. 2- Bir kimse, bir Topluluk veya bir ülkeyle ama devam

DİĞER SAYFALAR:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın